İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “divan edebiyatında tasavvuf”

Divan edebiyatında tasavvuf ve sufilik

Divan edebiyatının en önemli kaynaklarından biri tasavvuftur. Divan edebiyatında tasavvuf, Allah’a ulaşma konusunda sevgiyi öne çıkaran bir yaklaşımdır. Bu noktada Hallac-ı Mansur, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi sanatçılar ön plana çıkar.

Tasavvuf anlayışına göre insanlar Allah’tan gelmiş ve tekrar ona döndürülecektir.

Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım.” Sözü Bize Ne Anlatmaktadır?

Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım.” sözüyle ilgili verilen temel duyguyu tasavvufta aramak gerekir. Bu söz insanın Yaradan’a ulaşmak için dünya hayatında verdiği mücadeleyi betimlemektedir. Kendini Yaradan’a adayan yürekler bu uğurda kendi nefislerini körelterek mutlak varlığa ulaşma gayesinde birleşir. Bu süreç ilahi aşkın fenafillah derecesiyle neticelenir. Bu dereceye gelen insan artık dünya zevk ve hevesinden sıyrılmış mutlak varlıkla olan bağını güçlendirmiştir. Yani, Vecd hâlinde iken gördüğü hakikatleri…