Divan Edebiyatı

Bu bölümde divan edebiyatı şairlerimizin önemlilerine ait yaşam öyküsü, şiir parçaları ve edebî kişilikleriyle ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Nedim: Lâle Devrinin Büyük Şairi, Şarkı Türünün Üstadı

Nedim, 18. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın, Lale Devri ve şarkı türünün en büyük şairi olmasının yanı sıra, divan şiirine… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Aruz ölçüsü nedir, aruz ölçüsü örnekleri

Divan edebiyatı geleneğinde şiire ahenk sağlaması için kullanılan aruz ölçüsü nedir, niçin kullanılır? Nitekim aşağıda aruz ölçüsü örnekleri, en çok… Daha Fazla

Haziran 23, 2022

Hamse sahibi şairler kimlerdir? | Hamse nedir? | Divan Edebiyatı

Hamse sahibi şairler, divan edebiyatı geleneğine bağlı beş adet mesneviye sahip olan şu sanatçılardır: Ali Şir Nevai, Hamdullah Hamdi, Lâmiî,… Daha Fazla

Haziran 15, 2022

Kaside Nazım Şekli Özellikleri

Bu yazımızda kaside nazım şekli yani biçimi özellikleri ile işlenmektedir. Ayrıca kasidenin bölümleri, Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri ve en güzel… Daha Fazla

Ocak 22, 2022

Şarkı Nazım Şekli — Şarkı nazım şeklinin en ünlü şairleri

Dört mısradan meydana gelmiş bentlerden oluşan ve nakarat adı verilen tekrar dizeleri içeren bestelenmeye uygun divan edebiyatı şiirlerine şarkı denir.… Daha Fazla

Aralık 9, 2021

Beni redifli gazel (Fuzûlî) – Yâ Rab Bela-yı Aşk İle Kıl Âşîna Beni tahlili

Beni redifli gazel, Türk edebiyatındaki en güzel aşıkâne şiir örneklerindir. Şiirde Fuzûlî söz sanatları ve sadeliği harmanlayarak aşk ıstırabını anlatmıştır.… Daha Fazla

Ekim 27, 2021

Divan şiirinde sevgili tipi: Âşık, mâşuk ve özellikleri

Divan şiirinde sevgili tipi, Doğu zevk ve anlayışına göre şekillenmiştir. Divan şiirinde sevgili denince akla gelen ilk kahramanlar Leylâ, Şirin,… Daha Fazla

Ekim 12, 2021

Şehname Kahramanları Kimlerdir? | Şehname kimin eseridir?

Şehname kahramanları, Firdevsi tarafından 11. yüzyılda İran halk anlatılarından derlenen doğal Fars destandaki mitolojik-destansı figürlerdir. Nitekim Divan edebiyatı şairleri sık… Daha Fazla

Ocak 25, 2021

Divan Edebiyatının Kaynakları, Peygamberler ve Kıssaları

Divan edebiyatının kaynakları, oldukça çeşitlidir. Divan edebiyatında hem Türk kültürü ve tarihinden hem de diğer milletler ve İslam dininden alınan… Daha Fazla

Ocak 22, 2021

Baki: Edebî Kişiliği, Hayatı, Eserleri, Şiir Örnekleri, Maddeler Hâlinde Özet

Bâkî, 16. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairidir. Ayrıca Fuzûlî ile birlikte Türk edebiyatının o dönemdeki en büyük… Daha Fazla

Aralık 20, 2020

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, divan edebiyatında sıklıkla kullanılan kavram ve terkipleri içeren çevrim içi bir sözlüktür. Aşağıda divan edebiyatı terimleri… Daha Fazla

Aralık 19, 2020

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler kimlerdir?

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler aşağıda sıralanmıştır. Hoca Dehhani,Ahmedi,Kadı Burhaneddin,Ahmet Paşa,Baki,Nef'î,Enderunlu Fazıl,Nedîm,Enderunlu Vasıf olarak sıralanabilir. İÇİNDEKİLER Divan edebiyatında… Daha Fazla

Aralık 8, 2020

Şeref Hanım: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Şeref Hanım, divan edebiyatının 19. yüzyılda yetişen kadın şairlerindendir. Divan edebiyatının edebi yönü en güçlü kadın şairlerinden kabul edilir. Edebi… Daha Fazla

Haziran 30, 2017

Sünbülzâde Vehbî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Sünbülzâde Vehbî, 18. yüzyılda yaşayan ve özellikle hiciv ve pendname (öğüt kitabı) alanında ün salmış bir şairdir. Vehbî'nin en önemli… Daha Fazla

Haziran 30, 2017

Gülşehrî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Gülşehrî, Anadolu'da yeni yeni filizlenen divan edebiyatının öncü şairlerindendir. 14. yüzyılda yaşayan Gülşehrî, özellikle Mantıku't-tayr adlı fabl özelliği gösteren tercüme… Daha Fazla

Haziran 30, 2017

Nesîmî: Edebi Kişiliği, Şiirleri, Hurufilik | Nesîmî niçin öldürüldü?

Nesîmî ya da Seyyid İmade'd-dîn Nesîmî, 14. yüzyılda yaşamış hurufi divan şairidir. Akıcı bir dili bulunan şair, kendisinden sonra gelen… Daha Fazla

Haziran 30, 2017

Hoca Neş’et: Divan Şairlerinin Hocası (18. yy.)

Özet: Hoca Neş'et, divan edebiyatında hocalık yönüyle ön plana çıkan 18. yüzyıl şairidir. Şairliği çok kuvvetli olmasa da döneminin şiir… Daha Fazla

Haziran 30, 2017

Fuzûlî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Fuzûlî, 17. yüzyılda (Kanuni Dönemi’nde) Irak Türkmen coğrafyasında yaşayıp Azerbaycan Türkçesini kullanan divan edebiyatı sanatçısıdır. Fuzûlî’nin şiirleri, dönemine göre sade… Daha Fazla

Mart 22, 2013