İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tanzimat Dönemi’nde Şiir (11. sınıf Türk dili ve edebiyatı kazanım testleri)

Tanzimat Dönemi şiiri testi, 11. sınıf "şiir" ünitesinin ilk bölümündeki "Tanzimat Şiiri" kazanımlarını içermektedir. Testimiz ders kitabı merkezli olup sadece kitaptaki kazanım ve bilgileri içermektedir. İsterseniz testi çevrim içi çözebilirsiniz. Ayrıca PDF formatındaki Tanzimat Dönemi şiiri testi PDF dosyasını indirip çıktısını almanız da mümkün.

Adınız, Soyadınız
1. soru

Tanzimat Fermanı’nın ilanından (1839) sonra siyasi ve sosyal alanda görülen Batı kaynaklı değişme ve gelişmeler şiire de yansır. 1859’da Fransızcadan ------------- tarafından çevrilen şiirler Tercüme-i Manzume adı ile yayımlanmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. soru

Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet (Ey hürriyetin yüzü, sen ne kadar büyülüymüşsün ki)
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretden (Senin aşkının esiri olsak da bu sayede esaretten kurtulduk)

Yukarıdaki beyitte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

3. soru

Namık Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4. soru

Aşağıdaki gazetelerden hangisi diğerlerinden daha önce çıkmıştır?

5. Ziya Paşa ve Namık Kemal'in yurt dışında çıkardığı gazetenin adı nedir?

6. soru

Tanzimat Dönemi ile alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7. soru

(I) Tanzimat şiiri, iki dönemde incelenebilir. (II) Birinci dönemde toplum için sanat anlayışıyla eser verilir. (III) Dilde yalınlaşma amaçlanır ve bunda başarılı olunur. (IV) Divan şiirindeki parça güzelliği anlayışının yerini bütün güzelliği anlayışı alır. (V) Biçimde (nazım şekli, nazım birimi vb.) genellikle divan şiiri geleneğine bağlı kalınırken içerikte yeniliğe yöneliş görülür.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bilgi hatası vardır?

8. soru

Tanzimat I. Dönem ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

9. soru

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi'nin Türk dili ve edebiyatına kattığı yeniliklerden değildir?

10. soru

İnandığı değerler uğruna fedakârlıktan çekinmeyen Namık Kemal; bu eseri kendi ilkeleri doğrultusunda, hükûmetteki görevinden istifa ettikten sonra yazmıştır. Divan edebiyatına ait bir nazım şekliyle yazdığı bu şiirde mahlas kullanmamış, klasik kasidede bulunması gereken bölümlere (nesip, girizgâh, tegazzül...) yer vermeyerek doğrudan konuya girmiştir:

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetden
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’den

Yukarıda özellikleri verilen şiir aşağıdakilerden hangisidir?

11. soru

Aşağıdaki eserlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

12. soru

Tanzimat II. Dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13. soru

Tanzimat Dönemi'nde Batı'nın doğrudan taklidine karşı çıkıp yenilik taraftarlarıyla Zemzeme-Demdeme gibi birçok münakaşaya giren sanatçı kimdir?

14. soru

I
Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir cân içün meydân-ı gayretden

II
Şu güzer-gâha kıl nazar;
Her belâ anda muntazar!
Gün batarken garib garib,
Kimseler yoğ iken şu sahrâda,
Kim şu mahlûk-ı dil-firîb,
Kim unutmuş anı bu enhâda?
Niçin ağlar hazîn hazîn,
Ne temennâsı var bu dünyada?
Acaba kim şu nâzenîn,
Kimi bekler kenâr-ı deryâda?

Yukarıdaki iki şiir karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15. soru

Sebep kimdir?
Ne oturmuş tek ü tenhâ,
Ne sevdada,
Kimi bekler kenâr-ı deryâda?

Yukarıdaki şiirde ön plana çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

16. soru

Eyvâh!.. Ne yer, ne yâr kaldı,
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.

Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

17. soru

Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18. soru

Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19. soru

Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten

Yukarıdaki şiir hangi ölçü ile yazılmıştır?

20. Tanzimat Dönemi'nin başlamasını sağlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Bir yorum

  1. kara mamba kara mamba Mart 21, 2022

    güzeldi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir