İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ücretsiz TYT Türkçe Deneme Sınavı – II

Ücretsiz TYT Türkçe Deneme Sınavı - II | TYT Türkçe deneme sınavının önerilen soru çözüm süresi 35-45 dakika arasındadır. Testte soru sayısı 40 âdettir. Testi çevrim içi olarak çözüp anında sonucunuzu öğrenmeniz mümkün. DİĞER DENEME VE KAZANIM TESTLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Adınız, Soyadınız, Sınıfınız
Cevap kâğıdınızın gönderilmesini istediğiniz e-mail (Bazen mail SPAM ya da JUNK klasörüne düşebilmektedir.)
Okulunuz
1. soru

Kalpteki Bıçak, yönetmenliğini ve senaristliğini Yann Gonzalez'in gerçekleştirdiği dramatik filmdir. Filmin ilk gösterimi, Knife + Heart ismi ile 2018 Cannes Film Festivali'nin birçok kategorinin en üstü olan ana yarışma bölümünde gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

2 ve 3. soru aşağıdaki paragrafa göre yanıtlanacaktır.

Merdiven şiiri, Ahmet Hâşim tarafından yazılmıştır. (I) Şiir, Türk edebiyatında empresyonizm akımının en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. (II) Ayrıca şiirde sembolist unsurlar da önemli bir yer edinmiştir. (III) Yine şiirde hayatın her bir kısmı bir merdiven basamağına benzetilmiştir. (IV) Aslında her yaş bir merdivendir. (V) Merdiven şiiri, Galib‘in şiirlerini andırırcasına renklerin ve gölgelerin dolaştığı hayali ve üç boyutlu bir tablo gibidir.

2. Yukardaki metin iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur?

3. soru

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde zarf tümleci yoktur?

4 ve 5. soru aşağıdaki paragrafa göre yanıtlanacaktır.

Şeker, dünyada yaygın olarak kullanılan tatlandırma amaçlı tatlı mı tatlı bir üründür. Şekerler, çözünür karbonhidratlardır. Şeker dünyanın eski ticaret ürünlerinden biri olup Türkçe dâhil birçok dilin ilk alıntı kelimelerinden biridir: sugar, şeker, Süßigkeiten vb. Günlük hayatta en çok kullanılan toz şeker, glikoz ve früktoz bileşenli disakkarittir yani sükrozdur. Monosakkarit olan glikoz, fruktoz ve galaktoz hayatımızın birçok alanında geniş bir kullanım ağına sahiptir. 1 mol şeker, 1 kg suyun donma noktasını 185 santigrat derece düşürmektedir.

4. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

5. soru

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

6. soru

Barkan, dış kuvvetlerden olan rüzgârların çöl iklimi ve bu iklime benzer bölgelerde biriktirme ile oluşturduğu yarım ay şeklindeki kumul yığınına denir. Kelimenin hangi toplulukta ortaya çıktığı hakkında bilgi bulunmasa da, 18. yy.da Kırgız Türkçesinden Rusçaya oradan da İngilizceye geçmiştir.

Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak iddia edilebilir?

7. soru

Hızlı yaşam; hızla ilerleyen, baskılı ve “seda”lı bir şiiri (  ) dingin bir yaşam ise “kubbedeki hoş sedayı” şiir dünyasına sunmuştur.

Yukarıdaki boşluğa hangi noktalama işareti getirilmelidir?

8. soru

Elinizdeki bu kitapta, duygunun silueti (I) şiirsel âlemin (II) derinliklerinde konuşmuş, sizlere düz yazıya (III) dökülemeyecek engin bir hikâyeyi hissettirmiştir. Burun burna (IV) yükselen medeniyet eserde bir başyapıt (V) olarak gövermiştir.

Yukarıdaki paragraftaki numaralandırılmış sözlerden hangisi veya hangileri yanlış yazılmıştır?

9 ve 10. soruyu aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Kur' an-ı Kerim gök cisimleriyle kâinat olaylarına oldukça fazla yer ayırmaktadır. (II) Ancak bu zikrediş tamamen Allah'ın azametini ortaya koymaya ve kâinattaki her şeyin onun kudretiyle olduğu gerçeğine dikkat çekmeye yöneliktir. (III) Örneğin Kur'an; Güneş, Ay ve yıldızları tapınılacak nesneler değil Allah'ın kudretinin birer yansıması olarak sunar. (IV) Kur'an bunu yaparken bazen onların işlevlerine de kısaca değinir. (V) Ancak hitapta öne çıkan başat unsur Allah'ın azametidir.

Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10. soru

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

11. soru

Bilimsel araştırmalar ve araştırmacılar, paralel evren konusunda oldukça meraklı. Ancak paralel evren mevzusu ortaya atıldı atılalı sadece bilimin konusu olmamış, birçok alanda çağrıştırdıklarıyla kendini göstermiştir. Aslında bizi ilgilendiren de bu kısım. Biz bu konuya bir edebî eserde nasıl ele alındığı yönünden yaklaşacağız. Paralel evren mevzusu; Back to the Future, The One, Star Trek, Fringe gibi çoğu kişi tarafından bilinen film ve dizilerde de ele alınmıştır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

12. soru

Erzurumlu teyze ve horozu çok yaşlıdır ama ikisi de yaşlarına rağmen hareketleri çok hızlıdır, sesleri gür ve kalındır. Aspendos ise aynı ve garipsenecek şekilde değişik, güçlü ve hızlı hareketlidir ancak Musa’ya hayalet olduğunu söylemez ve evde birlikte yaşamaya başlarlar. Aspendos’un ona gerçeği söylememesi ve onu evden göndermeye çalışmaması üzerine, mahalleli harekete geçer. Onlar, Aspendos’u tanırlar, Uzunharmanlar’ı bilirler ve Musa’nın buradan gitmesi gerektiğinin farkındadırlar.

Yukarıdaki paragrafta ön plana çıkan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

13. soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması yoktur?

14 ve 15. soruyu bu paragrafa göre yanıtlayınız.

Edebiyat ortamında barışın sağlanması için atılması gereken ilk adım uykusuzluk anlayışıdır. Çünkü maalesef her şeyden habersizmiş gibi davranan uykudaki yazarlarımız edebiyat dünyasına hiçbir katkı sağlamamaktadır. Bu da yazarlar arasındaki uyuşmazlıkları daha da artırmaktadır.

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

15. soru

Yukarıdaki paragrafta altı çizili ifadenin anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

16. soru

Orhan Duru İngilizce science-fiction sözünü Türkçeye bilimkurgu olarak tercüme eden, kullanan ve bu sözcüğü Türkçeye kazandıran ilk kişidir. Bu kullanım daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından resmîleştirilmiştir.

Buna göre Orhan Duru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17. soru

Hyperloop ya da Türkçe uyarlamasıyla hızyuvar, Elon Musk tarafından tapray (yeni nesil rayötesi sistem) teknolojisi ile geliştirilmekte olan üst düzey bir hızlı ulaşım aracıdır. Araç, üst düzey ray ötesi sistem (top level sur-rail system) olarak tanımlanmaktadır. Proje bir dönem fikir bazında kalsa da, 2016 ocak ayında Las Vegas'taki Nevada Çölü'nde inşasına başlanan 4.8 kilometrelik test yolu; konseptin gerçekleştirilebilmesi için ilk somut adım olmuştur. Bu test yolunun yapımı için deney parçaları ve kapsüller tasarlanmıştır. Tam ölçekli ilk araç örneğinin ve test yolunun 2016'nın sonunda bitirilmesi planlanmıştır. Sistemin, indirgenmiş basınç borularının oluşturulmasıyla, hava kompresörleri ve asimetrik motorlar tarafından sürülen hava yastığının üzerindeki basınç kapsülleri üzerinde temassız şekilde hareket ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz?

18. soru

(I) Sharon Van Etten Clinton, New Jersey'de dünyaya geldi. (II) 1999'da Middle Tennessee Devlet Üniversitesi'nde okumak için Tennessee kentine taşındı ancak bir yıl sonra okulu bıraktı. (III) Ardından yaklaşık beş yıl boyunca Murfreesboro kentinde bir kahve, plak dükkanı ve müzik sahnesi olan Red Rose adlı mekanda çalıştı. (IV) 2004 yılında tekrar New Jersey'e, 2005'te ise New York'a taşındı. (V) Van Etten 2009'da ilk stüdyo albümü çıkana kadar kendi hazırladığı müzik CD'lerini yayımlamaktaydı.

Yukarıdaki paragraftaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama hatası vardır?

19. soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım hatası vardır?

20. soru

İtalyanca(  ) kelimelerin hemen hemen tamamının ünlü harfle bitmesi ve kesif vurgularıyla kendine özgü bir melodiye sahiptir(  ) bu yüzden de dünyanın en güzel dillerinden kabul edilir. İtalyanca, Rönesans'ta zamanının "yaygın dili" görevini görmüş olduğundan diğer dilleri etkilemiştir(  ) özellikle müzik alanında terminoloji İtalyancadır. İtalyanca dünyanın sayılı melodik dillerinden biridir (  ) Duygusal anlatımları zengin bir dildir.

Yukarıdaki yay ayraçlara getirilmesi en uygun işaretler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

21. soru

(I) Argentina isminin ilk kullanımı 1536 tarihli bir Venedik haritasında kaydedilmiştir. (II) Arjantin ismi, İspanyolcada "gümüş nehri" manasına gelen Río de la Plata nehri ve bölgesinin isminin Latinleştirilmesi sonucunda oluşmuştur. (III) Bölgeye "gümüş gibi nehrin kıyısındaki yer, gümüş diyarı" manasındaki Tierra Argentina ismi verilmiş; bu kullanım ise zamanla Argentina'ya dönüşmüştür. (IV) Arjantin, geniş gümüş madenleriyle kaplı doğal zenginlikleriyle ünlü bir ülkedir. (V) Ülkenin ismi nihaî olarak Latincede yer alan ve gümüş anlamına gelen argentum kelimesine dayanır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

22. soru

Kuaterner iklimi, periyodik olarak buzulları kutuplardan ±40° enleme kadar hareket ettirdi. Pleistosen Dönem'in sonunda büyük hayvanların nesli kuzey bölgelerde hatırı sayılır derecede tükendi. Bütün dünyada kılıç dişli kedi, mamut, mastodon ve gliptodonlar yok oldu. At, deve ve Amerika çitası gibi cinslerin nesli Kuzey Amerika'da tükendi.

Aşağıdakilerden hangisi kuaterner iklimle ilgili doğru bir bilgi değildir?

23. soru

(I) Adaya ilk ayak basan Avrupalı, 1642 yılında Hollandalı Abel Tasman olmuştur. (II) Ancak Kaptan James Cook’un 1769 ve 1779’daki gezilerine kadar adalar herhangi bir yönetime bağlı kalmamış ve keşfedilmemiştir. (III) İngiliz göçmenler, 1840 yılında İngiliz hakimiyeti kurulunca adaya yerleşmeye başlamışlardır. (IV) Başkent Wellington ülkenin en stratejik yerinde kurulmuştur. (V) Yeni Zelanda’ya 1852 yılında kendi hükûmeti tahsis edilmiştir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde/hangilerinde neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır?

24. soru

(I) kötülük yaptığı tüm insanların adlarını
(II) bu listeye hayatında
(III) ve onlara kötülük
(IV) bu listedeki kişiler onu affettikçe isimlerini
(V) olarak ne yaptığını yazar ve
(VI) silerek listeyi temizlemeye çalışır

Yukarıdaki ifadelerden kurallı ve sıralı bir cümle yapıldığında sıralama nasıl olmalıdır?

25. soru

(I) Fakat bütün yıldızlar bunlardan biri olmadan önce kırmızı süperdev hâline gelir.
(II) Bu yıldızlar çok büyük oldukları için içten gelen basınç ve yüksek (100.000.000 °C) sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar.
(III) Bu yıldız büyüdükten sonra ya beyaz cüce nötron yıldızı ya da bir kara delik olur.
(IV) Bu gaz püskürmeleri oldukça büyük ve hızlıdır.
(V) Bir nebula, oluşmadan önce bir yıldızdır.    

Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulursa en uygun sıralama nasıl olmalıdır?

26. soru

Bir sıfat tamlamasının tamlanan kısmı düşüp varsa bu kısma eklenen ekler sıfata yüklendiğinde adlaşmış sıfatlar oluşur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

27. soru

Türkçede sonu ünlü ile biten fiillerden türeyen bazı türemiş kelimelere ait fiil kökünün son ünlüsü ünlü daralmasına uğrar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

28. soru

Sanatçı “Gülün Adı” adlı eserinde, bir dil bilimci olarak sözün yaşam üzerindeki tesirine dikkat çekmiştir. Ona göre Avrupa’nın tüm sorunları, bugün de hissedildiği biçimleriyle Orta Çağ’da oluşur.

Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

29. soru

(I) Kâğıt makinesi icat edilmeden önce, kâğıt birer birer elle yapılırdı. (II) 1798'de Nicolas-Louis Robert adlı bir Fransız, sürekli bir stok akışı alacak ve bir çift sıkıştırma rulosuna kırılmamış bir kâğıt yaprağı verecek hareketli bir ekranlı kayış icat etti. (III) Buluş pek fazla kullanılmadı, ancak iki İngiliz, Fourdrinier kardeşler, Robert'ın fikrini geliştirdiler ve 1807'de daha iyi bir versiyon inşa ettiler. (III) Bu kaba başlangıçlardan modern kâğıt yapma makineleri geliştirildi. (IV) Modern kreasyonlar ve mühendisliğin oluşması eski zanaatı teknik bir endüstri haline getirdi. (V) Temel prosedürler hep aynı kaldı.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi cümleden çıkarılıp yerine “modern makineler her ne kadar gelişse de” ifadesi getirilebilir?

30. soru

Robinson projeksiyonu, Arthur H. Robinson tarafından 1963 yılında dünya haritaları için yeni bir projeksiyon olarak geliştirilmiş olup 1974 yılında yayımlanmıştır. Robinson projeksiyonu, ne alan ne açı ne de uzunluk koruyan yani deforme olan silindirik bir projeksiyondur.

Yukarıdaki metnin sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

31. soru

Üç puanlı sistem, spor liglerinde ve grup turnuvalarında, özellikle de futbolda, uygulanan müsabakayı kazanan takıma 3 puanla ödüllendiren ancak kaybeden takıma puan vermeyen sistem. Yine bu sisteme göre, eğer müsabaka berabere tamamlanırsa her iki takım da birer puanla sahadan ayrılır.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

32. soru

Gudenus Mağarası (Almanca: Gudenushöhle), Kuzeydoğu Avusturya'daki Krems kenti taşrasında yer alan bir arkeolojik bölgedir. Paleolitik yerleşimcilerin fosilleri ve kalıntıları ile dikkat çekmektedir.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

33. soru

(I) Salinger, birçok kişiye göre özensiz bir yazım tarzı olan ve yazım tarzı sevilmeyen bir yazar. (II) Fakat onun bu yazım tarzını ve kitaplarını sevmeyen kadar seven de var. (III) Nitekim en ünlü eserlerinden biri olan Çavdar Tarlasındaki Çocuklar’ın seveni de çok sevmeyeni de. (IV) Holden Caulfield, ergenlik çağında olan bir erkek karakter. (V) Dengesiz, yalancı, ağzı bozuk, ciddiyetsiz…

Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümle ile başlar?

34. soru

(I) Franny ve Zooey, yazarın uzun öyküsüdür. (II) Benim aralarında en sevdiğimdir. (III) Kitap, Franny isimli öyküden ve Zooey isimli novelladan oluşmaktadır. (IV) Glass, ailesinin en genç üyesidir. (V) Eser, anlatılan kahramanların iç dünyalarına, bunalımlarına ve arayışlarına yer verir.

Yukarıdaki metnin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

35. soru

Bir sanatçıyı övmek ya da yermek tabii ki onun başarısı üzerinde etkilidir. Övgünün edebiyattaki yerini anlamak açısından divan edebiyatında övgüyü amaç edinen kaside nazım şeklinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Çünkü sanatçı da sonuç olarak insandır ve yazdığı şeyin takdir edilmesini bekler. Eserleri takdir edilen bir sanatçı yazdığı yazıların kalitesi ve değeri hususunda kendisini de ikna etmiş olur. Çünkü bir sanatçının değeri onu okuyan kitle ile birebir ilişkilidir. Az veya fazla fark etmeksizin okur kitlesi olmayan hiçbir kimse yazar olamaz. Belirli bir okur kitlesine ulaşan yazarlar yaptıkları işin doğruluğu ve devamı konusunda kendilerini daha motive hissederler. Aksi takdirde ne kadar iyi bir edebi zevke sahip olunursa olunsun okur kitlesine ulaşılamadığında, bu durum sanatçının yeni yazılar kaleme almak konusundaki isteğini törpüleyecek  bir duruma evrilebilir.

Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

36. soru

Şiirde Edirne şehri bir cennete benzetilerek bu cennetin (Edirne’nin) gül bahçesi kadar güzel olduğu belirtilmektedir. Şehirde bulunan Osmanlı padişahının sarayı ise yine cennetin bir parçası olarak betimlemekte hatta bu saray Kabe’nin üzerinde bulunduğuna inanılan kutsal Beyt-i Ma’mûr ile karşılaştırılmaktadır. Sarayın zemini ise Kabe’nin zemini gibi cennet bahçesi bir alan olarak ifade edilmektedir.

Yukarıdaki cevap aşağıdaki sorulardan hangisine daha uygundur?

37. soru

Aylar önce Hesiodos’un Theogonia’sı ile Gılgamış Destanı arasında pek çok benzerlik olduğunu okuduğumda Sümer ve Babil medeniyetlerini merak etmeye başlamıştım. Her ne kadar Homeros’tan itibaren Batı edebiyatının kült eserlerini kronolojik sırayla okuyor olsam da Doğu medeniyetleri hakkında da ayrıntılı bilgi edinmeye karar verdim. Hem zaten “medeniyet” veya “medeniyetler beşiği” dendiği zaman çoğumuzun aklına Mezopotamya uygarlıkları gelir.

Bir makalenin ilk paragrafı olan bu metin, aşağıdaki konulardan hangisine bir giriş oluşturmak amacıyla yazılmıştır?

38. soru

İngilizceyi okullarda resmi dil olarak belirleyen bölge mevzuatı da dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle, ana dili Hawaii olanların sayısı 1830'lardan 1950'lere kadar olan dönemde kademeli olarak azaldı. Hawaii, esasen yerleşik yedi adadan altısında İngilizce tarafından yerinden edildi. 2001 yılında, ana dili Hawaii olan kişiler eyalet genelindeki nüfusun %0.1'inden daha azını oluşturuyordu. Dil bilimciler, Hawaii dili ve diğer nesli tükenmekte olan dillerin hayatta kalıp kalmayacağından emin değillerdi.

Yukarıdaki metinde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?

39 ve 40. soruyu aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Fatma Âliye, 19. yüzyılda doğmuş ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetişmiştir. Türk edebiyatının ilk kadın romancısıdır.  Günümüzde 50 TL’nin üzerinde resmi bulunmaktadır.  Güçlü söylemleri, kadın problemlerine yaklaşımları ve çözümleri aynı zamanda ideolojilerini kapsayan eserleriyle döneminde parlamıştır.  Ne kadar Batı eğitimine ve kültürüne sahip olsa da kadın sorunlarını Batı taraftan değil İslami bir çerçeveden ele almıştır.

39. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

40. soru

Yukarıdaki parçada altı çizili ifadenin anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir