İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “adlaşmış sıfat”

Adlaşmış sıfat, sıfattan sonra gelen ismin düşmesi ve varsa bu kelimeye gelen ekin doğrudan sıfata getirilmesi hadisesidir. Başka bir deyişle adlaşmış sıfat tamlananı düşmüş sıfat tamlamasıdır. Adlaşmış sıfat örnekleri için aşağıdaki sıfatlar konulu yazıya başvurabilirsiniz. Ama yine de birkaç örnek verelim:

Sıcak havalar beni çok sıktı.

Sıcaklar beni çok sıktı.

Görüldüğü gibi yukarıdaki sıcak havalar sıfat tamlamasının ikinci ögesi yani havalar kısmındaki isim olan hava düşmüştür. Bu kelimeye eklenen ler eki ise bu ismin önündeki sıcak sıfatına eklenmiştir.

Adlaşmış sıfatlar için örnek cümleler:

  • Gençler niçin ödevlerinizi zamanında yapmadınız? (Genç insanlar)
  • Sokaktakiler etrafa bağırmaya başlamışlardı. (Sokaktaki insanlar)

Not: -ki eki eğer tamlayan ekinden sonra gelirse adlaşmış sıfat değil aitlik bildiren zamir olur.

  • Korkaklar hiçbir zaman kazanamazlar. (Korkak insanlar)

Sıfatlar (Ön Adlar): Türkçenin Dil Bilgisi

Sıfat yani ön ad nedir? Sıfatlar, dil bilgisi bağlamında isimleri nitelendiren ya da belirli hâle getiren kelimelerdir. Sıfatlar genellikle isimlerden hemen önce kullanılır. Bununla birlikte unvan sıfatları isimlerden sonra da gelebilir. Yine bazen cümleler kurallı dizilimin dışına çıktıklarında sıfatlar isimden sonra da gelebilmektedir. Sıfat türleri şunlardır (Bilgi için sıfat türünün üzerine tıklayın): Niteleme Sıfatı: Unvan sıfatı, küçültme sıfatı, pekiştirme sıfatı. Belirtme Sıfatı: İşaret sıfatı, soru…