İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Noktalama İşaretleri Testi (2020-2021 Güncel Kurallar)

Noktalama İşaretleri Testi (2021-2022 Güncel Kurallar) | Noktalama bilginizin ölçüldüğü bir testtir. Testte Türk Dil Kurumu (TDK) esas alınmıştır. Testi bitirdiğinizde "Bitir" butonuna tıklayınız. Sonucunuzu otomatik olarak göreceksiniz.

Instagram kullanıcı adınız
1. soru

Mavi Köşe Bakkaliyesi(I)nin yanı başında sessizlik(II) huzur ve sevginin buluştuğu şirin mi şirin(III) bir ev burası.

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisine veya hangilerine noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

2. soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası yoktur?

3. soru

Evreni konu alan bu sayımızda zengin bir içerikle karşınızdayız(  ) Bu sayıda
evrenin edebî, bilimsel, mecazi, teolojik, dil bilimsel vb. birçok boyutunu ele aldık(  ) Sorular sorduk(  ) Evrenin yapısı nasıldır(  ) Düşünce ve edebiyatla ilgisi nedir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere hangi işaretler getirilmelidir?

4. soru

Evrenin oluşumuyla ilgili günümüzde en çok kabul gören görüş “Büyük Patlama Teorisi”dir. Bu teoriye göre evren(  ) başlangıçta çok yoğun bir enerjiden büyük bir patlama sonucunda zamanla genişleyerek oluşmuştur(  ) Bu süreçte(  ) nebulalar, galaksiler, asteroitler ve dünyamızın da bulunduğu Güneş Sistemi meydana gelmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5. soru

Âşık Paşa, Garib(  )nâme adlı kitabında, dönemin tasavvuf çevrelerinde hâkim olan evren tasavvuruyla ilgili şöyle söyler(  ) (  )O vakit daha zaman yaratılmamıştı, zamansız ve mekânsız yalnız o vardı. Âşık Paşa’ya göre evrenin bütün aşamaları ve yeryüzündeki bütün varlıklar birbirleriyle ilişki içindedirler ve Tanrı’nın oluşturduğu evrensel düzende kendilerine düşen görevleri yerine getirmektedirler.(  )

Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

6. soru

Sözlüklerde(  ) dünya, cihan, kâinat, evren yerine kullanılan âlem sözcüğü üzerinde de kısaca duralım(  ) Eskilerin çok kullandığı bir kelimedir bu(  )

Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

7. soru

Siz bunca zamandır burada yaşamaktan sıkılmadınız mı(  ) Manzara güzel ama hep aynı. İnsan bir süre sonra sıkılır bence(  ) Mesela biz arkadaşlarla her yaz yurtdışında başka bir ülkeye gideriz. Babam çok büyük bir iş adamı benim(  ) Hayatımda ilk defa bir köy görüyorum(  ) desem yeri var.

8. soru

Böyle romanlardaki bilgeler gibi konuştunuz(I) Kendimi ne kadar tanıyorum(II) Evet(III) güzel soru. Bunun üzerine düşünmem gerekecek sanırım(IV) Kendi dünyamı(V) keşfetmek nasıl olacak peki bilge çoban?

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilmemelidir?

9. soru

Nur Peri( ) Çok şey midir?
Çoban( ) Yeterlidir. Bazı şeylerin az ya da çok olmasına gerek yok. Yeterli olması bile iyidir.

Yukarıdaki boşluklara hangi noktalama işareti getirilmelidir?

10. soru

Bağlaçlar, zarf-fiiller ve bağlama görevi de üstlenen zarflardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz. 

Geyik motifi(I) dilimizde(II) edebiyatımızda(III) halımızda(IV) kilimimizde(V) velhasıl bütün sosyal hayatımızda farklı renk ve şekillerde yer alır.

Buna göre yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti koyulmamalıdır?

11. soru

(I) Rusya’da Evenkler, Rusya’nın kuzeyinde yaşayan yerli halklardan biri olarak 2010 nüfus sayımında nitelendirilmektedir. (II) Çin’de ise Evenkler, ülkede tanımlanmış 58 etnik gruptan biri olarak kabul edilmiştir. (III) Resmî nüfus sayımlarına göre Rusya’da 38 bin Çin’de ise 31.000 Evenk yaşamaktadır. (IV) Moğolistan’da yaşayan 500 kadar Evenk’e ise Moğollar Kamnigan adını vermektedir. (V) Nitekim Türkçe gibi Altay dil ailesini paylaşan bir diğer dil Tunguzca'dır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde kesme işaretinin (') kullanımı ile ilgili bir hata yapılmıştır?

12. soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası yoktur?

13. soru

(I) Türkçenin yabancı etkilere en kapalı dönemi olan Eski Türkçe, 6. ve 13. yüzyıllar arasında etkili olmuştur. (II) Bu dönem Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar devirlerini kapsar. (III) Dilimizin ilk yazılı belgeleri bu döneme ait olduğundan Eski Türkçe için "Türk yazı dilinin ilk devresi" denebilir. (IV) Bu dönemdeki dilin tarihî seyrini izlemek için başta Orhun Kitabeleri (Orhun Yazıtları) olmak üzere elimizde bol miktarda yazılı kaynak vardır. (V) Aslında Türkçenin tarih boyunca eski ve yeni olmak üzere temelde iki gramer yapısına sahip olduğunu ifade eden Ergin; Eski Türkçe devresinin eski, ondan sonraki devrelerin ise yeni gramer yapısına sahip olduğunu söyler.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde noktalama hatası yapılmıştır?

14. soru

(I) Carl Sagan Kozmos adlı eserinde evrenin oluşumu, gezegenler, yıldızlar ve insan soyunun bugünkü teknolojik birikime ulaşma hikâyelerini anlatıyor. (II) Kozmos’u okurken fizik, kimya, astronomi, tarih gibi pek çok alanda genel bilgi sahibi olmak mümkün. (III) 1980 yılında basılan eser, hâlâ güncelliğini korumakta. (IV) Evrene merak duyan, bilimin evrendeki arayışını basit bir dille takip etmek isteyen okurlar için ideal bir başlangıç kitabı diyebiliriz Kozmos için. (V) Aynı zamanda Carl Sagan’ın bilgiyi, hikâye yeteneğini kullanarak sunmasının kitabı bir çırpıda okunur kıldığını söylemek gerek.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) tamlayanları birbirinden ayırmak maksadıyla kullanılmıştır?

15. soru

(I) Polisiye türünde bir kitap okuyorsam işin içinde biraz da ben olmalıyım. (II) İpuçlarını kullanmalı, tahminlerde bulunmalıyım fakat “Piyon” buna imkan veren kitaplardan değil. (III) Tabii ki bunun öncelikli nedeni iyi bir kurgusu olması ama bir diğer sebep de ki bu sanırım benden kaynaklanıyor; çok fazla isim var ve ben o kadar çok yabancı ismi aklımda tutamıyorum. (IV) Seri cinayetler işleyen bir katilin öldürdüğü kadınları okurken “Bu hangisiydi?” diye geçmiş sayfaları tekrar çevirip okuma gereği duyduğum anlar çok oldu. (V) Büyük ihtimalle isimlerin yabancı olmasından kaynaklanan bu durumdan dolayı ben, tahmin yürütmekten ziyade kadınların hikayelerini anlamaya çalışıyordum.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası vardır?

16. soru

“Düşünce-Beden Uyumsuzluğu” (Orijinal adıyla: The Mind-Body Problem) adlı roman, ABD’de çok satanlar listesine girmeyi başarmış, popüler bir kitaptır. Kitapta, bir kadının kendini tanıma süreci felsefi bir bağlamda anlatılmaktadır. Romanın kahramanı Renee Feuer, üniversiteye gittiğinde kendisini toplumsal yönlendirmenin baskısından kurtarmaya çalışmaktadır.

Yukarıdaki paragraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17. soru

(I) Çocukluğu, Taşkent şehrinin tahliyesi sırasında geçirdiği hastalıklar yüzünden zorluklarla geçti. (II) İvanov, yükseköğrenimini Moskova Üniversitesi'nde tamamladı. (III) Öğrenimini tamamladıktan sonra 1958’e kadar bu üniversitede çalıştı. (IV) Çalışmaları sırasında Hint-Avrupa çalışmalarına önemli katkılarda bulundu, Hitit dilinin önde gelen otoritelerinden biri hâline geldi. (V) 1958’de Sovyet yönetimi tarafından siyasi suçlamalar yöneltilerek görevinden alındı.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

18. soru

İfadenin uzun ve sanatkârane oluşu itibariyle yine Fars edebiyatından etkilenseler de kendisine özgü bir anlatım geliştirmeyi başarmıştır( ) Bu konuda Gölpınarlı şöyle demektedir: “Naili de bütün divan şairleri gibi kendisinden önce gelip geçen şairlerden ve kendisiyle çağdaş olan bu şairlerin şiirlerinden ilham almış, aynı estetik ve aynı teknik dâhilinde aynı mazmunları kullanarak hüner göstermeye çalışmıştır ve gerçekten de bu ayniyetçi edebiyatta orijinalite göstermek pek güç olduğu hâlde bunu, (  )Divan(  ) adlı eseriyle mümkün olduğu kadar başarabilmiştir.”

Paragraftaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

19. soru

Kahramanlık konu halk hikayeleri şu şekilde sıralanabilir( )

  • Dede Korkut Hikayeleri (Oğuz Türkleri),
  • Alıp Manaş (Altay Türkleri),
  • Battalname,
  • Cenknameler.
Yukarıdaki boşluğa hangi noktalama işareti getirilmelidir?

20. soru

Sıfat-fiil eklerinin cümledeki temel görevlerinden biri de sıfat ya da adlaşmış sıfat yapmaktır(  ) bitmiş pil, korkulacak insan, gören göz vb.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bir yorum

  1. Sena Uygun Sena Uygun Ocak 10, 2022

    Edebiyat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir