Kategoriler: GENEL

İnsanın toplumla, değerlerle ve yaşam biçimleriyle uyuşamaması

Paylaş

İnsanın yaşadığı toplumla, o toplumun değerleri ve yaşam biçimiyle uyuşamaması yani toplumla yabancılaşması, modern dünyadaki en büyük açmazlardan olan yalnızlık problemini doğurmuştur. Çünkü modernite insanları kendi başlarına bir dünya hâline getirmiş, yani birey kavramını desteklemiştir. Bu da birçok geleneksel toplumsa medeniyet krizi oluşumunu desteklemiştir.

Birey olmak hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bulunan bir olgudur. Nitekim birey olma bilinci, toplumdaki yanlışları sorgulamayı ve özgür irademizin kullanılmasını destekleyen bir içgörüdür. Bu içgörü, toplumun genel normlarıyla çeliştikçe modern insan ile toplum arasında çatışma meydana gelmektedir.

İnsanın toplumla ve değerlerle çatışması yani uyuşamaması

Toplum binlerce yıllık bir gelenek sentezidir. Yani toplumsal alanda bireyden ziyade ortak davranış kalıpları mevcuttur. Bu durum ise insanların nasıl davranması gerektiğine dair sorgulanmadan kabul edilen yargılar doğurmuştur.

İnsanın toplumla ve değerlerle çatışması yani uyuşamaması aslında modern toplumun yaşadığı çıkışsızlıkla eş değerdir.

Modern insan sorgulayan insandır. İşte bu yüzden toplumun genel kabullerini sorgular ve bu yargıların birçoğunu kabul etmek istemez. Bu durumda ortaya “insanın toplumla, değerlerle çatışması” durumu çıkar.

Toplum ve değerlerle çatışmak, en çok da insanı yalnızlığa iter. Kimsenin onu anlamadığı düşüncesini destekler.

Ancak burada kastedilen değerlerle çatışmak, düşünce ürünü bir durumdur. Yani düşünmeden sadece çıkarlarına ters düştüğü için değerleri benimsememe farklı bir olgudur.

Bireyin toplumsal normları sorgulaması aslında olumlu bir hadisedir. Fakat gelenek ve kültürü tamamen inkâr etmek de doğru değildir. Önemli olan çağın imkân ve gerekliliğine uygun olan, hümanist gelenekleri yaşatabilmektir.

Toplumsal norm nedir?

Kamusal bir davranışı kontrol etmek için isteğe bağlı uyaranların tekrar tekrar kullanılmasının bir sonucu olarak kademeli olarak ortaya çıkan kanunlara toplumsal norm denir. Toplumsal normların yazılı olması şart değildir. Yazılı olmayan yani gayrı resmi normlar, insanların günlük yaşamda izledikleri genel kabul görmüş ve geniş çapta onaylanan rutinleri temsil eder.

Bu resmi olmayan normlar çiğnendiği takdirde her zaman yasal cezalar veya yaptırımlar getirmez. Bunun yerine birçok kez azarlamalar, uyarılar veya ötekileştirmeler ortaya çıkar. Örneğin alkol almak Orta Doğu toplumlarının önemli bir bölümünde toplumsal olarak hoş karşılanmaz. Fakat bu eylemin birçok Orta Doğu toplumunda yasal bir cezası yoktur.

Normlar, norm girişimcileri tarafından bilinçli insan tasarımı yoluyla da oluşturulabilir. Nitekim normlar, grupların davranışsal beklentilerini açıkça özetlediği ve uyguladığı durumlarda resmi olarak ortaya çıkabilir. Yasal normlar tipik olarak tasarımdan doğar. Örneğin kırmızı ışıkta durmak insan tasarımı bir normdur.

Simit Çay

Simit Çay, edebiyattan teknoloji dünyasına kadar geniş bir alanda bilgiler bulabileceğiniz kültür platformudur. Siz de bizi takip ederek kültürel ve teknolojik gelişmelerden anında haberdar olun. Bizi takip etmek için buradan YouTube kanalımıza abone olmak ister misiniz?

Son gönderiler

Sümela Manastırı Giriş Ücreti 2023 | Müze Kart Durumu

Sümela Manastırı, Türkiye'nin Trabzon iline bağlı Maçka ilçesinde yer alan tarihî bir manastırdır. Uzun süren… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Klavye ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri

Kısaca: Klavye bilgisayar teknolojisinin en yararlı parçalarından biri olsa da mouse ile birlikte en çok… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Nedim: Lâle Devrinin Büyük Şairi, Şarkı Türünün Üstadı

Nedim, 18. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın, Lale Devri ve şarkı türünün en büyük şairi… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Bilgisayar Saati Sürekli Geri Kalıyor – Türkiye’nin Saat Dilimi

Bilgisayar saati yanlış ya da geri kalıyor, güncellenmiyor problemi, eski bilgisayarlarda sık rastlanan bir sorundur.… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Kablosuz Fare (Mouse) Sorunları ve Çözümleri

Her bilgisayar kullanıcısı mousenin ışığı yanıyor ama tuşlar çalışmıyor, mouse lazer ışığı yanmıyor, mouse ışığı… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Eylül Romanı: Konusu, Özeti ve Karakterleri

Mehmet Rauf tarafından Servetifünun Dönemi’nde yazılan Eylül, Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romandır. Aynı zamanda ilahi… Daha Fazla

Haziran 4, 2023