İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

9. Sınıf Şiir Ünitesi Kazanım Testi

9. sınıf ve AYT konusu olan "Şiir ve Söz Sanatları" ile  ilgili kazanımları içeren denememizin maksimum süresi 40 dakikadır. Sürenizin sonunda sistem sizi atacağından, lütfen bu süre dolmadan "Bitir" butonuna tıklayınız. Testin tüm hakları simitcay.com'a aittir. SÖZ SANATLARI İÇİN AYRICA HAZIRLANMIŞ TESTİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Adınız, Soyadınız, Sınıfınız
Okulunuz
Sonuçların ulaşmasını istediğiniz e-posta (isteğe bağlı | Not: Sonuç e-postası spama düşebilir.)
1. soru

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum ellerimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları.

Yukarıdaki şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?

2. soru

Şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. soru

Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışına ne ad verilir?

4. soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

5. soru

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

6. soru

Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk edebiyatına ait bir nazım türüdür?

7. soru

O gece o müthiş deniz durgundu,
Ömründe susmayan rüzgâr yorgundu,
En kara gönüller aya vurgundu
Leylâ’yı içinde bulan er gibi.

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

8. soru

Anadolu insanını yakından tanıdı. “Anadolu Şairi” olarak anılan sanatçı, çok sevdiği Anadolu’yu ve insanını memleket sevgisiyle şiirlerinde işledi. Bu yönüyle “memleket edebiyatı”nın önde gelen temsilcilerinden sayıldı. Şiirlerinde halk edebiyatı imkânlarından yararlanan sanatçı; memleket, tabiat, deniz, gurbet temalarını içten bir duyuşla dile getirdi; bazı şiirleri bestelendi. Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Deniz Hasreti adlı şiir kitapları şairin tanınmış eserlerindendir.

Yukarıda anlatılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

9. soru

------------------ küçük yaşlarından itibaren yalnızlık duygusunu yaşayan ve hisseden bir yapıya sahiptir. Nitekim bu hususta şair Kaldırımlar şiirinde kimsesiz sokakları muhatap almakta ve şiir boyunca âdeta bu sokaklarla konuşmaktadır. Başka bir deyişle sanatçı, yalnızlık korkusu ve acısıyla kendini “ben” ve “öteki”nin trajik yazgısı içinde bulur (Şahin, 2012).

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

10. soru

Şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlığa ne ad verilir?

11. soru

Köroğlu’nun bağrı yandı
Yanıp sînene dayandı
Herkesin dostu uyandı
Uyan gözü mestan uyan

Yukarıdaki altı çizili kelime en doğru şekilde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmelidir?

12. soru

Gelse de en acı sözler dilime,
Uçacak sanırdım birkaç kelime...
Bir alev halinde düştün elime,
Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?

Yukarıdaki şiir kaçlı hece ölçüsü ile yazılmıştır?

13. soru

Akıncılar yollar açar,
Altınordu iller açar...
Kızanlık’ta güller açar,
Balkanlara çıktığım yaz...

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

14. soru

Hadi git, benden sana dilediğince izin,
Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin.

Yukarıdaki şiirde hangi kafiye türünden yararlanılmıştır?

15. soru

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Yukarıdaki dizede hangi ses ile asonans yapılmıştır?

16. soru

ÇOCUK

Böyle çıtır pıtır
Çıtırdamazdı ocaklar
Sen olmasan

Mırıl mırıl
Ninni bilmezdi dudaklar
Sen olmasan 

Yukarıdaki şiirde altı çizili tekrarlanan bölümlere ne ad verilir?

17. soru

İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Yukarıdaki şiirde hangi tür kafiye örgüsü vardır?

18. soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi Necip Fazıl'a ait değildir?

19. soru

Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Divan şiiri geleneğinden faydalanmış, divan şiirinin ögelerini taklide düşmeksizin yeni şiir anlayışlarıyla birleştirmiştir. Şiirin biçim ve ahenk unsurları açısından kusursuz olmasına önem vermiştir. Genellikle İstanbul, tarih, ölüm, tabiat, aşk, hayal, hatıra temalarını işlemiştir. Düzyazı türünde de eser veren sanatçı, şiirleriyle tanınmıştır; sanatçının bazı şiirleri bestelenmiştir. Düzyazı türünde yazdığı Aziz İstanbul ve Eğil Dağlar adlı kitaplarıyla şiir türünde yazdığı Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyle, Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş adlı kitapları tanınmış eserlerindendir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

20. soru

Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan,
Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’dan...
Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan,
Evrence söylenir türkümüz bizim.

Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne örnektir?

21. soru

“Türkçem, benim ses bayrağım.” diyen sanatçı, Türk şiirine yeni bir ses getiren şairlerdendir. Şiir serüveninde sürekli bir arayış ve yenilenme söz konusudur. Kişisel duyarlılıktan toplum gerçeklerine pek çok temayı işlemiştir. Üretken bir şair olan sanatçı; hiçbir edebî akıma bağlanmadan lirik, epik, satirik türlerde şiirler yazmıştır. Sade bir dille yazdığı şiirlerinde mecazlara, çağrışımlara, kelime tekrarlarına yer vermiştir. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, Yedi Memetler adlı şiir kitapları şairin tanınmış eserlerindendir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

22. soru

Modern Türk şiirinde serbest nazmın öncülerindendir. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, daha sonra serbest nazma yönelmiştir. Şiirlerinde toplumsal konuları, sorunları, sade bir dille ele almış; memleket, barış, özlem, ölüm, aşk temalarını işlemiştir. Bazı şiirlerinde manzum hikâye tekniğini kullanmıştır. Şiire farklı biçimsel özellikler getirmiştir. Uzun dizeleri kırarak içeriği yansıtacak yeni biçimsel arayışlara yönelmiştir. Şiir, tiyatro, roman, masal, fıkra, senaryo ve mektup türlerinde eserler vermiştir. Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Kuvayı Milliye adlı şiir kitapları tanınmış eserlerindendir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

23. soru

Gün de doğar gün de doğar
Bir gün mutlaka gün doğar
Gün doğmadan neler doğar
Gün doğmadan Şehzadebaşında
Yukarıdaki dörtlüğün üçüncü dizesinde ön plana çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

24. soru

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?
Yukarıdaki şiirde ön plana çıkan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

25. soru

Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,
Mevsimler soğumuş, sular azalmış,
Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil.

Yukarıdaki dizelerde “cihan” sözü ile Anadolu kastedilmiştir.
Yukarıdaki şiirde bu açıklamaya uygun edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir