İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “ARAŞTIRMA”

Divan Edebiyatının Kaynakları, Peygamberler ve Kıssaları

Divan edebiyatının kaynakları, oldukça çeşitlidir. Divan edebiyatında hem Türk kültürü ve tarihinden hem de diğer milletler ve İslam dininden alınan birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: Kur’an ve Arap halk hikâyeleri İran mitolojisi ve Şehnâme Tasavvuf Peygamberler ve kıssalar Doğa (Hayvanlar, bitkiler vb.) Türk mitolojisi ve tarihî birikimi Yunan, Hint vb. uygarlarının birikimi Rivayetler Dönemsel olaylar Divan edebiyatı kaynaklarını temelde ikiye ayırabiliriz:…

Hamse sahibi şairler kimlerdir? | Hamse nedir? | Divan Edebiyatı

Hamse sahibi şairler, divan edebiyatında beş adet mesneviye sahip sanatçılardır. Nitekim hamse beş mesneviden oluşan birleştirilmiş yazma eserlere denir. Divan edebiyatında hamse yazmak bir hüner olarak görülmüştür. Hamse ilk olarak İran edebiyatında ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında hamse sahibi ilk şair Çağatay Türkçesi temsilcilerinden Ali Şîr Nevâî‘dir. Nevâî’nin hamsesi sadece ilk olması yönüyle değil, aynı zamanda başarısıyla da dikkat çekmektedir. Peki, hamse sahibi şairler kimlerdir? (Şairleri…

Nedim: Lâle Devrinin Büyük Şairi, Şarkı Türünün Üstadı

Nedim, 18. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairi olmasının yanı sıra, divan şiirine getirdiği yenilikler ve kendine has üslubu nedeniyle divan edebiyatının da en büyük şairlerinden biridir. 17. yüzyılın son çeyreği ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan şairin, asıl adı Ahmed’dir. Nedim’in edebî kişiliğini maddeler hâlinde kısaca açıklarsak: Nedim, divan edebiyatında mahallileşme akımını başlatmıştır. Yani gündelik yaşamdaki İstanbul kültürünü şiire taşımış, şiir…

Baki: Edebî Kişiliği, Hayatı, Eserleri, Şiir Örnekleri, Maddeler Hâlinde Özet

Bâkî, 16. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairidir. Ayrıca Fuzûlî ile birlikte Türk edebiyatının o dönemdeki en büyük iki şairinden biridir. Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler arasında yer alır. Şairin mahlası olan Baki, sonsuz anlamına gelmektedir.

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, divan edebiyatında sıklıkla kullanılan kavram ve terkipleri içeren çevrim içi bir sözlüktür. Aşağıda divan edebiyatı terimleri alfabetik sıra ile verilmiştir: acuz  Bir beytin ikinci mısrasına verilen ad âşıkâne gazel  Aşkla ilgili acı, keder, yakarış, yakınma gibi içli duyguların anlatıldığı gazeller beyt’ül gazel  Gazelde en güzel beyte verilen ad beyt’ül kasid  Kasidede en güzel beyte verilen ad caize  Şairlere, kasidelerde övdükleri büyükler…

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler kimlerdir?

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler aşağıda sıralanmıştır. Hoca Dehhani, Ahmedi, Kadı Burhaneddin, Ahmet Paşa, Baki, Nef’î, Enderunlu Fazıl, Nedîm, Enderunlu Vasıf olarak sıralanabilir. İÇİNDEKİLER Divan edebiyatında mesnevi yazmayanlar Divan edebiyatında işlenen konular nelerdir? Divan edebiyatında dini konuları işleyen ilk şair kimdir? Divan edebiyatında tasavvuf Divan edebiyatında tasavvufi içeriklerin ön plana çıktığı edebî akım nedir? Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairi kimdir?…

Paula Hawkins kimdir? [Trendeki Kız, Karanlık Sular]

Paula Hawkins (26 Ağustos 1972), psikolojik gerilim romanı “Trendeki Kız” (The Girl on the Train) ile tanınan; eserlerinde aile içi şiddet, alkol ve uyuşturucu kullanımı sorunlarını ele alan Zimbabwe doğumlu bir İngiliz yazardır. Trendeki Kız, 2005’te Amazon.com ve Goodreads tarafından yılın en iyi romanı seçilmiştir. Ayrıca roman, 2016’da Emily Blunt’ın oynadığı bir filme uyarlanmıştır. Hawkins’in ikinci gerilim romanı “Karanlık Sular”, 2017’de yayınlanmıştır. Paula Hawkings’in en güçlü yönlerinden…

YAPAY ZEKÂ EVRENİNDE DOĞAL DİLİ TANIMLAMAK: İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME VE DİL EDİNİMİ

Öz: İnsanın dil edinimi sürecinin en önemli besleyicisi dış dünyadır. Bu yönüyle insanlar, sonsuz veri akışını örtük ya da açık bağlamlarda bilişsel olarak depolayan ve elde ettikleri bu deneyimleri davranış ya da söyleme dönüştüren canlılardır. Aslına bakılırsa her insan, isteyerek veya istemeyerek maruz kaldığı uyaranların algoritmik sonuçlarını hayatı boyunca yaşamaktadır. Nitekim son yarım asırda makinelerin de öğrenebileceğinin keşfedilmesi, dil bilimi alanında önemli bir paradigma değişikliğine…

VI. Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri Ödüllü Şiir Yarışması (2021)

Şiir Yarışması 2021: Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri tarafından şiir meraklılarını yazmaya özendirmek amacıyla  6.sı düzenlenen “insan” konulu Şiir Yarışması 2021 başlıyor. Ödüllü şiir yarışmaları içerisinde süreklilik arz eden nadir yarışmalardan olan Simit Çay Şiir Yarışmaları 2021 yılında da sizlerle. Başlangıç konulu daha önceki yarışmanın sonuçları için tıklayın. YENİ YARIŞMAMIZIN KONUSU: İnsan * (Başlangıç konulu yarışma sona ermiştir. “İnsan” konulu yeni yarışmaya katılabilirsiniz.) * Yarışmada “insan”ı…

Betik Edebiyat ve Kültür Yayını 2020 Haziran Sayısı (1) Çıktı

Sayı: 1 (Haziran 2020) Dergi dosyasının tamamına ulaşmak için  TIKLAYINIZ. DERGİMİZİN “EVREN” KONULU YENİ SAYISI ÇIKMIŞTIR. ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN. Dilerseniz yazılara tek tek de ulaşabilirsiniz: Kapak ve Jenerik “Betik”tekiler 1 Seda Nur KURT: Ruhlar Âleminde 2 Efil YILMAZ: Ruhun Kökeni 5 Ferda TARA: Ruh 7 Mücahit Coşkun KÖSE: Zamanın Ruhu 10 Hayati SARIEKİZ: Ruh Tragedyası 14 Ensar KILIÇ: Dilin Nörolojik ve Ruh Bilimsel Kökeni 22…

“Hoş Buldum Dünya” Kitaplık Raflarında

Seda Nur Kurt‘un son şiir kitabı “Hoş Buldum Dünya” kitaplık raflarındaki yerini aldı. Kitapta şiirle postmodernizmin buluştuğu derin bir düşüncenin izleri sorgulanıyor. Kutlu Yayınevinden çıkan bu kitaba bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Edebiyat; en tutsak özgürlüğü sesimizin çıktığı kadar ama sessizce haykırmaktır. Bunun için şiir var olanı aynen aktarmak veya uyaklı dizelerle sözcükleri dans ettirmek değildir. Şiiri değerli kılan duygunun barındırdığı dolambaçlı yollardaki anlam derinliğidir. Yani imge…

MODERN BİR OĞUZNAME: OTACI

Hayati Sarıekiz’in ilk romanı olan “Otacı”, Artikel Yayınlarından çıktı. Eserde otacı olmak için yola çıkan Otman’ın kırk günlük eğitim serüveni anlatılıyor. Abstract “Otacı”, the first novel of Hayati Sarıekiz, was published by Artikel Publications. In the work, Otman’s training adventure of forty days, who set out to become a herbalist (otacı), is told. Bir bildungsroman olarak otacı Dünya edebiyatında meşhur bir tabir vardır: Bildungsroman yani…

Tunus Türkleri (Tarihi Mirasları-Eserleri-Toplumsal Yapısı)

Tunus Türkleri, Tunus anayasasında tanımlanmış azınlıklardan biridir. Sayıları çeşitli kaynaklara göre 500 bin ila 2 milyon arasında değişmektedir. 2012’de, Tunus’taki Türk varlığı nedeniyle Türkçe eğitim programına dâhil edilmiştir.  1534’te İspanyolların Tunus’u işgal edeceği yönündeki haberler üzerine, Tunus halkının talebiyle Osmanlı ordusu 10.000 askerle Tunus’u ilhak etmiş ve bu askerler Tunus’a yerleştirilmiştir. Böylelikle Tunus’ta Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır. Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır ile birlikte en çok…

Libya Türkleri (Köroğlu Türkleri veya Kuloğulları)

Libya’da bugün için bir milyondan fazla sayıda Türk kökenli insan yaşamaktadır. Türk kökenli nüfus siyasi anlamda Kaddafi sonrası Libya’da önemli bir konumdadır. Nitekim Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanı Sarrac, Türk kökenli bir Libyalıdır. Libya Türkleri bugün için Libya’da önemli bir siyasi güç durumundadır. Libya Türkleri ülkede üçüncü büyük topluluktur. Vatandaşların etnik kökenlerini beyan etmelerine izin veren son nüfus sayımına göre (1936) Türkler, Araplar ve Berberilerden sonra…

TÜRKÇENİN AFRİKA’DAKİ YADİGÂRLARI BARBAROS’UN TORUNLARI: KULOĞULLARI

Kuzey Afrika’da yaşayan ve Barbaros’un torunları olan Türk kökenli bir halk olan Kuloğulları (Köroğlu Türkleri) özellikle Cezayir, Tunus ve Libya’da yaşamaktadır. “Türklerin tarihini öğrendikçe, hem bilinen hem de gizli kalmış yanları beni büyüledi.” Profesör David Passig Kuzey Afrika’da milyonlarca Kuloğlu yaşıyor. Osmanlının geniş hâkimiyet sahası, Türk ulusunun dünyanın dört bir yanına yayılmasını sağladı. Bugün Türkiye’de pek bilinmese de Cezayir, Tunus ve Libya‘da Türk soyundan gelme…

Platonculuk (Eflatunculuk)

Eski Yunan düşünürü Platon ile onun izinde gidenlerin oluşturduğu felsefi akım. Platonculuk akımının savunucularına göre düşüncenin gerçekliği mutlaktır. Tin (ruh) hiçbir zaman ölmez. Platonculuğun ilk takipçileri Platon’un MÖ 4. yy.de özünü ortaya koyduğu okulun taşıyıcıları olmuştur. Atina dolaylarında konuşlanan bu okul, I. Justinianus’un isteği üzerine kurulmuştur. Geleneksel olarak bu akım üç ana döneme ayrılır: Erken, orta ve Neoplantonculuk dönemleri. Erken Platonculuk Erken Platonculuk, Platon ve onun…

TÜFEK KİM TARAFINDAN İCAT EDİLDİ?

Kısaca: Dünya tarihinde ilk ilkel tüfek 10. yüzyılda Çin’de icat edildi. Bu tüfek elde kullanılabilen küçük bir top mermisi formundaydı. Peki, ilk silah ne zaman icat edildi? Bugün bildiğimiz anlamdaki tüfeklerin öncü üretimi, 14. yüzyılın sonlarına doğru İtalya’da ortaya çıktı. Dünya tarihinde ilk kez tüfekli askerlerden oluşan hususi tüfekçi birlikleri ise 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti tarafından tesis edildi. AYRINTILAR Dünya tarihinde tüfeğe benzeyen…

Künçin, Günçen veya Çin Kaynaklarındaki Adıyla Junchen

Künçin, Günçen veya Çin kaynaklarındaki adıyla Junchen [Çinçen] (軍臣), Lao Şang’ın yerine Hun tahtına geçen tankuttur. (Hunlar Göktürkler öncesindeki Türk devletidir.) Oldukça uzun bir süre saltanat süren Künçin’in yaşadığı dönemde Çin’de tam üç imparator değişmiştir. Bunlar Han Handanlığı’na bağlı imparatorlar olan Wen, Jing ve Künçin’in öldüğü dönemde Çin tahtında oturan Wu’dur. Bu üç imparator döneminde de, Çin ile evlilik-akrabalık temeline dayalı “hekin” barışı yapılmıştır. Künçin…

Hunların İlk Kumandanı: Teoman

Bilinen adıyla Teoman ya da Tuman, Hun İmparatorluğu’nun tarihî kaynaklarda adı geçen en eski kumandanıdır. Teoman isminin aslı Türkçede “on bin” anlamına gelen Tümen’dir. Çin kaynaklarında Tu’man şeklinde yazılan kelimenin Türkçedeki “tümen” sözcüğüne denk geldiği tarihî İdikut Sözlüğü’nde açıkça görülmektedir. Bununla birlikte “tümen” kelimesinin kökeni konusunda çeşitli tartışmalar vardır. Çünkü gerek Altay dillerinde gerekse İrani dillerde, bu kelimeye rastlanmaktadır. (Farsça: toman, tümen; Moğolca: tümen) Teoman’ın…