İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “türkçe”

Osmanlı Türkçesi neden yabancı dillerin etkisi altında kalmıştır?

Osmanlı Türkçesi, kültürel etkileşime dayalı birçok neden ile yabancı dillerin etkisinde kalmıştır. Özellikle İslam kültür dairesinin önemli unsurları olan Arap ve Fars dillerinden etkilenmiştir. Bu dillerden öncelikle dinî terimler olmak üzere çok sayıda yeni kelime Osmanlı Türkçesine geçmiştir. Bu da özellikle saray çevresinde konuşulan Türkçenin oldukça ağırlaşmasına sebep olmuştur. Bu durumun dört temel nedeni vardır: Osmanlı Türkçesinden önce de Orta Türkçe itibarıyla Arapça ve Farsça…

Türkçe sözlükler

Türk dilinin zenginliklerinin kayıt altına alınmasındaki en önemli çalışmaların başında Türkçe sözlükler gelir. Tarîhi süreç içerisinde Türkçe ile ilgili hazırlanmış sözlükler şunlardır: Divanü Lügâti’t-Türk (Kâşgarlı Mahmud), Mukaddimetü’l-Edeb (Zemahşeri), Codex Cumanicus, Lehcetü’l-Lügat (Mehmed Esad Efendi), Müntahabat-ı Türkiyye (James W. Redhouse), Müntahabat-ı Lügat-ı Osmaniyye (James W. Redhouse), Lehce-i Osmani (Ahmed Vefik Paşa), Kamus-ı Türki (Şemseddin Sami), Güncel Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu), Kubbealtı Lugatı (İlhan Ayverdi), Dil…

Türkçeyi diğer dillerden ayıran en belirgin özellikler nelerdir?

Türkçeyi diğer dillerden ayıran en temel özellikler genel olarak Altay dillerinin genel özellikleridir. Türkçenin özellikleri, genel olarak kurallı bir dil olması ve ses uyumlarına bağlı kalması temelinde kurulur. Peki, Altay dillerinin Hint Avrupa dillerinden ayıran özellikler nelerdir? Bu sorunun en kısa cevabı Türkçede eklerin çok işlek kullanılmasıdır. Ayrıca bu yazının İngilizce versiyonu için tıklayınız. 1. Türkçe sondan eklemeli bir Altay dili olduğu için Altay dil…