İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Romantizmin özellikleri maddeler halinde”

Romantizmin özellikleri (maddeler halinde)

Bu yazımızda romantizm edebiyat açısından irdelenecek, romantizmin özellikleri maddeler halinde sıralanacaktır. Romantizm aklın yerine duyguyu esas alan ve klasisizme tepki olarak doğan sanat akımıdır.

Romantizmin Özellikleri

 • Romantizm 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 • Klasisizm akımına tepkidir. Realizm ise romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Duyguların mutlak üstünlüğünü savunur. Nitekim akla ve mantığa değil hislere, kişisel yorumlara, ideallere ve hayal gücüne önem verir. Bu yüzden öznel ve renkli betimlemeler, aşk, doğa ve tarihî konular sıklıkla işlenir.
 • Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçi fikirler üzerine inşa edilmiştir. Bu yüzden aristokrasinin sıradan insanı küçümseyen, Sanayi Devrimi’nin insanı bir para makinesi olarak gören anlayışlarına karşıdır.
 • Bu akım toplum için sanat görüşünü benimsediği için sosyal meselelerle ilgilenir. Hatta yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemez.
 • Olay örgülerinin kurulmasında tesadüflerden bolca yararlanılır. Ayrıca halkı bilgilendirmek maksadıyla yazar romanın içerisinde bilgi de verebilir. Bu sebeple romantik eserlerde bolca teknik kusur vardır.
 • Din ve âdetler gibi geleneksel değerlere sahip çıkar.
 • Romantizm sadece soylu insanları değil toplumun her kesiminden bireyleri konu alır.
 • Romantizmin ilkeleri Victor Hugo’nun, Cromwell adlı tiyatro oyununda koyulmuştur.
 • Bu akım trajediden beslenir. Bu sebeple genellikle karamsar duygular ve kötü olayların verdiği acı ön plandadır. Bunun sonucunda romantik eserlerde kötülük ve karamsarlığın getirdiği bir kaçış teması sıklıkla kullanılır.

Romantizm Akımının Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri

Bu yazıda romantizmin özellikleri bağlamında eser veren sanatçıları maddeler halinde tanıyacağız. Nitekim Rus, İngiliz ve Fransız sanatçılar romantizm akımı ile önemli eserler meydana getirmiştir.

 • Lev Nikolayeviç’un Savaş ve Barış, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza, Turgenyev’in Babalar ve Oğullar, Gogol’un Ölü Canlar adlı eserleri Rus edebiyatındaki önemli romantik eserlerdendir.
 • Ayrıca Fransız edebiyatında başta Victor Hugo’nun Sefiller ve Notre Dame’ın Kamburu eserleri olmak üzere Stendhal’ın Kırmızı ve Siyah, Balzac’ın Vadideki Zambak adlı eserleri önemlidir.
 • İngiliz edebiyatında ise Charles Dickens İki Şehrin Hikâyesi adlı eseri ile romantizmin klasik eserlerinden birini ortaya çıkarmayı başarmıştır.
 • Türk edebiyatında romantizmin en büyük temsilcisi Namık Kemal’dir. Onu birçok romantik roman yazan Ahmet Mithat Efendi takip etmiştir. Ayrıca Abdülhak Hamit Tarhan şiirleriyle romantizme örnek teşkil edecek önemli eserler ortaya koymuştur. Yine Ziya Paşa’nın şiirleri de romantiktir.

Notre Dame’ın Kamburu Özeti ve Teması | Esmeralda ve Quasimodo

Notre Dame'ın Kamburu, hiç durmadan alaylara maruz kalmış güzel Çingene kızı Esmeralda ve kambur Quasimodo'yu konu alan bir roman. Roman, romantizm akımının etkilerini taşıyor. Yazarı ise Victor Hugo. Romanın teması insanların acımasızlığı ve empati kuramaması. Metindeki temel çatışma ise iyilik kötülük ve güzellik çirkinlik. Öyleyse önce Notre Dame'ın Kamburu romanının özetine bakalım.

Romantizm Akımı Nedir?

Romantizm akımı nedir, temsilcileri kimlerdir? Romantizm, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da etkili olan bir sanat akımıdır. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan romantizm sanat sanat içindir anlayışına karşıdır. Sanat toplum içindir görüşünü savunan bu akım; bilim, mantık ve aklın önüne duyguları koymuştur. Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi’nin getirdiği katılık ve aristokrat bakış açılarını reddetmiştir. “Romantizm nedir?” diye topluma bir soru yöneltilirse muhtemelen çok farklı bakış açılarıyla karşılaşılır.…