GENEL

Ahde Vefa Nedir? – Pacta Sunt Servanda & Vefa Göstermek

Paylaş

Ahde vefa, verilen bir sözün arkasında durmak anlamına gelir. Hukuk terimi olarak ise yapılan bir anlaşmaya sadık kalmayı betimler. Nitekim hukukta ahde vefaya pacta sunt servanda denir. Bu ilke hukukun temel ilkelerindendir. Günlük yaşamda ahde vefa, yapılan bir iyiliğe günü geldiğinde verilmesi gereken karşılık anlamında yaygın olarak kullanılır. Ancak bu kullanım yanlıştır. Çünkü “ahd” söz, anlaşma demektir. Ahde vefa, bir anlaşmaya karşı gösterilen bağlılıktır.

Hukuktaki ahde vefa kavramı genel anlamıyla, bir sözleşmedeki herhangi bir maddenin ihlal edilmesinin aslında tüm sözleşmenin ihlali olduğunu belirtir. Bu kavram ilk olarak 13. asırda Kardinal Hostiensis tarafından ortaya atılmıştır. Bu durum uluslararası hukukta “Yürürlükte olan her antlaşma, tarafları bağlayıcıdır ve onlar tarafından iyi niyetle yerine getirilmelidir.” hükmünü ifade eder.

Toplumda iz bırakmış kişilerin adını yaşatmak

Toplumda iz bırakmış kişilerin adını yaşatmak, bir milletin kendi tarihine ve fikir coğrafyasına karşı ödevidir. Bu sebeple iz bırakmış bu kişilerin adını yaşatmak birçok devlet tarafından sahiplenilen bir politikadır. Bu hususta yapılabilecekleri madde madde yazarak belirtirsek:

  1. Bu kişilerin haklarında biyografi kitapları hazırlanarak gelecek kuşaklar tarafından da yaşam öykülerinin bilinmesi sağlanabilir.
  2. Vefa gösterilecek kişilerin yaşam öykülerini anlatan sinema ve tiyatro gibi görsel sanat etkinlikleri, o kişilerin duyguları ile toplumun duygudaşlığını besleyecektir.
  3. Bu kişilere ders kitapları ve ders programlarında yer verilmesi, bu önemli kişiliklerin toplumun çoğunluğu tarafından bilinmesini ve ortak bir değer olarak kabul edilmesini sağlayacaktır.
  4. Millî kahramanlar hakkında şarkılar, marşlar bestelenip şiirler yazılması, sadece bu kişilerin daha iyi tanınmasını değil; aynı zamanda toplumu oluşturan bireylerin de millî hislere daha fazla önem vermesini sağlayacaktır.
  5. Topluma faydalı hizmetlerde bulunmuş kişilerle alakalı anma etkinliklerinin düzenlenmesi, onların fikirlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için fırsatlar yaratacaktır.
  6. Bu kişilerin hayatları ile ilgili TV ve radyo gibi kitle iletişim araçlarında yapılacak açık oturum, panel ve belgesel tarzı programlar sayesinde bahsi geçen kişiliklerin daha iyi tanınması sağlanacaktır.
  7. Önemli kişilerin isimlerinin okul, hastane, hava limanı vb. kamuya açık mekân veya organizasyonlara verilmesi; bu kişilerin isimlerinin gündelik hayatın işleyişinde de yaşamasını sağlayacaktır.
  8. Değer yaratmış kişilerin heykel, portre veya resim gibi çalışmaların yapılması onların anılarını yaşatmak açısından son derece önemlidir.
  9. Para, posta pulu vb. günlük hayatın simgesel ürünlerinde bu kişilerin hatırası yaşatılabilir.
  10. Bu kişileri konu alan panel, açık oturum veya sempozyumlar düzenlenebilir.

Türkiye’de Toplumda İz Bırakmış Kişiler Nasıl Yaşatılıyor?

Türkiye’de toplumda iz bırakan kişilerin adını yaşatmak amacıyla en yaygın uygulama kurum, kuruluş veya organizasyon isimlerine bu kişilerin adlarının verilmesidir: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, Fevzi Çakmak İlkokulu, Şenol Güneş Stadyumu vb. Yine Türkiye’de bu amaçla üniversitelerin bünyesinde sempozyum, panel vb. etkinlikler yapılmakta; özellikle tarihî kahramanlar özelinde dizi ve filmler çekilmektedir. Ülkemizde heykel kültürü ise Avrupa’ya nazaran yeterince gelişmemiştir.

Özet
Başlık
Toplumda iz bırakmış kişilerin adını yaşatmak niçin önemlidir?
Açıklama
Toplumda iz bırakmış kişilerin adını yaşatmak, bir milletin kendi tarihine ve fikir coğrafyasına karşı ödevidir. Bu sebeple bu kişilerin adını yaşatmak birçok devlet tarafından sahiplenilen bir politikadır.
Yayımcı
Yayımlayan
Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri
Logo
admin

Son gönderiler

Telli Kavak (Samim Kocagöz) – Türü, Özeti, Yazarı

Telli Kavak, toplumcu gerçekçi Türk yazar Samim Kocagöz tarafından yazılmış hikâye türünde bir eserdir. Aynı… Daha Fazla

Ekim 19, 2021

Nasıl yazılır? (Meyve, sebze ve yer şekli isimleri) – TDK’ye göre

TDK'ye göre Meyve ve sebze isimleri, önlerine renk ismi alırsa bitişik almazsa ayrı yazılır. Ancak… Daha Fazla

Ekim 19, 2021

Yazara özgü dil ve anlatım özellikleri nelerdir? – Yazarın üslup özellikleri

Yazarlar eserlerini belirli bir tarzı esas alarak yazar. Bu noktada her yazara özgü dil ve… Daha Fazla

Ekim 16, 2021

Divan şiirinde sevgili tipi: Âşık, mâşuk ve özellikleri

Divan şiirinde sevgili tipi, Doğu zevk ve anlayışına göre şekillenmiştir. Divan şiirinde sevgili denince akla… Daha Fazla

Ekim 12, 2021

Doğu-Batı çatışması veya medeniyet krizi nedir?

Bir edebiyat ve sosyoloji terimi olarak "Doğu-Batı çatışması" Türk kültürünün, Avrupa'nın sosyal egemenliğine karşı direnişiyle… Daha Fazla

Ekim 11, 2021

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu karakterleri ve özeti

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa'nın en bilinen eseridir. Bu otobiyografik roman, ruhun yalnızlığı karşısında hayata… Daha Fazla

Ekim 7, 2021