Mesnevi yazmayan şairler

Mesnevi yazmayan şairler kimlerdir? Mesnevi yazmayan şairlerin büyük çoğunluğu din dışı konuları işleyen şairlerdir. Bu ilginç bir tesadüftür:

  1. Kadı Burhaneddin,
  2. Ahmet Paşa,
  3. Baki,
  4. Nef’î,
  5. Nedîm,
  6. Enderunlu Vasıf,
  7. Şeyhülislam Yahyâ

mesnevi yazmamıştır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıda sıralanan “Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler kimlerdir?” adlı yazımıza bakabilirsiniz.

Mesnevi yazmak niçin önemlidir?

Fuzûlî’nin Leyla ile Mecnûn’u

Divan edebiyatında mesnevi yazmak büyük bir maharet olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple mesnevi yazan şairler eserlerinin sonunda yaptıkları işi yüceltmiştir. Çünkü Mesnevi yazmak hem şiir bilgisi hem de hikaye etme yeteneği gerektirir.

Türk edebiyatındaki en ünlü mesnevi Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun adlı eseridir. Dönemine kıyasla sade dili ile bütün Türk coğrafyalarında yüzyıllardır okunmaktadır. Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk adlı eseri ise özellikle akademik çevrede çok sevilen bir mesnevidir.

Yukarıda belirtildiği üzere mesnevi yazmak önemsendiği için beş adet mesnevi yazan kişiye hamse sahibi denilmiştir. Hamse Arapçada beş demektir.

Mesnevi Nedir?

Mesnevi divan edebiyatında şiir şeklinde yazılan öykülere denir. Mesneviler genellikle uzun metinlerdir. Bu sebeple aruzun kısa kalıplarıyla yazılırlar. Ayrıca aa-bb-cc şeklinde kafiyelenirler.

Türk edebiyatında mesnevi yazma geleneği oldukça eskidir. Nitekim Türklerin İslami Dönem’deki ilk eseri olan Kutadgu Bilig bir mesnevidir.

Türk edebiyatındaki en önemli mesneviler arasında Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk, Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun gibi eserleri yer alır.

Mesnevinin Uyak Örgüsü

Mesneviler genellikle uzun metinlerdir. Bu sebeple uyak örgüleri, kolay yazılmaları için aa-bb-cc şeklindedir. Ayrıca aynı amaçla aruz ölçüsünün kısa kalıpları mesnevi yazımlarında sıkça kullanılmıştır.

Mesnevilerin içerisine bazen sıkıcılığı önlemek için gazel gibi farklı türler de eklenir. İşte bu durumda, eklenen bu parçada mesneviye ait uyak örgüsü kullanılmaz.

Nefi: Bir Hiciv Şairi – Nef’i’nin Edebi Kişiliği ve Hicivleri

Nefi, 17. asrın Nâbî ile birlikte en büyük iki şairinden biridir. Bir kaside ve hiciv şairidir. Edebî kişiliği bağlamında eserlerindeki… Daha Fazla

Haziran 6, 2021

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler kimlerdir?

Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler aşağıda sıralanmıştır. Hoca Dehhani,Ahmedi,Kadı Burhaneddin,Ahmet Paşa,Baki,Nef'î,Enderunlu Fazıl,Nedîm,Enderunlu Vasıf olarak sıralanabilir. İÇİNDEKİLER Divan edebiyatında… Daha Fazla

Aralık 8, 2020