İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı I PDF

9. sınıf deneme sınavı (I), kazanım temelli ve ders kitabı merkezli bir testtir. Testi çevrim içi olarak çözüp hemen sonucunuza ulaşabilir ya da PDF olarak indirebilirsiniz. Testin tüm hakları simitcay.com'a aittir. DİĞER KAZANIM TESTLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

Adınız, Soyadınız, Sınıfınız
Okulunuz
Sonuçların ulaşmasını istediğiniz e-posta (isteğe bağlı | Not: Sonuç e-postası spama düşebilir.)
1. soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi edebiyatın yerli kaynaklardan beslenmesinin de önemli olduğuna dikkat çekmektedir?

2. soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına dâhil değildir?

3. soru

Öğretici metinler; tanıtmak, bilgi ve haber vermek, uyarmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek, yönlendirmek gibi amaçlarla yazılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir öğretici metin türü değildir?

4. soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

5. soru

Dil, sözlü ve yazılı olarak iletişimde kullandığımız, doğduğumuzda hazır bularak edinmeye başladığımız, doğrudan doğruya insana özgü, çok güçlü, büyülü bir düzendir; düşünme ve düşünüleni aktarma dizgesidir.
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ön plandadır?

6. soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

7. soru

Hikâye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

8. soru

Karaltı şeklinde olan binalar belirsizliklerini yok eden bu berrak havada camdan gözleriyle bana bakıyor, ben de ruhuma bakıyordum. “Hayat çocukken güzeldir!” dedi yalnız bir bulut. Dikkatli bakınca bulutu resim çizen bir çocuğa benzettim. Beyaz teni adeta saflığın sembolüydü. Çizdiği resimleri tahmin edebiliyordum.

Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır?

9. soru

İlkbaharı geldi Anadolu’nun,
Silifke’de çiçek açtı nar şimdi.
Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,
Sultandağı benek benek kar şimdi

Yukarıdaki metin hangi şiir türüne örnektir?

10. soru

Meşrutiyet sırasında gazeteciliğe başladı, Servet-i Fünun ve Tercüman-ı Ahval gazetelerinde ilk yazıları yayımlandı. Dönemin çeşitli dergilerinde Kirpi takma adıyla yazdığı hiciv yazılarıyla tanındı. Fecriati edebî topluluğuna katıldı. Sonraki yıllarda Millî Edebiyat anlayışına uygun eserler vermeye başladı. Hikâye, roman, tiyatro, anı, fıkra vb. türlerde eserler verdi. Güçlü gözlem yeteneği ve kendine özgü üslubuyla Türk edebiyatında olay hikâyeciliğinin önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Anadolu’yu konu edinen hikâyelerin yanı sıra Orta Doğu insanının töre ve yaşamını anlattığı hikâyeler de yazdı. Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri adlı hikâyeleri; İstanbul’un İçyüzü, Yezidin Kızı, Sürgün, Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi adlı romanları ve mizahi hiciv türünde yazdığı Kirpinin Dedikleri yazarın tanınmış eserlerindendir.
Yukarıdaki metinde kendisinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

11. soru

Durum hikâyesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. soru

“Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş”
Baki’ye ait olan bu dizede şair, kendi adı da olan “baki” sözcüğünü “sonsuz” anlamını da kastederek kullanmıştır.
Yukarıdaki dizede anlatılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

13. soru

Doğayla bütünleşmek( ) onun umudunu yeşertirdi( ) ona yaşama sevinci aşılardı her zaman( ) Bu sefer de öyle olmuştu( )
Yukarıdaki parantezlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

14. soru

Garip, güzel, sonra mahzun
Işıkla yağmur beraber,
Bir türkü ki gamlı, uzun,
Ve sen gülünce açan güller.

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

15. soru

Han Aslım bahçe içinde,
Gezer zavallı zavallı.
Karşımda ela gözünü,
Süzer zavallı zavallı.

Yukarıdaki şiirde hangi kafiye çeşidi kullanılmıştır?

16. soru

Param var. Nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım. Adama, Sarıkumluyum da diyemem, evine gitseydin der, inanmaz da kapının sürgülenmesi hikâyesine, kuşkulanır, inansa bile bir türlü, otelin önünden geçemem bir daha. En iyisi açıkça yanıma almadım, demek. Balığa çıktık derim. Lâf olsun diye zaten birer balık çektik Suat’la. O, eli boş dönmesin diye aldı yanına. Eve götürür, tel dolabının orta yerine yerleştirir. Ailece paylaşacak olsalar, bir tadımlık bile düşmez her birine. Bilemedin, kedinin önüne attırır büyük hanım. Ama balığa çıkan Suat, balıkla dönmüştür eve. Anam bilir niye çıktığımı denize. Bir şey söylemeği de Dilâver Hanımlığına yediremez. Balığı attım zaten. Ölü eti ne yapayım. Otelde gülerlerdi tek balığı görseler. Hem onlara ne. Gider yatarım. Dertleri künye ise ezbere okurum. Köyün yabancısı olsam eski mahalledeki otelin yerini bilir miydim sanki.

Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği ön plandadır?

17. soru

Modern Türk şiirinde serbest nazmın öncülerindendir. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, daha sonra serbest nazma yönelmiştir. Şiirlerinde toplumsal konuları, sorunları, sade bir dille ele almış; memleket, barış, özlem, ölüm, aşk temalarını işlemiştir. Bazı şiirlerinde manzum hikâye tekniğini kullanmıştır. Şiire farklı biçimsel özellikler getirmiştir. Uzun dizeleri kırarak içeriği yansıtacak yeni biçimsel arayışlara yönelmiştir. Şiir, tiyatro, roman, masal, fıkra, senaryo ve mektup türlerinde eserler vermiştir. Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Kuvayı Milliye, Memleketimden İnsan Manzaraları adlı şiir kitapları tanınmış eserlerindendir.

Yukarıdaki metinde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

18. soru

Türk edebiyatında durum hikâyeciliğinin öncülerinden olan yazar, Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı, İstanbul ve Bursa’da tamamladıktan sonra bir süre edebiyat ve ekonomi eğitimi aldı. Klasik hikâye tekniğinden uzak, kendine has bir anlatım tarzı geliştirdi. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerinde çağrışımlardan yararlanarak şiirsel bir üslup kullandı. Hikâye, şiir, röportaj ve roman türlerinde eser verdi. Hikâyelerinde mekân olarak genellikle İstanbul'u seçen yazar Adalar’a, özellikle de Burgazada’ya önem verdi. Burgazada’ya yerleşerek balıkçıları, Ada’nın doğal güzelliklerini, sıradan insanların yaşama sevincini hikâyelerinde işledi. Anlattığı konuya özgü kelimelerle ördüğü hikâyelerinde yalın bir dil kullandı, ağırlıklı olarak diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlandı. Semaver, Sarnıç, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar ve Alemdağ’da Var Bir Yılan yazarın tanınmış hikâyelerindendir.

Yukarıda özellikleri verilen şanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

19. soru

Deniz, Bozburun’a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul’un neresi kim bilir? Sesler niçin gelmiyor?

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

20. soru

Kardaş, senin dediklerin yok,
Halay çekilen toprak bu toprak değil.
Çık hele Anadolu'ya,
Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı,
O kadar uzak değil.

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi söylenemez?

21. soru

Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri nazım biçimidir?

22. soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?

23. soru

Tûti-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil
Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil

Yukarıdaki şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?

24. soru

O gece o müthiş deniz durgundu,
Ömründe susmayan rüzgâr yorgundu,
En kara gönüller aya vurgundu
Leylâ’yı içinde bulan er gibi.

Bu dizelerde hemen herkesçe bilinen Leyla ile Mecnun mesnevisine gönderme yapılmıştır.

Buna göre şiirde bu eserden bahsedilmesi suretiyle yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

25. soru

Masallar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir