‘Makaleler’ için Kategori Arşivi

ÇİÇEKLERİN DİLİ : KIRMIZI GONCANIN KALBİ

800px-Cicek,kelebek,orumcek

Gül gül, mektup mektup büyüyen umut… Güneşin batışının denize armağan edildiği kızıl bir İstanbul akşamı. Karın sıcaklığının ellerde hissettirdiği bir gönül sızısının dili olmuş çiçekler…Beyaz kuğuların sessizliğine bürünmüşken şehir; hava bu kadar kirli, insanlar bu kadar telaşlı değildi. Çiçekleri gözyaşlarıyla suladıklarından gözyaşlarının dillerini sakladıkları ipek mendilleri vardı insanların eskiden. Çiçekler sarmış her yanını şehrin, umutlarını […]

TÜRKÇENİN AFRİKA’DAKİ YADİGÂRLARI BARBAROS’UN TORUNLARI: KULOĞULLARI

1024px-Barbarossa_fleet_wintering_in_Toulon_1543

“Türklerin tarihini öğrendikçe, hem bilinen hem de gizli kalmış yanları beni büyüledi.” Profesör David Passig Osmanlının geniş hâkimiyet sahası, Türk ulusunun dünyanın dört bir yanına yayılmasını sağladı. Bugün Türkiye’de pek bilinmese de Cezayir’de Türk soyundan gelme yaklaşık 2 milyon “koulouglis” yani “kuloğlu” yaşıyor. Cezayir’in en işlek caddeleri Brahim Dey (İbrahim Bey), Mourad Rais (Murat Reis), […]

“İSLÂMÎ EDEBİYAT GELENEĞİNDE TEZKİRE”

“İSLÂMÎ EDEBİYAT GELENEĞİNDE TEZKİRE” *NURULLAH ALKAÇ (2011-2014) Özet “Zikr” kökünden gelen ve “hatırlamayı” esas alan “Tezkireler”, yapıları ve dil özellikleri bakımından bugünkü “Edebiyat Tarihi” ve “Antoloji”lerden çok farklı özelliklere sahiptirler. Kendi dönemlerinin yegane edebiyat kaynaklarından biri olan bu kitapların menşei, Arap Edebiyatındaki “Tabakat”lardır. Arap ve Fars milletlerinin birbirleriyle iletişime geçmesi sonucu bu kavram, Fars Edebiyatına […]

Türkçenin İç ve Dış Tarihine Genel Bir Bakış

1.Giriş Türk dili, bugün de hâlâ devam eden değişik görüşlere karşın, dünya dilleri içinde genellikle Ural-Altay dil ailesine bağlı bir dil olma hüviyetini koruyordu. Ne var ki bu tutum, yapılan son araştırmalar doğrultusunda yerini farklı nazariyelere ve tartışmalara bırakmıştır. Modern Türk dili bugün Ural ve Altay olmak üzere iki farklı dil ailesinden söz etmektedir. Ural-Altay […]

TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL BİR AYDINLATMA ARACI: KANDİL

Ensar KILIÇ Sıla ERBAŞ Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği   Elektrikli lambaların yaygınlaşmasından önce önemli bir aydınlanma gereci olan kandil, bugün bu özelliğini kaybetmesine rağmen tarihî değer taşıyan bir süs eşyası olarak misyonunu devam ettirmektedir. Kandilin tarihî gelişimi içerisinde ortaya çıkan yeni biçimler ve bu biçimlerin zevk unsurunu oluşturan süslemeler; […]

LİTVANYA KÜLTÜRÜNDE BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNİN EDEBÎ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

Ensar KILIÇ ÖZET Bağımsızlık, toplumların öz varlıklarını korunmasını sağlayan eylemsel bir olgu olmasının yanında, ulusal hafızanın ruhsal kuvvetini sağlayan önemli bir motivasyon değeridir. Toplum hafızasını oluşturan ve millet tarihini derinden sarsan olaylar, eski çağlardan günümüze destan şeklini alarak taşınmıştır. Çağımıza daha yakın dönemlerde cereyan eden önemli sosyal hadiseler ise, karşımıza kahramanlaşan tarihî kişileri çıkarmıştır. Litvanya, […]

Çağatay Türkçesi Dönemi

1. Giriş Orta Türkçenin son dönemini temsil eden, Türkoloji literatüründeki  adı  Çağatay Türkçesi olarak bilinen yazı dili, Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci döneminin adıdır. 15. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar devam eden bu yazı dili, edebi bir dil olarak da bir yandan Hakaniye (Karahanlı), diğer yandan  Harezm Türkçesi etkisi altında Çağatay ulusundan meydana gelmiştir. Çağatay Türkçesi, Çağatay […]

Abbas Sayar’ın Eserlerinde Halk Edebiyatı Unsurları

* Yusuf EKEN * Ensar KILIÇ Giriş: Nail Abbas Sayar, 1923’te Yozgat’ta doğmuş ve 1999’da vefat etmiştir.  Bir süre Balıkesir – Ayvalık’da da edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Yazmaya şiir ile başlamıştır. Toplam 6 şiir kitabı yayımlamıştır. Bu kitaplar çok dar bir çevrenin dışına çıkmadığından bugün bilinmemektedir. Ancak daha önce yayımladığı tüm şiirleri 1992 yılında derlenip Boşluğa Takılan Ses adıyla […]

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI 10. SINIF DERS KİTABI İNCELEMESİ

A- Kitabın Konuları Ele Alış Mantığı Ortaöğretim, öğrencilere daha sonra uzmanlaşacakları bölümün anahtarını sunmakla birlikte onlara belli bir kültürel birikim de kazandırır. Örneğin, lise 1. sınıfta fizik dersi alan ve daha sonra sözel bölümü seçen bir öğrenci her ne kadar fizik problemlerinin çözümünde ileri bir düzeyde olmasa da; fiziğin yaşamla bağlaşımını kurmak bakımından önemli kazanımlar […]

Dil nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü kuralları olan ve ancak kurallar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda gizli antlaşmalar düzeni; seslerden örülmüş toplumsal bir varlıktır. +Doğal bir araç olması: Dil, doğal bir araçtır. Ancak onun bir araç olması yalnızca insanlar arasında anlaşmayı sağlamasından kaynaklanır. Dil, kendine özgü kuralları olan […]

Powered by Webmaster Forum
Bu site Ensar Kılıç tarafından geliştirilmektedir.