EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ

Edebiyat ansiklopedisi görevindeki bu sözlük, özellikle ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin aradıkları nitelikli edebî ve dil bilimsel bilgilere ulaşmasını amaç edinmektedir. Sözlüğümüz, gün geçtikçe çeşitlenmekte ve ansiklopedi özelliğini kazanmaktadır. Siz de dilerseniz, iletişim bölümünden bize ulaşarak ansiklopedimizi geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Zincirleme isim tamlaması

İkiden fazla ismin birleşmesiyle oluşan ad takımlarına, zincirleme isim tamlaması veya zincirleme ad takımı denir. Bu tamlamalar, arasına farklı türlerde… Daha Fazla

Eylül 28, 2021

Nokta işareti (TDK’ye göre) – Nokta kullanım amacı, ilgili cümleler

Genellikle cümlenin bittiğini, bir kelimenin kısaltıldığını veya sıra sayı sıfatı kurulduğunu bildiren eke nokta işareti denir. TDK'ye göre nokta işaretinin… Daha Fazla

Eylül 22, 2021

Geçiş Dönemi – “Geçiş Dönemi” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Geçiş Dönemi ifadesinden Türklerin İslamiyet'e geçmeye başladığı Karahanlı Türkçesi dönemi anlaşılır. Karahanlı Türkçesine Hakaniye lehçesi de denir. Daha Fazla

Eylül 20, 2021

Nâilî: İncelikli Hayallerin Şairi

Özet: Naili, Türk edebiyatında sebkihindi akımının etkisinde kalarak derinlikli bir hayal dünyası inşa eden önemli bir şairdir. Ayrıca şarkı türünü… Daha Fazla

Kasım 18, 2020

Türk Edebiyatında Hikaye ve Edebi Akımlar

Hikâye, gerçek veya gerçeğe uygun olayların anlatıldığı romandan kısa düzyazı türüne denir. Dünya edebiyatında iki temel hikaye türü olay hikayesi… Daha Fazla

Kasım 3, 2020

Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Özellikleri

Kıpçak Türkçesi, kökünü Türklerin Kıpçak kolundan alan tarihî bir Türk lehçesidir. Bu lehçe göçler, köle ticareti ve paralı askerler sayesinde… Daha Fazla

Kasım 1, 2020

Tamlamalar (İsim ve Sıfat Tamlamaları): Türkçenin Dil Bilgisi

Tamlama, isim ya da sıfatların birleşmeleri sonucu oluşan sözcük öbekleridir. TDK'ye göre ise bir ismin; farklı bir isim, zamir veya… Daha Fazla

Ekim 17, 2020

Sıfatlar, Sıfat Türleri ve PDF Konu Anlatımı – Konu Testi

Sıfatlar yani ön adlar, isimleri niteleyen ya da belirli hâle getiren kelimeler olup temelde niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere… Daha Fazla

Ekim 13, 2020

Bir edebi metne başlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bir edebi metne, öyküye ya da şiire başlık seçerken konu, kapsam ve amaç geçerliliğine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda başlığın etkileyici… Daha Fazla

Ekim 13, 2020

Kahramanlık Konulu Halk Hikayeleri: Filmler ve Edebi Eserler

Kahramanlık konulu halk hikayeleri ve olağanüstü özellikler barındıran destanlar günümüz romancılarını, şairlerini ya da sinema sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Çünkü… Daha Fazla

Ekim 13, 2020

Eski Türklerde Sığır Töreni Nedir?

Sığır töreni nedir? Edebiyat açısından bakıldığında sığır töreni koşuk nazım biçimiyle şiirlerin söylendiği bayramlardır. Sığır törenleri, sürek avları için yapılan… Daha Fazla

Ekim 24, 2017

Okunması Gereken Kitaplar Listesi

Okunması gereken kitaplar, kuşkusuz göreceli ve 50 kitaptan oluşan bir liste. Kitap okumanın önemi herkesçe malum. "Hangi kitabı okumalıyım?" diyorsanız… Daha Fazla

Ağustos 7, 2017

Rabgûzî ve Kısasü’l-Enbiyâ (Orta Türkçe | Harezm Sahası)

Rabgûzî ya da Nâsırü’d-dîn bin Burhânü’d-dîn er-Rabgûzî, Harezm sahası Türk edebiyatının nesir alanındaki ilk temsilcilerindendir. 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamıştır.… Daha Fazla

Ağustos 7, 2017

Dil İçerisindeki Özel Diller: Jargon, Argo ve Kişisel Dil

Dillerin belirgin kullanılma alanlarında özel diller oluşur. Özel diller, dilce olarak da bilinir. Dilceler, günlük dil ve ölçünlü dil dışında… Daha Fazla

Ağustos 6, 2017

Türklerin Kullandığı Alfabeler: Türkler Niçin Farklı Alfabeler Kullanmıştır?

Türkler tarih boyunca birçok farklı alfabeyi kullanmıştır. Bu alfabelerden Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri uzun süre ve geniş… Daha Fazla

Ağustos 6, 2017

Türk dilinin tarihi dönemlere ayrılmasındaki ölçütler

Türk dilinin tarihi dönemlere ayrılmasındaki ölçütler coğrafya, göç, savaşlar, siyasi olaylar, kültürel değişim, din değişimi ve en az çaba yasasıdır.… Daha Fazla

Ağustos 6, 2017

Türkçeyi diğer dillerden ayıran en belirgin özellikler nelerdir?

Türkçeyi diğer dillerden ayıran en temel özellikler genel olarak Altay dillerinin genel özellikleridir. Türkçenin özellikleri, genel olarak kurallı bir dil… Daha Fazla

Ağustos 3, 2017

Dil ve Kültür Arasındaki İlişki ve Kültürel Gösterge Bilimi

"Dil ve kültür arasındaki ilişki nedir?" sorusunun yanıtını işlediğimiz bu yazıda bu ilişki ile ilgili örnekleri de bulacaksınız. Ayrıca kültür… Daha Fazla

Ağustos 3, 2017

Ottova Rima Nazım Biçimi | Çağdaş Türk Edebiyatı

Ottova rima, uyak örgüsü a-b-a-b-a-b-c-c olan sekiz mısralık bir nazım biçimidir. İtalya edebiyatı çıkışlı bu biçim, özellikle 15. ve 16.… Daha Fazla

Ağustos 3, 2017

Kısa Nesir ve Küçürek Hikâye

Kısa nesir, kullanılan karakter sayısı sınırlı olan ve genel bağlamda sorgulayıcılık içeren düzyazılar için kullanılan genel bir addır. Küçürek hikâye… Daha Fazla

Ağustos 3, 2017