İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ”

Edebiyat ansiklopedisi görevindeki bu sözlük, özellikle ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin aradıkları nitelikli edebî ve dil bilimsel bilgilere ulaşmasını amaç edinmektedir. Sözlüğümüz, gün geçtikçe çeşitlenmekte ve ansiklopedi özelliğini kazanmaktadır. Siz de dilerseniz, iletişim bölümünden bize ulaşarak ansiklopedimizi geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Karagöz Oyununun Bölümleri | Gölge Oyunu Bölümleri

Karagöz, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli ögelerinden biridir ve diğer adı gölge oyunudur. Karagöz oyunu, bir perde önünde, ışığın arkasına geçirilen kâğıt veya deriden yapılmış tasvirlerin perdeden yansıtılmasıyla oynanır. Oyunda, Karagöz ve Hacivat adında iki baş karakter yer alır. Dolayısıyla şimdi gelin Karagöz oyununun bölümleri, tipleri vb. bilgileri öğrenelim.

Yuğ Töreni Nedir? — Yuğ törenlerinde söylenen şiirler ve sagu

Eski Türklerde ve Moğollarda bir kişinin ölümü üzerine şaman eşliğinde düzenlenen törenlere yuğ töreni adı verilmektedir. Yuğ törenlerinde söylenen şiirler ise sagu olarak adlandırılmıştır. Sagular İslamiyet'ten sonra halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında ise mersiye adını almıştır. Eski Türklerde yuğ törenlerinin dışında şölen ve sığır töreni adıyla bilinen iki merasim daha vardır.

Öğretici Metinlerin Özellikleri | Öğretici Metinlerin Amacı

Bilgi vermek amacıyla yazılan gezi yazısı, röportaj, köşe yazısı (fıkra), deneme, mülakat, makale, haber yazısı, eleştiri (tenkit), anı (hatıra), biyografi, otobiyografi, nutuk (söylev), sohbet (söyleşi) ve mektup öğretici metinlerdir. Yani on dört adet öğretici metin vardır. Eğitici ve öğretici metinlerin yazılış amacı bilgi vermek, eğitmektir. Nitekim öğretici metinlerin özellikleri şunlardır.

Dil sosyal bir varlık mıdır? — Dilin Toplumsal Bir Kurum Olması

Dil, kültür ile iletişim içerisinde olan ve kültürdeki gelişmelere göre dönüşen bir yapıdır. Böylelikle toplum ile aslında canlı bir varlık olan dil arasında güçlü bir bağ vardır. Bu bağ sayesinde dil sosyal bir varlık yani toplumsal bir kurumdur. Yani dil değişmez bir varlık değildir. Aksine sosyal yapının hafızası durumundaki dilin kendine özgü kuralları vardır.

Dil canlı bir varlık mıdır?

"Dil canlı bir varlık mıdır?" yoksa "Yapay mıdır?" sorusu binlerce yıldır tartışılmaktadır. Bununla birlikte dil tıpkı canlı varlıklar gibi sürekli değişir ve dönüşür. Bu sebeple toplumu etkileyen ve toplumdan etkilenen sosyal bir varlık olan dil canlıdır.

Dudak ünsüzleri nelerdir?

Türkçede /b, f, m, p, v/ fonemlerinin boğumlanması esnasında dudaklar kullanıldığı için bu seslere dudak ünsüzleri denir. Ayrıca /b, m, p/ sesleri çift dudak ünsüzü adını alır. Çünkü bu seslerin oluşumunda her iki dudak da kullanılmaktadır. Ayrıca /b/'den önce gelen /n/'nin /m/'ye dönüşmesi, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi (n>m değişimi) olarak tanımlanır.

Osmanlıcılık Akımının Temsilcileri — Görüşün Etkili Olduğu Dönem

Osmanlıcılık fikir akımı, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden Balkan Savaşları'na kadar olan döneme kadar etkili olmuştur. Edebiyatta Namık Kemal, Âkif Paşa, Ziya Paşa ve Şinasi, devlet yönetimindeyse II. Mahmut'tan başlayarak III. Selim ve Mustafa Reşid Paşa Osmanlıcılık fikir akımının temsilcileri durumundadır.

Türk Lehçeleri ve Tasnifi: Türkçenin karanlık devirlerinde ayrılmış kolları

Türkçenin tarihi içerisinde Çuvaş Türkçesi, Yakut Türkçesi ve Genel Türkçe olmak üzere üç temel lehçesi vardır. Ayrıca Türk lehçelerinin tasnifi konusunda Radloff, Samoyloviç, Ramstedt, Ligeti ve Talat Tekin gibi araştırmacıların farklı görüşleri vardır.

Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Edebiyatı bir gözlem ve gerçeklik alanı olarak gören ve romantizm akımını fazlaca öznel bulan Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Recaizade Mahmut Ekrem gibi sanatçılar Türk edebiyatının en önemli realizm temsilcileridir. Ayrıca Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy ve Dickens gibi isimler ise realizm akımının dünya edebiyatındaki önemli temsilcileri arasındadır.

Zincirleme isim tamlaması

İkiden fazla ismin birleşmesiyle oluşan ad takımlarına, zincirleme isim tamlaması veya zincirleme ad takımı denir. Bu tamlamalar, arasına farklı türlerde kelimeler de alabilir