İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Türkçülüğün Akımının Kurucusu”

Türkçülük ve Diğer Fikir Akımları

Türkçülük akımı Osmanlı’nın kurtuluşu için denenen Osmanlıcılık, ümmetçilik ve Batıcılık akımlarının başarısızlığı sonucu ortaya çıkmış bir fikir hareketidir. Türkçülük Anadolu’da oluşan Türk-İslam kültürü çerçevesinde Osmanlı siyasetinin yeniden kurulması gerektiğini savunur. Ziya Gökalp bunu dilde, dinde ve hissiyatta öz kaynaklara dönmek olarak yorumlar. İçindekiler: Türkçülük akımının ortaya çıkışı1.1. Osmanlıcılık1.2. Ümmetçilik1.3. Batıcılık Türkçülüğün esasları Türkçülük akımının temsilcileri3.1. Türkçülük ve Turancılık arasındaki fark 1. Türkçülük akımının ortaya çıkışı…