İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri

Öne çıkarılan

BETİK (EYLÜL 2020): HER BOYUTUYLA EVREN SAYISI

Evreni konu alan bu sayımızda zengin bir içerikle karşınızdayız. Bu sayıdaevrenin edebî, bilimsel, mecazi, teolojik, dil bilimsel vb. birçok boyutunu ele aldık. Sorular sorduk: Evrenin yapısı nasıldır? Düşünce ve edebiyatla ilgisi nedir? Kara delikler niçin oluşmuştur?Yine kıymetli hocalarımızla söyleşiler yaptık. Uzun sözün kısası “Evren Betik”i keyifle okumanızdileğiyle… Peki evren nedir? Evrenin oluşumuyla ilgili günümüzde en çok kabul gören görüş “Büyük Patlama Teorisi”dir. Bu teoriye göre…

Türk Dil Devrimi, Güneş Dil Teorisi ve Maya Dili ile Türkçenin İlişkisi

Türk Dil Devrimi, 12 Temmuz 1932’den başlayarak Türk yazın dili ve halkın konuştuğu dili yakınlaştırmayı amaçlayan devrime verilen addır. Dil Devrimi’nin amaçları kuşkusuz bu kadarla sınırlandırılamaz: Ulusal kimlik arayışı, ulusal dil, akıcılık, anlaşılırlık, bilimsellik… gibi etkenler de dil devriminin ortaya çıkmasında etkilidir. Bu devrim özellikle Genç Kalemler dergisi ile başlayan sade dil hareketi ve İstanbul Türkçesini temel kabul etme düşüncesini resmîleştirmiştir. Ayrıca 1911’den 1923’e kadar…

Yusuf Atılgan kimdir? Edebi Kişiliği, Eser İncelemeleri ve Hayatı

Yusuf Atılgan (1921-1989), Türk edebiyatında modernimin en önemli temsilcilerinden biridir. O, romanlarında bireyin iç dünyasını en derinlikli şekilde güçlü bir psikolojik tahlil yeteneğiyle anlatmıştır. Ayrıca Yusuf Atılgan tarafından yazılan romanlarda yer yer postmodern ögelere de rastlanır. Bu doğrultuda Yusuf Atılgan, konularını daha çok modern insanın çıkışsızlığı, psikolojik yabancılaşma, yalnızlık, tutunamama ve baba nefretinden güç alan kurulu düzen karşıtlığı gibi modernist temalardan seçer. (1) Atılgan’ın hikâyelerinde…

Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım.” Sözü Bize Ne Anlatmaktadır?

Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım.” sözüyle ilgili verilen temel duyguyu tasavvufta aramak gerekir. Bu söz insanın Yaradan’a ulaşmak için dünya hayatında verdiği mücadeleyi betimlemektedir. Kendini Yaradan’a adayan yürekler bu uğurda kendi nefislerini körelterek mutlak varlığa ulaşma gayesinde birleşir. Bu süreç ilahi aşkın fenafillah derecesiyle neticelenir. Bu dereceye gelen insan artık dünya zevk ve hevesinden sıyrılmış mutlak varlıkla olan bağını güçlendirmiştir. Yani, Vecd hâlinde iken gördüğü hakikatleri…

Öğretici metinler nelerdir? Öğretici metinlerin temel özellikleri

Kitap, dergi, gazete ve İnternet gibi ortamlarda yayınlanan ve insanlara bilgi vermeyi amaçlayan yazılar öğretici metinler olarak adlandırılır. Öğretici metinlerin temel özellikleri şunlardır: Öğretici metinlerin temel amacı bilgi vermek yani öğretmektir. Öğretici metinlerde temel amaç öğretmek olduğu için insanların anlayabileceği sade ve süssüz bir dil kullanılır. Bu yüzden mecazlardan ve süslü anlatımdan kaçılır. Makale gibi bilimsel metinlerde sade bir dil kullanılmakla birlikte anlatılan konunun uzmanı…

Ben Kirke Kitap Yorumu | Kitabın konusu ve kısa özeti

Ben Kirke, büyülü bir dünyanın mitolojik bir anlatısıdır. Bir başka deyişle son dönemde ön plana çıkan büyülü gerçekçiliğin farklı bir uygulamasıdır. Miller, Ben Kirke romanında küçük karakterlerle büyük ve efsunlu bir dünya kuruyor. Âdeta sessiz bir bakış açısına ses veriyor. Tarihin bize bıraktığı mirastan harika bir romantizm çıkarıyor. Eser bize tarihî hikâyelerin romantik ve Odysseia‘nın feminist bir bakış açısı ile anlatıldığı son dönem trendine uygun…

Su Kasidesi’nin İncelenmesi | Su Kasidesi Beyit Tahlili

Su Kasidesi | Fuzûlî, Türk edebiyatında müstesna bir yeri olan divan şairimizdir. Şiirlerinde mündemiç anlamlarla geniş hayal dünyaları kurar. Fuzûlî'nin en önemli eserlerinden biri de Su Kasidesi adlı naattır. Su Kasidesi, yüzyıllardır sevilerek okunan bir eserdir. Bu eser Fuzuli'nin Hz. Muhammed'e duyduğu sevgiyi ortaya koyar.

Nâilî: İncelikli Hayallerin Şairi

Özet: Naili, Türk edebiyatında sebkihindi akımının etkisinde kalarak derinlikli bir hayal dünyası inşa eden önemli bir şairdir. Ayrıca şarkı türünü icat eden kişidir. Naili, edebî kişiliğini maddeler hâlinde kısa özetlemek gerekirse: Nâ’ilî veya Nâ’ilî-i Kadîm olarak bilinen 17. yüzyıl divan şairidir. Halvetiye tarikatına mensuptur. Nâ’ilî bir yüzyıl sonra Şeyh Gâlib ile zirveye ulaşacak sebkihindi akımının Neşâtî ile birlikte 17. yüzyıldaki en güzel örneklerini vermiştir. Nâ’ilî,…

Şeyh Galib: Divan Edebiyatının Son Büyük Şairi*

Özet: Divan edebiyatının son büyük şairi olarak bilinen Şeyh Galib ve onun edebi kişiliğini şu şekilde maddeler hâlinde açıklayabiliriz: Son büyük divan şairi olarak kabul edilir. Eserlerinde divan şiirinde emsaline rastlanmayan ölçüde yeni hayaller ve modern imgelere yakın anlam evrenleri vardır. Sebkihindi akımının Türk edebiyatında Naili ile birlikte en başarılı isimlerindendir. Ağır ve süslü bir dili vardır. Hüsn ü Aşk adlı mesnevi onun şöhret basamaklarını…

Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması neler içeriyor?

Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması, 10 Kasım gecesinde imzalandı. Antlaşma, Ermenistan ile Azerbaycan’ın sınırlarını yeniden belirlerken Dağlık Karabağ ve diğer işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kapsıyor. Antlaşma teknik anlamda “koridor antlaşması” özellikleri gösteriyor. Ayrıca Rusya ve Türkiye antlaşma şartlarına göre  “ateşkes”i korumakla görevlendiriliyor. Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması Türk coğrafyası için önemli Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında kara sınırı olmaması nedeniyle Türkiye ve Türk cumhuriyetleri…

Türk Edebiyatında Hikaye ve Edebi Akımlar

Gerçek veya gerçeğe uygun olayların anlatıldığı romandan kısa düzyazı türüne hikâye adı verilir. Dünya edebiyatına bakıldığı zaman hikaye türünde temelde iki farklı yaklaşım görülecektir. Bu iki temel hikaye türü olay hikayesi ve durum hikayesi olarak adlandırılır. Olay hikayesi Fransa’da Maupassant tarafından geliştirilmiş olup öykülemeye dayanır. Türk edebiyatında bu tarzın en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Milli Edebiyat Dönemi hikayeciliğimizin en önemli kalemlerinden olan Ömer Seyfettin aynı…

Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Özellikleri

Kıpçak Türkçesi, kökünü Türklerin Kıpçak kolundan alan bir tarihî lehçedir. Bu lehçe göçler, köle ticareti ve paralı askerler sayesinde geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Dil Karadeniz’in kuzeyinden Mısır’a kadar varlığını göstermiştir. Özellikle Osmanlı’nın bir imparatorluk hâline gelmesiyle Kıpçak Türkçesi üzerindeki Oğuz etkisi de iyiden iyiye artmıştır. Tarihî Kıpçak Türkçesi lingua franca olarak Altınorda Devleti’nin resmî dilidir. Ayrıca Memluk ordusunda da kullanılan dildir. Tarihî Kıpçak Türkçesi Orta…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız Kutlu Olsun

Bugün Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bize bırakan şehit ve gazilerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz. Millet iradesini esas alan cumhuriyet, bu aziz vatanın yeşerttiği medeniyet ülküsünün yegâne idare biçimidir. Cumhuriyet Türk milletinin ortak bir değeri, geleceğimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Bugün cumhuriyetimiz, bir asra yaklaşan kazanım ve birikimiyle derin bir…

Dergilere Yazı ya da Şiir Nasıl Gönderirim?

Türkiye’de edebiyat alanında faaliyet gösteren birçok dergi ya da yayın vardır. Bu dergilerin kendi kadroları da bulunmakla birlikte okurların nitelikli öykü (hikâye), şiir, makale, gezi yazısı vb. eserlerini de yayınlamaktadırlar. Günümüzde artık birçok dergi ve yayın internet ortamında yayım yapmaktadır. Ayrıca bu dergilere ya da yayınlara çevrim içi olarak da yazı gönderilebilmektedir. Yazı gönderebileceğimiz dergiler hakkındaki bu yazı bu işlemleri nasıl yapacağınızı anlatan bir yazı…

Tamlamalar (İsim ve Sıfat Tamlamaları): Türkçenin Dil Bilgisi

Bir ismin; farklı bir isim, zamir veya sıfattan sonra gelerek oluşturduğu sözcük öbeklerine tamlama adı verilir (bk. TDK Güncel Türkçe Sözlük). Türkçede tamlamalar, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olarak ikiye ayrılır. İsim tamlamaları ise kendi arasında üçe ayrılır. Konu anlatımının .pdf formatındaki mobil uyumlu sürümünü indirmek aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Not: Konu anlatımının ardından sayfanın sonundaki Divânu Lugati’t-Türk’ten alınan bölümde isim tamlaması örnekleri ve sıfat tamlamalarını…

Sıfatlar (Ön Adlar): Türkçenin Dil Bilgisi

Sıfat nedir? Sıfatlar, isimleri nitelendiren ya da belirli hâle getiren kelimelerdir. Sıfatlar genellikle isimlerden hemen önce kullanılır. Bununla birlikte unvan sıfatları isimlerden sonra da gelebilir. Yine bazen cümleler kurallı dizilimin dışına çıktıklarında sıfatlar isimden sonra da gelebilmektedir. Sıfatlara örnek vermek gerekirse kırmızı ev, başarılı okul, aşağıdaki soru, son savaşçı, sert kaya, Ahmet Paşa, ağlayan kaya, tanıdık insan, bildiğim soru, volkanik dağ, düşsel sorgulamalar, yanar dağ,…

Bir edebi metne başlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Not: Başlık Türk edebiyatında Tanzimat sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Divan edebiyatında şiirlerin bir başlığı yoktu ve şiirler konularına veya rediflerine göre adlandırılırdı. Çünkü divan şiirinde genel anlamda dizeler arasında anlam bütünlüğü yoktu. (bk.) Kısaca Metin; başlık, alt başlık ve paragraflara ayırarak daha rahat okunur, kolay anlaşılır ve ilgi çekici hâle gelir. (bk.) Öyküye başlık seçerken nelere dikkat edilir? Öykü, şiir veya roman gibi edebî bir metne…

Kahramanlık Konulu Halk Hikayeleri: Filmler ve Edebi Eserler

Kahramanlık konulu halk hikayeleri günümüz romancılarını, şairlerini ya da sinema sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Çünkü toplumlar, tarihleriyle var olurlar ve tarihlerinden etkilenirler. Toplumların tarihlerinde yer alan büyük başarılar, zaferler ve kahramanlar, o ulusun geleceğe güvenle bakabilmesi için öz güven kazandırır. Bir toplumun yükselebilmesi ve muasır uygarlıkların seviyesine ulaşabilmesi için bu öz güven mutlak surette gereklidir. Halk bilgisi ürünleri, toplumsal hafıza ve kültürel bellek aktarımını sağlayan…

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.