Dil Derslerinde Uygulama Sınavı Kaldırıldı

Edebiyat ve Yaşam

Uygulama Sınavı Kaldırıldı!

16 Eylül 2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” değişiklikleri uyarınca liselerde okutulan “dil ve anlatım” ve “Türk dili ve edebiyatı” derslerinde uygulama sınavları kaldırıldı. Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.” şeklindeki eski yönetmelik maddesi şu şekilde değiştirildi: “Yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

Bu değişiklik uyarınca, Türk dili ve edebiyatı öğretiminde yaklaşık bir sene uygulanan uygulamalı sınav formatı da son bulmuş oldu. Bir sene boyunca yapılan sınavlarda dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen sorularla ölçme araçları hazırlanmıştı.

Yorum Bırakabilirsin, veya Sitenden trackback verebilirsin.

Yorum Bırak

Powered by Webmaster Forum