Dünyadaki ilk ateşli silahlar Çin'de ortaya çıktı. Tıpkı barut gibi.

1

İlk ağır bombardıman silahını Osmanlı İstanbul'un fethinde kullandı: Şahı Topu.

2

Dünyada ilk tüfekli tam teçhizat birlikleri Osmanlı kurdu. 

3

İlk kez top mermisini Memlûklar Ayn-ı Calud Savaşı'nda Moğollara karşı kullandı.

4

İlk tabancalar İtalya'da üretildi.

5