İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Romantizm Akımı Nedir?

“Romantizm nedir?” diye topluma bir soru yöneltilirse muhtemelen çok farklı bakış açılarıyla karşılaşılır. Hatta romantizmin özellikleri bağlamındaki bu farklı bakış açıları nedeniyle ders kitaplarında “Romantizm kelimesinin size çağrıştırdıklarını söyleyiniz.” diye geleneksel bir soru dahi vardır. Demek ki romantizmin gündelik hayattaki çağrışımı ile edebiyat alanındaki karşılığı oldukça farklıdır.

  1. Romantizm nedir?

    Romantizm bir sanat akımıdır. Roman, şiir ve tiyatroda büyük etkileri olan bu akımda olay örgüsü tesadüfler ve duygusallıkla örülür. Karakterler akıl ve mantıktan ziyade iç dünyalarında besledikleri hissiyata göre kararlar verirler. Bu yüzden romantik tarzdaki eserlerde çokça teknik kusur bulmak mümkündür. Bu akım sanatı toplum için yapar. Klasisizm akımının soylular için sanat anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

  2. Romantizm kelimesinin çağrıştırdıkları nelerdir?

    Romantizm kelimesi halk nazarında duygusallığı çağrıştırır. Bu genellikle insanların birbirine değer vermesi ve değerli hissettirmek için yapılan hediye alma gibi davranışlarla eş değer görülür. Fakat bu kelimenin sanat için ifade ettiği yaklaşımdan farklıdır. İnsanlar romantizm akımı ile yazılan romantik eserlerdeki duygusallık ve tesadüf içeren bölümlerin etkisiyle “değerli hissettirme” kavramını romantizm olarak tanımlamıştır.

Romantizm Akımının Gelişimi

Romantizm, 18. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle Fransız İhtilali’nin etkisiyle Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Nitekim sosyal bir hareketin sonucu olarak başta edebiyat olmak üzere tüm sanat dallarını ve entelektüel hayatı derinden etkilemiştir. Özellikle edebiyat alanında 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar büyük bir hakimiyet kurmuştur. Bu akım klasisizmin akla değer verip duyguyu dışlayan bakış açısına, mükemmeliyetçiliğe ve kuralcılığa karşı bir başkaldırıdır. Böylelikle geleneksel değerler, din, insani duygular ve milliyet kavramı yeniden sanatsal ürünlerde özne hâline gelmeyi başarmıştır.

Romantizm neye tepkidir?

Burada bilinmesi gereken en önemli husus romantizmin klasisizme tepki olarak ortaya çıkmasıdır. Bunu açarsak romantizm; aristokratların akılcı ve diğer insanları hakir gören tavrına karşı çıkar. Ayrıca Sanayi Devrimi’nin halk tabakalarını birer kazanç vasıtası olarak gören acımasızlığını eleştirir. Nitekim romantizmde insanın bir makine olmadığı, duygularıyla var olması gereken bir canlı olduğu savı güçlü bir tezdir. Bu yüzden toplum için sanat görüşü hakimdir. Romantizmin bu yönüyle sosyal açıdan liberalizm, muhafazakârlık ve milliyetçilik kavramlarıyla yakından ilgisi vardır.

Trabzon'dan Bal

Romantizm ve Romantik Anlayışın Duygularla İlişkisi Nedir?

Bu akım, duygu yoğunluğunu gerçek bir estetik deneyim kaynağı olarak görmüştür. Bu sebeple halk bilimi ögelerini, geleneksel inançları, doğaçlama halk müziğini ve eski geleneği önemli bir edebî araç hâline getirmiştir. Rasyonalizm gibi Aydınlanma Çağı’nın akılcı yaklaşımlarından bunalan halk tabakalarının sesi olmuştur. Romantik eserleri okuyan birey bir nevi sanayileşen ve kentleşen dünyanın yaşadığı buhran ve çıkışsızlığı geçmişe sığınarak geçiştirmeye çalışmıştır.

Romantizm aslında akıl yerine sezgiciliği öneren Almanların “Sturm und Drang” hareketine dayanır. Bununla birlikte rmantizmin etki alanını genişletmesi Fransız İhtilali ile mümkün olmuştur. Bu akım toplumsal bir misyon üstlenmesi yönüyle toplumlar için kahramanlar öneren bir retorik kimliğe bürünmüştür. Millî unsurlar eserlerin önemli bir ögesi durumuna gelmiştir. Hayal gücünü teşvik eden bu akım aklı önceleyen realizmin ortaya çıkışıyla etkisini kaybetmiştir.

Türk Edebiyatında Romantizm

Romantizm Türk edebiyatında özellikle Tanzimat I. Dönem’de etkili olmuştur. Bu dönemde Namık Kemal ve Ziya Paşa romantizmin öncüsü olmuştur. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi ise Tanzimat Dönemi’nde romantik romanlar yazmıştır. Onun romanlarında anlatıcının araya girerek okurlara çeşitli bilgiler vermeye çalışması romantizmin toplumcu yanını örneklemektedir. Tanzimat II. Dönem’de Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı eseriyle birlikte romantizm yerini realizme bırakmıştır.

Özet
Romantizm Kelimesinin Size Çağrıştırdıkları Nedir?
Başlık
Romantizm Kelimesinin Size Çağrıştırdıkları Nedir?
Açıklama
Romantizm nedir? Romantizm kelimesinin size çağrıştırdıklarını söyleyiniz. Romantizm kavramı klasisizme tepkidir, 18. yüzyılda gelişmiştir.
Yayımcı
Simit Çay
Yayımlayan
Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri
Logo

8 Yorum

  1. […] Romantizm Akımı Nedir?Romantizm Akımı Nedir?yonetici1 tarafından"Romantizm nedir?" diye topluma bir soru yöneltilirse muhtemelen çok farklı bakış açılarıyla karşılaşılır. Hatta bu farklı bakış açıları nedeniyle ders kitaplarında "Romantizm kelimesinin size çağrıştırdıklarını… […]

  2. […] Romantizm Akımı Nedir?Romantizm Akımı Nedir?yonetici1 tarafından"Romantizm nedir?" diye topluma bir soru yöneltilirse muhtemelen çok farklı bakış açılarıyla karşılaşılır. Hatta bu farklı bakış açıları nedeniyle ders kitaplarında "Romantizm kelimesinin size çağrıştırdıklarını… […]

  3. […] Romantizm Akımı Nedir?Romantizm Akımı Nedir?yonetici1 tarafından"Romantizm nedir?" diye topluma bir soru yöneltilirse muhtemelen çok farklı bakış açılarıyla karşılaşılır. Hatta bu farklı bakış açıları nedeniyle ders kitaplarında "Romantizm kelimesinin size çağrıştırdıklarını… […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir