İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Divan Edebiyatı Kazanım Testi II

10. sınıf ve AYT konusu olan "Divan Edebiyatı" ile  (Genel Özellikler ve Kaside) ilgili kazanımları içeren denememizin maksimum süresi 40 dakikadır. Sürenizin sonunda sistem sizi atacağından, lütfen bu süre dolmadan "Bitir" butonuna tıklayınız. Testim tüm hakları simitcay.com'a aittir. DİĞER KAZANIM TESTLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN|https://simitcay.com/2020/12/11/kaside-bir-sanatciyi-ovme/

Adınız, Soyadınız, Sınıfınız
Okulunuz
Sonuçların ulaşmasını istediğiniz e-posta (isteğe bağlı | Not: Sonuç e-postası spama düşebilir.)
1. soru

Kaside, divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bir nazım biçimidir. ------------ ede­biyatından Türk edebiyatına geçmiştir. Kasideler, din veya devlet büyüklerini övmek ama­cıyla yazılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. soru

Berk-i mahz iken direng itse bilinmez peykeri
Rahş-ı çâbük-pâ mıdır yâ kûh-ı pâ-ber-câ mıdır?

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenilemez?

3. soru

Kasideler genellikle kaç beyitten oluşmaktadır?

4. soru

Divan edebiyatında kaside denilince akla gelen ilk isim kimdir?

5. soru

Edrine şehri mi bu yâ gülşen-i Me’vâ mıdır?
Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a’lâ mıdır?

Yukarıdaki beytin geneline hâkim olan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

6. soru

Çarh ana ta’zîm idüp İskender-i Sânî dimek
Şânına nisbet meğer bir medh-i müstesnâ mıdır?

Yukarıdaki şiirde yer alan altı çizili sözcük ile hangi sanat yapılmıştır?

7. soru

Gazeldeki gibi ilk beyit matla, son beyit makta adını alır. Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid, şairin mahlasının bulunduğu beyte ise ------------ adı verilmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8. soru

Türk edebiyatında “Su Kasidesi” ile bilinen şair aşağıdakilerden hangisidir?

9. soru

Aşağıdaki kaside bölümleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

10. soru

Kaside ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. soru

Aşağıdaki bölümlerden hangisinin kasidede bulunması mecburi değildir?

12. soru

Kasideler nesib bölümünde kış anlatılıyorsa ------------, bahar anlatılıyorsa bahâriyye gibi isimlerle anılır. İkinci adlandırma redife göre yapılır. Mesela kasidede redif olarak su kelimesi kullanılmışsa su kasidesi, güneş kelimesi kullanılmışsa gü­neş kasidesi adını alır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

13. soru

Kasideler işledikleri konuya göre çeşitli isimlerle de anılmaktadır. Bu türler arasında Allah’ın bir­liğini anlatanlara tevhid, Allah’a yalvarıp yakarmayı konu edinenlere münacaat, Peygamber Efen­dimiz’in övgüsünün yer aldığı kaside türüne ------------, bir kimsenin aksayan yönlerini yermek amacıyla yazılanlara hicviye, bir kişinin övüldüğü kaside türüne methiye adı verilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

14. soru

Şairin kendini övdüğü kasidelere ne ad verilir?

15. soru

Divan edebiyatında mesnevi, gazel ve kasideden başka kıt’a ve --------------------- nazım biçimleri de beyit­lerle kurulmaktadır. Kıt’alar, xa-xa şeklinde kafiyelenen iki beyitlik bir nazım biçimidir. ----------------- ise gazel beyitlerinin her bir dizesine bir kısa dize eklenerek aruzun özel bir kalıbıyla yazılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

16. soru

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde sebkihindi etkisi görülmez?

17. soru

I. Bu anlayışla yazılan şiirlerde anlam olabildiğince kapalı; dil oldukça ağır, sanatlı, süslüdür.
II. Soyut konular (özellikle tasavvuf) daha çok ele alınmıştır.
III. Hindistan kökenli şairler tarafından geliştirilmiştir.
IV. Klasikleşmiş mazmunlara büyük önem verirler.

Sebkihindi ile ilgili yukarıdaki öncüllerden hangileri doğrudur?

18. soru

Edrine şehri mi bu yâ gülşen-i Me’vâ mıdır?
Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a’lâ mıdır?

Yukarıdaki beyitte övgü kime/neyedir?

19. soru

Sebz ü hurrem bir fezâ mı her kenâr-ı cûy-bâr
Yâ miyân-ı cûda aks-i künbed-i hadrâ mıdır?

 

Hıfz içün yahûd vücûd-ı pâdişâhı cûylar
Pâsbân-ı genç-i devlet olmuş ejderhâ mıdır?

Yukarıdaki altı çizili sözcükler arasındaki kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

20. soru

Nûr-ı mevvâc- meânî mi sözümde berk uran
Yâ libâs-ı nazmımın bir âteş-i hârâ mıdır?

Yukarıdaki beyitte hangi ses ile aliterasyon yapıldığı iddia edilebilir?

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir