‘Makaleler’ için Kategori Arşivi

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI 10. SINIF DERS KİTABI İNCELEMESİ

A- Kitabın Konuları Ele Alış Mantığı Ortaöğretim, öğrencilere daha sonra uzmanlaşacakları bölümün anahtarını sunmakla birlikte onlara belli bir kültürel birikim de kazandırır. Örneğin, lise 1. sınıfta fizik dersi alan ve daha sonra sözel bölümü seçen bir öğrenci her ne kadar fizik problemlerinin çözümünde ileri bir düzeyde olmasa da; fiziğin yaşamla bağlaşımını kurmak bakımından önemli kazanımlar […]

Dil nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü kuralları olan ve ancak kurallar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda gizli antlaşmalar düzeni; seslerden örülmüş toplumsal bir varlıktır. +Doğal bir araç olması: Dil, doğal bir araçtır. Ancak onun bir araç olması yalnızca insanlar arasında anlaşmayı sağlamasından kaynaklanır. Dil, kendine özgü kuralları olan […]

TÜRKÇE DERSLERİNDE İSTİARELERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

Ensar KILIÇ1 İstiare veya eğretileme; bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma olarak tanımlanmaktadır. İstiareler; tâ ilköğretimden başlayan süreçte söz sanatı bulma başlığı altında öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. Burada kuşkusuz; istiare kavramının daha çok soyut düşünme becerisi gerektirmesi sorunun eksenini oluşturmaktadır. Özellikle alt yaş gruplarında yetersiz […]

KUTADGU BİLİG (ARAP HARFLİ METİNLER)

اني كوردي ايرسا بو اىتولدي چين قتيغ قوركتي اوزكا قودي الدي تين   بير انچا توروب بش كوتوردي ايليك بو اى تولدى قا ايردي تبرا –تپرت– تيليك   نلوك سوزلامازسن اغين تك بولوب بو ٮنكليغ مينى موندا ٮلنكوز بُلوب   بو اى تولدي ايدي بكلار كوتى منينك سوزلاكو كا اوزوم يوق شتى   ادينسيغ كرورمن […]

ORTA TÜRKÇE YAPISAL BİÇİMLERİ SES BİLGİSİ KILAVUZU

İlk olarak, ünsüzlerle ilgili değişim durumlarına göz atalım.   Sedalılaşma-sedasızlaşma (tonlulaşma-tınsuzlaşma): Sedalı ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z. Sedasız ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t. (fıstıkçışahap) Yukarıda verilen ünsüzlerin birbiri arasındaki geçişlerini içerir. barmak>parmak b->p- (sedasızlaşma, tonsuzlaşma)   Yelenme: Herhangi bir sesin p ssine […]

ZİYA PAŞA (ABDULHAMİD ZİYAEDDİN BEY)

Kısa özet: Zafernâme ve Harâbât gibi eserlerinin yanında terkib-i bendiyle de ünlü olan düalist şair. Sadaret Mektubî Kaleminde tanıdığı tezkireci Fatin Efendi’den öğrendiği aruz yaşamının sonuna dek şiirlerindeki ahenk unsurunu oluşturmuştur. Fikren Doğu-Batı çatışmasını yaşayan, eserlerindeyse klasik tarzlardan vazgeçmeyen bir kalemdir. Kandilli’de doğdu. Mahalle mektebini bitirdikten sonra, Edebi İlimler Mektebinden mezun oldu. 15 yaşlarına geldiğinde; halk edebiyatıyla […]

Powered by Webmaster Forum