İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri

İlhan Berk: II. Yeni’nin Sürrealist Portresi

İlhan Berk, II. Yeni şiirinin Türk edebiyatında sürrealist çizgisiyle ön plana çıkan şairidir. O sürralizm ve dadaizm gibi yıkıcı edebî akımların etkisiyle söz dizimini parçalar. Bunu “bir şiirin çok anlamlı okumalara açık olması” ilkesi olarak açıklar. Kendine yeni bir dil inşa eder. Şairin edebî kişiliği (maddeler halinde) için tıklayınız. Onun edebî kişiliği ve şiiri, toplumcu gerçekçiliğin iz düşümünü de taşır. Bunu yaparken de sürrealizmin etkisi…

Halk Bilimi: Halk Bilimi Ekolü Nedir?

Halk bilimi ya da folklor, bir topluluğun somut ve soyut kültürel varlıklarını inceleyen, bir ekolü temel alarak araştırdığı topluluğa ait düşünce, inanç, ürün, evren ve kozmogoni tasavvurlarını ele alan bilim dalıdır. Halk biliminin kökeni çok eskiye dayanmaktadır. Bu konudaki ilk eserler Eski Yunan’da verilmiştir. (Heredot gibi) Türkiye’de halk bilimi denildiğindeyse akla ilk gelen isimlerden biri Tahir Alangu’dur. Alangu, Türk Folkloru El Kitabı’nda dünya halk bilimi…

Öz Disiplin Geliştirme Üzerine Rehberlik Faaliyetleri

Öz disiplin, bireylerin kendi yaşamları için gerekli olan kararları alıp uygulayabilme, bunları geliştirme ve kendine ait bu kararlar üzerine eleştirel düşünebilme yeteneğidir. Yapılan araştırmalar gerçekte öğrenci başarısızlıklarının temelinde de öz disiplin eksikliğinin geldiğini ortaya koymaktadır (Duckworth vd. 2005). Öz disiplin sahibi bir birey, karşılaştığı sorunlara karşı çözüm üretme ve doğru olduğuna inandığı hususlarda çaba göstermeye isteklidir. Öz Disiplin Geliştirme Rehberlik Anketi uygulamamıza ulaşmak için tıklayın.…

Nedim: Lâle Devrinin Büyük Şairi, Şarkı Türünün Üstadı

Nedim, 18. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairi olmasının yanı sıra, divan şiirine getirdiği yenilikler ve kendine has üslubu nedeniyle divan edebiyatının da en büyük şairlerinden biridir. 17. yüzyılın son çeyreği ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan şairin, asıl adı Ahmed’dir. Nedim’in edebî kişiliğini maddeler hâlinde kısaca açıklarsak: Nedim, divan edebiyatında mahallileşme akımını başlatmıştır. Yani gündelik yaşamdaki İstanbul kültürünü şiire taşımış, şiir…

Ebeveynler: Aileni Seçemezsin Ama Geleceğini Sen Seçersin

Dünyaya gelirken ebeveynler hususunda seçim yapamıyorsun. Hangi aileyi seçeceğini, hangi dine doğacağını ya da hangi ismi kullanacağını bile. Sen de bir şeyler oluşurken, her şeyden bağımsız bir şekilde bir yola çıkıyorsun. Yaşın ilerlemeye başlıyor ve artık kendi fikirlerin oluşmaya başlıyor. Artık seçim yapabilmeye başlıyorsun. Ya da başlamak istiyorsun. Aileni Seçemezsin! Kimileriniz kararlarınıza saygı duyan bir aileye doğmuş, kimileri ise sen ne düşünürsen düşün, hangi fikirde…

Baki: Edebî Kişiliği, Hayatı, Eserleri, Şiir Örnekleri, Maddeler Hâlinde Özet

Bâkî, 16. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın en büyük şairidir. Ayrıca Fuzûlî ile birlikte Türk edebiyatının o dönemdeki en büyük iki şairinden biridir. Divan edebiyatında din dışı konuları işleyen şairler arasında yer alır. Şairin mahlası olan Baki, sonsuz anlamına gelmektedir.

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, divan edebiyatında sıklıkla kullanılan kavram ve terkipleri içeren çevrim içi bir sözlüktür. Aşağıda divan edebiyatı terimleri alfabetik sıra ile verilmiştir: acuz  Bir beytin ikinci mısrasına verilen ad âşıkâne gazel  Aşkla ilgili acı, keder, yakarış, yakınma gibi içli duyguların anlatıldığı gazeller beyt’ül gazel  Gazelde en güzel beyte verilen ad beyt’ül kasid  Kasidede en güzel beyte verilen ad caize  Şairlere, kasidelerde övdükleri büyükler…

Makale nasıl yazılır? Örnek Makale, İnceleme, Öneriler

Makale, daha çok bilimsel konuların anlatıldığı düzyazı şeklindeki öğretici bir metin türüdür. Makale yazarı, okura ilettiği bilgileri kanıtlamak için çeşitli veriler, bulgular ve bilgiler sunar. Bu yüzden akademik kaynaklar makalelerin olmazsa olmazıdır. Bu kaynaklar makalelerin içerisinde dipnot ya da cümle için atıf sistemi ile gösterilir. Nitekim bu yazıda birçok makale inceleme örneği ve makale nasıl yazılır sorusuna cevap bulacaksınız. Türk edebiyatındaki ilk makale nedir? Türk…

Tiyatro nedir? Tiyatro nasıl, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Tiyatro, hayatla iç içe olan bir görsel sanat olarak aklımıza birçok soruyu getirmektedir. Tiyatro nedir? Tiyatro nasıl, ne zaman ortaya çıktı? İlk insanlar tiyatroyu ne amaçla kullandı, dinî ritüellerle tiyatronun ne gibi bir bağı oluştu? TİYATRONUN BAŞLANGICI Tolga Alver[1] Öz Çalışmamızda tiyatronun kökenlerine dair ortaya konulan teoriler ele alınmıştır. Dinsel törenler ve ritüellerin tiyatronun doğuşunda etkili olduğunu savunanların bu konudaki görüşleri dile getirilmiştir. Ayrıca tiyatronun…

Gerçekte Kimsin? (Deneme)

Gerçekte kimsin? | Çoğu zaman kendimizi dinlemek isteriz, gerçek kendimizi, gerçekten olduğumuz kişiyi. Uzun zamandır, bekle şu an konuşmanın sırası değil deyip de kendimiz olmayı ertelediğimiz, bastırdığımız, zaman zaman da dövmekten beter ettiğimiz ama içimizde yaşamak için canla başla savaşan kendimizi bir gün gelir pişkinlikle dinlemek isteriz. O vakit geldiğinde ise gerçek benliğimizi; depresyona girmiş, yardım isteyen korkak ve ürkek bir insana benzetsek haksızlık mı…

Usanmaz mı Matlalı Musammat Gazel: Tahlili, Söz Sanatları, Ses Unsurları

Usanmaz mı matlalı bu gazel, Fuzûlî’nin en güzel âşıkâne gazellerinden biri olarak kabul edilir. Gazelde aşkın uğruna rüsva olunacak kadar kutsal bir kavram olduğu anlatılırken sevgili birçok yerde vefasızlıkla suçlanır. Eserin büyük bölümünde tezat ve tecahülüarif söz sanatlarının kullanımı söz konusudur. Nitekim bu kullanımlar Fuzûlî’nin etkileyici üslubunun bir parçası durumundadır. Bu gazelin en önemli özelliklerinden biri de musammat bir gazel olmasıdır. Yani dizeleri ikiye bölüp…

Merdiven Şiiri Tahlili (İncelemesi) ve Akşam Şairi Ahmet Hâşim

Merdiven şiiri, Ahmet Hâşim tarafından yazılmıştır. Merdiven şiir tahlili açısından, Türk edebiyatında empresyonizm akımının en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Bu yazıda Merdiven şiiri tahlili yani incelemesi yer almaktadır. Ayrıca şiirde sembolist unsurlar da önemli bir yer edinmiştir. Şiirde hayatın her bir kısmı bir merdiven basamağına benzetilmiştir. Aslında her yaş bir merdivendir. Merdiven şiiri, Galib‘in şiirlerini andırırcasına renklerin ve gölgelerin dolaştığı hayali ve üç boyutlu…

Meyve ve Sebzelerin Fruktoz, Glikoz, Karbonhidrat Oranı Nedir?

Şeker, dünyada yaygın olarak kullanılan tatlandırma amaçlı bir üründür. Şekerler, çözünür karbonhidratlardır. Şeker dünyanın eski ticaret ürünlerinden biri olup Türkçe dâhil birçok dilin ilk alıntı kelimelerinden biridir: sugar, şeker, Süßigkeiten vb. Günlük hayatta kullanılan toz şeker, glikoz ve fruktoz bileşenli disakkarittir yani sükrozdur. Monosakkarit olan glikoz, fruktoz ve galaktoz hayatımızın birçok alanında geniş bir kullanım ağına sahiptir. Özellikle pandemi döneminde insanların bu etken maddeler hakkındaki…

Türkçeden İngilizceye Geçen Kelimeler Sözlüğü-Listesi

Türkçeden İngilizceye Geçen Kelimeler Sözlüğü, Türkçe kökenli olup veya başka bir dilden Türkçeye geçmesine rağmen Türkçe vasıtasıyla İngilizceye geçen kelimeleri içeren çevrim içi bir sözlüktür. Sözcük transferleri dil ve kültür arasındaki ilişkinin açık göstergeleridir. Aşağıda Türkçen İngilizceye geçen kelimeler liste hâlinde verilmiştir: Türkçeden İngilizceye Geçen Kelimeler (A ile D) airan – ayran. baklava, balaclava, paklava – baklava Balkan – Türkçede sıra dağ anlamına gelir. Dünya…

Kaldırımlar Şiiri Tahlili ve Kaldırımlar Şairi

Kaldırımlar şiiri, Necip Fazıl Kısakürek’in edebî kişiliği içerisinde değerlendirildiğinde en çok etki uyandıran şiirlerden biridir. Kaldırımlar şiir tarzı olarak saf şiir anlayışını o denli iyi yansıtmıştır ki sanatçı Kaldırımlar şairi olarak da anılmaktadır (Babayeva, 2020). Kaldırımlar şiir tahlili aşağıdadır. Şiir şu şekilde başlamaktadır: KALDIRIMLAR ŞİİRİ Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara…

İlk Türk Kadın Yazar Kimdir? Bir Roman, Bir Kadın: Fatma Âliye

Fatma Âliye (1862-1936), 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetişmiş ve Türkiye’nin ilk kadın romancısı unvanını almıştır.  Günümüzde 50 TL’nin üzerinde resmi bulunmaktadır.  Güçlü söylemleri, kadın problemlerine yaklaşımları ve çözümleri aynı zamanda ideolojilerini kapsayan eserleriyle döneminde parlamıştır.  Ne kadar Batı eğitimine ve kültürüne sahip olsa da kadın sorunlarını Batı taraftan değil İslami bir çerçeveden ele almıştır. Günümüzde kendisi pek fazla tanınmasa da paranın üzerine resmi basılacak…

Salinger: Çavdar Tarlasında Çocuklar ve diğer eserleri | Edebî Kişiliği

Salinger, II. Dünya Savaşı orduya katılmış ve savaşın korkunç yüzünü görmüş bir yazardır. Daha sonrasında savaşın ruhunda açtığı yaralarla büyük bir ruhsal çöküntü yaşar. Çavdar Tarlasında Çocuklar Salinger, birçok kişiye göre özensiz bir yazım tarzı olan ve yazım tarzı sevilmeyen bir yazar. Fakat bu yazım tarzını ve kitaplarını sevmeyen kadar seveni de var. En ünlü eserlerinden biri olan Çavdar Tarlasındaki Çocuklar’ın seveni de çok sevmeyeni…

Kaside: Bir sanatçıyı övmenin veya yermenin onun başarısına etkisi nedir?

Bir sanatçıyı övmek ya da yermek tabii ki onun başarısı üzerinde etkilidir. Övgünün edebiyattaki yerini anlamak açısından divan edebiyatında övgüyü amaç edinen kaside nazım şeklinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Çünkü sanatçı da sonuç olarak insandır ve yazdığı şeyin takdir edilmesini bekler. Eserleri takdir edilen bir sanatçı yazdığı yazıların kalitesi ve değeri hususunda kendisini de ikna etmiş olur. Çünkü bir sanatçının değeri onu okuyan kitle ile birebir…

Medeniyetlerin Doğduğu Yer: Mezopotamya | Mezopotamya Okumaları

Eski Mezopotamya Tarihi (Kemalettin Köroğlu) Aylar önce Hesiodos’un Theogonia’sı ile Gılgamış Destanı arasında pek çok benzerlik olduğunu okuduğumda Sümer ve Babil medeniyetlerini merak etmeye başlamıştım. Her ne kadar Homeros’tan itibaren Batı edebiyatının kült eserlerini kronolojik sırayla okuyor olsam da Doğu medeniyetleri hakkında da ayrıntılı bilgi edinmeye karar verdim. Hem zaten “medeniyet” veya “medeniyetler beşiği” dendiği zaman çoğumuzun aklına Mezopotamya gelir. Gılgamış Destanı’nı okumadan önce de…

Düşmanın attığı taş değil dostun attığı gül yaralar beni: Beklentileriniz size neler söylüyor?

İnsan hayatı beklentiler üzerine kurulmuştur. Gerek aile hayatı gerekse arkadaşlık bağlamındaki bütün münasebetler geçmişten izler taşır. Hâl böyle olunca gelecekteki tutum ve davranışlarımızı tahmin etmek için yine en büyük yardımcımız o güne kadarki yaptıklarımızdır. Burada beklentilerimiz devreye girer. Bu bir nevi arkadaşlık testi gibidir. TESTE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. Dostun Attığı Gül Beklentilerimizin olduğu sevdiklerimizin hataları bizi kırar ve perişan eder. Oysaki zaten sorun yaşadığımız insanların…