İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Anonim ve Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Kazanım Testi

Şiir Ünitesi Kazanım Testi: 10. sınıf ve AYT konusu olan "Anonim ve Âşık Tarzı Halk Edebiyatı" ile ilgili kazanımları içeren bu testin önerilen çözme süresi 30 dakikadır. Testi çözdükten sonra "Bitti" kısmına basarak sonucunuzu anında öğrenmeniz mümkün. Testim tüm hakları simitcay.com'a aittir. DİĞER KAZANIM TESTLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Adınız, Soyadınız
Sonuçların ulaşmasını istediğiniz e-posta (isteğe bağlı | Not: Sonuç e-postası spama düşebilir.)
12. soru

Âşık edebiyatı, halk edebiyatının bir kolu olup Türklerin İslam medeniyetinin etkisine girmesinden sonra âşık adı verilen saz şairlerince oluşturulmuştur. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Sözlü Edebiyat Dönemi’nin bir devamı niteliğindedir. Durum böyle olmakla birlikte âşık edebiyatının tam anlamıyla -------------- yüzyılda şekillendiği söylenebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

2. soru

Âşık edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

3. soru

Bir şiirin yazıya geçirilmeden, doğrudan o anda akıldan nasıl geliyorsa o şekilde dile getirilip yazılmasına ne ad verilir?

4. soru

Halk edebiyatı ile alakalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5. soru

Halk edebiyatındaki âşıklık geleneğinde bir ozan nasıl yetiştirilmiştir?

6. soru

Mahlas edinme âşıklıktaki ikinci adımdır. Âşıklık yolunda ilerleyen kişinin kendini yansıtan bir mahlas seçmesi geleneğin belirlediği bir durumdur. Kişinin “âşık” olabilmesi için saz çalması da gereklidir. Geleneğe göre kişinin âşık olduğunun en önemli göstergesi --------------- veya rüya görmedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

7. soru

Ala gözlüm, ben bu elden gidersem
Zülfü perişânım kal melil melil
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla göz yaşını sil melil melil

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8. soru

Koşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. soru

Semai ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10. soru

Koşma nazım biçimi işlediği konular yönüyle çeşitli türlere ayrılmaktadır. Sevgili, güzellik, doğa gibi bireysel temaları işleyen koşmalara güzelleme; yiğitlik, kahramanlık konularını işleyenlere koçaklama; ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü, acıyı dile getirenlere ağıt; insanların ya da toplumların aksayan yönlerini konu edinenlere ise ------------ adı verilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

11. soru

Aşağıdakilerden hangisi koçaklama türünün halk edebiyatındaki öne çıkan temsilcilerindendir?

12. soru

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

13. soru

Koşmalarla destanların en belirgin farklarından biri destanların tüm milleti ilgilendiren büyük hadiseler sonucunda yazılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi destan ile koşmaların en belirgin iki farklı yönünden diğeridir?


14. soru

Türk saz şairi denince akla ilk gelen isimlerdendir. O, elinde sazı diyar diyar gezdi, uzun süre bir yerde kalmadı. Bu durum şiirlerine de yansıdı. Şiirlerinde; gezdiği yerleri, mensubu olduğu Türkmen aşiretinin yaşantısını, gelenek ve göreneklerini, aşk ve ahlak anlayışını, dil özelliklerini ayrıntısıyla görmek mümkündür. Şiirlerinde aşkı çokça işledi. Şiirlerinde düşünceden ziyade duygulara yöneldi. O, divan ve tekke şiiri etkisinde kalmadı. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Koşma, destan, varsağı, semai gibi pek çok türde şiir söyleyen sanatçının şiirleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapıldı.

Yukarıda özellikleri verilen şairimiz kimdir?

15. soru

Türküler, yapıları bakımından iki bölümden oluşur. İlk bölüm, bent adı verilen ve türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümdür. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrar eden nakarat bölümüdür. Bu bölüm, bağlama ya da kavuştak adıyla da anılır. Bentlerdeki ve --------------- dize sayısı değişiklik gösterebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

16. soru

Türkü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17. soru

--------------------------; meydana getireni ve söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı olan edebî ürünlerin oluşturduğu bir edebiyattır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

18. soru

İlkbahara yaz derler
Şirin söze naz derler
Kime derdim söylesem
Bu dert sana az derler
Kendin ettin kendine
Yana yana gez derler

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

19. soru

Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi
Beni sana kul eden

Yukarıdaki şiirde hangi kafiye türü kullanılmıştır?

20. soru

Manilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir yorum

  1. Ecem Doğan Ecem Doğan Mayıs 19, 2023

    güzel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir