İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

11. Sınıf Sohbet ve Fıkra Kazanım Testi

11. sınıf ve AYT konusu olan "Sohbet ve Fıkra" ile  ile ilgili kazanımları içeren denememizin maksimum süresi 40 dakikadır. Sürenizin sonunda sistem sizi atacağından, lütfen bu süre dolmadan "Bitir" butonuna tıklayınız. Testin tüm hakları simitcay.com'a aittir. DİĞER KAZANIM TESTLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

Adınız, Soyadınız, Sınıfınız
Okulunuz
Sonuçların ulaşmasını istediğiniz e-posta (isteğe bağlı | Not: Sonuç e-postası spama düşebilir.)
1. soru

Sohbet (söyleşi); çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel olayların, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden, -------------, okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüdür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. soru

Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

3. soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sohbet yazısının içerisinde bulunması beklenmeyen bir unsurdur?

4. soru

Sohbet, bir yazı türü olarak Türk edebiyatına ---------------- Dönemi’nde gazetecilikle girmiştir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5. soru

Türk edebiyatında sohbet türünün ilk yetkin örneklerini kim vermiştir?

6. soru

Fıkra, makale, sohbet gibi yazı türlerinin ortaya çıkıp gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyük olmuştur?

7. soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde yazılan sohbet yazılarından değildir?

8. soru

Sanat hayatına şiirle başlayan yazar, asıl ününü sohbet ve fıkra türünde yazdıklarıyla sağladı. Sade bir dil ve içten bir üslupla yazdığı eserlerinde iyimser bir bakışla insana ve hayata dair duygu ve düşüncelerini anlattı. Çok yönlü kişiliğini ve geniş kültürünü yazılarına başarıyla yansıttı. Ümit Dünyası, Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri (sohbet); 50. Yılında Sovyet Rusya, Amerikan Rüyası (gezi yazısı); Hayat Ansiklopedisi (ansiklopedi) yazarın başlıca eserlerindendir.

Yukarıdaki metinde anlatılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

9. soru

Mizah süpürge sopası değildir, vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın... Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir. Mizah haşhaş yağı gibi yutulmaz, hazmolmaz, bulanık, sıvaşık bir mâyi de değildir, kirletmez, lekelemek için kullanılsın... Bu bir şuruptur, ağır yemeklerin üzerine nefis râyihasıyla yudum yudum içilir, tadına kanılmaz.

Yukarıdaki metnin anlatım özellikleri dikkate alındığında hangi türde yazıldığı söylenebilir?

10. soru

Fıkra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. soru

Aşağıdakilerden hangisi sohbet ve fıkranın farklarındandır?

12. soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesindeki fıkra yazarlarından değildir?

13. soru

Fecriati topluluğuna katılan yazar, mizah dergilerine Kirpi mahlasıyla yazdığı mizahi hicivleriyle tanındı. Sonraki yıllarda Millî Edebiyat anlayışına uygun eserler vererek yazarlık hayatını sürdürdü. Hikâye, roman, tiyatro, anı, makale, fıkra, sohbet vb. türlerde eserler verdi. Kendine özgü üslubu ve üstün gözlem yeteneğiyle Türk edebiyatında olay hikâyeciliğinin öncüleri arasında yer aldı. Eserlerinde realist akıma bağlı olarak Anadolu’nun yanı sıra yakından tanıdığı Orta Doğu coğrafyasının da kültür ve yaşamını başarıyla yansıttı. Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri (hikâye); İstanbul’un İçyüzü, Yezidin Kızı, Çete, Sürgün, Nilgün, Yeraltında Dünya Var, Bugünün Saraylısı, İkibin Yılın Sevgilisi (roman); Ay Peşinde, Bir İçim Su (anı-sohbet-fıkra); Kirpinin Dedikleri (mizahi hiciv) yazarın başlıca eserleridir.

Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

14. soru

Çocukluğumuzda, coğrafya kitaplarında okuduğumuz o tul daireleri, arz daireleri, meğer harp sonu neslinin şeytanî zekâsı elinde tahta çember nevinden adî bir oyuncakmış! Anlıyorum: Kendi hudutları içine sığmıyan devletler, artık pek az sonra, dünya hudutları içine bile sığamaz hale gelecekler.. Böyle 64 saatte devredilebilen bir cihan, kaç cihangire dayanabilir ki?

Yukarıdaki köşe yazısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15. soru

Edebiyat hayatına aruzla yazdığı şiirlerle başlayan sanatçı, Ziya Gökalp’ın etkisinde kalarak şiirlerini heceyle yazmaya başladı. Beş Hececiler adıyla anılan edebî topluluğa katıldı. Sanat yaşamını bu topluluğun anlayışı doğrultusunda Anadolu’yu ve Anadolu insanını ele alan eserler vererek sürdürdü. Topluluğun bir diğer üyesi Orhan Seyfi Orhon’la birlikte Akbaba adlı mizah dergisini çıkardı. Çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı. Düzyazılarını genellikle mizahi hiciv tarzında yazdı. Şiir, tiyatro, roman, antoloji, gezi yazısı türünde eserler verdi. Akından Akına, Âşıklar Yolu, Cenk Ufukları, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti (şiir); Binnaz, Nikâhta Keramet (tiyatro); Üç Katlı Ev (roman); Beşik, Ocak (fıkra); Göz Ucuyla Avrupa (gezi yazısı); Halk Edebiyatı Antolojisi (antoloji) sanatçının başlıca eserleridir.

Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

16. soru

Türklerde sohbet kültürünün kökleri XIII. yüzyıl Anadolu’sundaki Ahi Teşkilatına hatta daha eskilere kadar uzanmaktadır. Ekonomik, askerî ve sosyal bir yapılanma olan Ahi Teşkilatının üyeleri akşamları zaviyelerinde toplanarak yemek yer, sohbet eder, eğlenirdi. Bu toplantılarda yeme içme, oturup kalkma ve güzel konuşmaya ilişkin kurallar uygulanır ve öğretilirdi. Ayrıca bu sohbetlerde anlatılan menkıbeler ve ------------------ belli bir dünya görüşünün oluşturulması ve sonraki kuşaklara aktarılması sağlanırdı. Sohbet geleneği, daha sonraki yüzyıllarda da farklı biçim ve adlarla Türk toplumunda varlığını sürdürerek günümüze kadar gelmiştir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

17. soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründeki sohbetin toplumsal yararlarından değildir?

18. soru

Bir millet kendi mazisini bütün olayları, ananeleri, onu hâlden ayıran bütün küçük farkları, şekilleri, hatıraları, hududu, hatta haritaları, bir nevi sinema demek olan tarihî, içtimai, felsefi, iktisadi panoramaları ile bilmedikçe istikbali göremez. İstikbali görmek marifetini, maziyi toplamak suretiyle beşeriyet içinde ilk vakanüvis (tarih yazıcı) kim ise o icat etmiştir.

Bir sohbetten alınan yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

19. soru

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Rasim'e ait eserlerden değildir?

20. soru

Sohbet aşağıdaki metin türlerinden hangisine girer?

2 Yorum

  1. Baran özyel Baran özyel Nisan 26, 2023

    Çok iyi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir