İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Servetifünun ve Fecriati Şiiri Kazanım Testi

AYT ve 11. sınıf konusu olan Servetifünun ve Fecriati ile ilgili kazanımları içeren denememizin maksimum süresi 40 dakikadır. Sürenizin sonunda sistem sizi atacağından, lütfen bu süre dolmadan "Bitir" butonuna tıklayınız.

1. soru

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...

Servetifünun Dönemi'nde yazılan yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2. soru

Bulutlar karardıkça zerrâta bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bürür bir soğuk gölge etrâfı hep,
Nümâyân olur gündüzün nısf-ı şeb.

Yukarıdaki şiirde kullanılan kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

3. soru

Servetifünun dergisinin yazı işleri idaresine ------------------- getirilir. Böylelikle bu dergi etrafında toplanan ve aynı sanat anlayışını paylaşan sanatçıların oluşturduğu edebiyata Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatıcedide) denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4. soru

Servetifünun şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5. soru

I. Batı edebiyatından alınan sone ve terzarima nazım biçimleriyle birlikte özellikle serbest müstezat tercih edilir.
II. Şiir düzyazıya yaklaştırılır, mensur şiir denemeleri yapılır.
III. Fransız şiirinin etkisiyle anjanbumanlar (şiirde cümledeki anlamın dize ya da beyitte tamamlanmayıp sonraki dizelere geçmesi) görülür.

Servetifünun şiiriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

6. soru

Servetifünun şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7. soru

Dönemin şartları gereği siyasi ve sosyal konulardan uzak duran Servetifünun şairleri içinde siyasi ve sosyal konuları da işleyen yegâne şair kimdir?

8. soru

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği -------------------- adlı makaleden dolayı derginin kapatılmasıyla, dergi etrafında toplanan sanatçılar dağılır ve böylece Servetifünun Dönemi sona erer (1901).
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

9. soru

1909 yılında yeniden yayımlanmaya başlanan Servetifünun dergisinde bir araya gelen ve Türk edebiyatındaki ilk beyannameyi (bildiri) yayımlayan --------------- Topluluğu, eleştirdikleri Servetifünuncuların sanat anlayışını sürdürür.

Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

10. soru

Fecriati sanatçılarının toplulukla alakalı sloganları aşağıdakilerden hangisidir?

11. soru

I. Ahmet Haşim
II. Emin Bülent Serdaroğlu
III. Tahsin Nahit
IV. Namık Kemal

Yukarıdaki sanatçılardan hangileri Fecriati sanatçılarıdır?

12. soru

Fecriati Topluluğu’nun en çok tanınan şairidir. Topluluk dağıldıktan sonra da topluluğun ilkelerine bağlı kaldı. Modern Türk şiirinin kurucularından sayılan sanatçının şiirlerinde sembolizm ve empresyonizm (izlenimcilik) akımlarının etkisi hâkimdir. Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazan sanatçı, genellikle serbest müstezat nazım şeklini kullandı. Şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem verdi. Ağırlıklı olarak aşk, ölüm, tabiat gibi temaları işleyen sanatçının şiirlerinde gün batımı, akşam, kızıllık, sonbahar sarısı baskındır. Şairin birçok şiirine yansıyan hüzünlü, karamsar yapısının oluşmasında küçük yaştayken annesini kaybetmesinin etkisi olduğu söylenir.

Yukarıda anlatılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

13. soru

Tevfik Fikret ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

14. soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret'e ait değildir?

15. soru

Ey kulûbun sürûd-i şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı
Bu şiirde ön plana çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

16. soru

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gaaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nev-bahârı arar.

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17. soru

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
gibi kar
Sizi dallarda, lânelerde arar.

Yukarıdaki şiirde ön plana çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

18. soru

Şiirlerinde döneminin edebî anlayışına uygun olarak siyasi ve sosyal konulardan uzak durdu, bireysel duygulanımları yansıttı. Genellikle serbest müstezat nazım biçimini tercih etti, ağır bir dil ve yeni mecazlarla aşk ve tabiat temalarını işledi. Parnasizm ve sembolizm etkisiyle şiirlerinde biçim mükemmelliğine ve ahenge önem verdi. Özellikle sembolist şairlerden etkilenen sanatçı, parnasizmi Türk edebiyatına tanıtan kişidir.

Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

19. soru

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...

Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

Yukarıdaki şiirde yer alan altı çizili bölümde ön plana çıkan edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

20. soru

Bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik (güzellik) olan şiirdir. Öğretici değildir, hikâye unsuru barındırmaz, genellikle bireysel temaları işler. Ses ve söz, şiir oluşturma özelliğinde birleşir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şiir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir