Paylaş

1946’da İtalya’da doğan Marcel Danesi 21. yüzyılın en önemli dil bilimci ve gösterge bilimcilerinden biridir. Toplum tarafından yaygın olarak tanınması öpme ediminin kültürel gösterge bilimi açısından ifade ettiği anlam konusundaki çalışmalar sayesinde yakalamıştır. Danesi’nin “öpme edimine” dair Toronto Üniversitesi tarafından organize edilen anlatımını bu mavi bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Danesi, Toronto Üniversitesinde “Semiyotik ve Lingustik Antropoloji” alanında profesör unvanını edinmiştir.

Dil, iletişim ve gösterge bilimi yani semiyotik alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

Özellikle gösterge bilimi ve iletişim üzerine yaptığı kuramsal çalışmalar vardır. Amerikan Yapısalcılığı, ödünç kelimeler ve ses bilimi üzerine kitapları vardır.

Danesi’nin 2014’te yayımladığı “Öpüşmenin Tarihi: Popüler Kültürün Doğuşu” adlı eser en bilinen çalışmalarından biridir. Bu eserde Danesi, öpme ediminin edebiyat, görüntü, film gibi alanlardaki karşılığını saptamaya çalışmıştır. Yapıt, Türkçeye Özlem Karadağ tarafından çevrilmiştir.

Danesi’nin üzerinde durduğu bir diğer alan dillerin kökenidir. Bu konudaki en önemli çalışmasını “Vico, Metaphor, and the Origin of Language” adıyla yayımlamıştır. Bu eserde yapısökümcü anlayış ve metafor arasındaki ilişkiyi sorgulamış, 18. yüzyılın önemli düşünürlerinden Giambattista Vico’nun görüşleri ekseninde dil kavramını incelemiştir.

Danesi, 1994’te yayımladığı “Cool: The Signs and Meanings of Adolescence” adlı kitabında ise kültürel gösterge bilim alanına eğilmiştir. Bu çalışmasında Danesi, yetişkinliğin toplumda ifade ettiği anlamları, toplumun yetişkin bir bireyden beklentilerini ve modern toplumda yetişkinliğin belirtilerini sorgulamıştır.

Özet
Başlık
Marcel Danesi
Açıklama
1946'da İtalya'da doğan Marcel Danesi 21. yüzyılın en önemli dil bilimci ve gösterge bilimcilerinden biridir. Toplum tarafından yaygın olarak tanınması öpme ediminin kültürel gösterge bilimi açısından ifade ettiği anlam konusundaki çalışmalar sayesinde yakalamıştır. Danesi'nin "öpme edimine" dair Toronto Üniversitesi tarafından organize edilen anlatımını bu mavi bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.
Yayımcı
Simit Çay
Yayımlayan
Simit Çay Edebiyat (Akademik)
Logo
admin

Son gönderiler

Öz Türkçe İsimler Sözlüğü (Güncel)

Öz Türkçe isimler ve eski Türk isimleri sözlüğümüzde, Türkçe kökenli erkek ve kız isimleri anlamlarıyla… Daha Fazla

Mart 10, 2023

İnsanın toplumla, değerlerle ve yaşam biçimleriyle uyuşamaması

İnsanın yaşadığı toplumla, o toplumun değerleri ve yaşam biçimiyle uyuşamaması, modern dünyadaki en büyük açmazlardan… Daha Fazla

Mart 9, 2023

Kuşe Kağıdı Baskı ve Kalite Rehberi

Parlak görünümlü bir kağıt olması sebebiyle kuşe kağıdı birçoğumuzun ilgisini çeker. Bu kağıdın kaygan bir… Daha Fazla

Mart 1, 2023

Bugün dünya büyük bir köydür: Küresel Köy Kavramı

Bugün dünya büyük bir köydür sözü, Marshall McLuhan'ın 1960'larda ortaya attığı Küresel Köy Teorisi'ne dayanır.… Daha Fazla

Şubat 24, 2023

Alyan vida nasıl kolay sıkılır, sökülür?

Günümüzde özellikle montajı yapılmamış ürünleri kurmak için alyan vida ürünleri sıklıkla kullanılıyor. Özellikle yeterli alet… Daha Fazla

Şubat 2, 2023

Türkiye’nin yüzde kaçı İngilizce biliyor?

Türkiye, İngilizce bilme ve konuşabilme oranları bakımından dünyada son sıralarda bulunmaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %32'si… Daha Fazla

Ocak 6, 2023