İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Millî Mücadele’nin Türk Milleti Açısından Önemi

Millî Mücadele’nin Türk milleti açısından önemi nedir? 19 Mayıs neyi ifade eder? Bu soruları yanıtlayabilmek için Osmanlı’nın son dönemini iyi bilmek gerekir. Dünya tarihinin seyrini değiştiren bir devlet olan Osmanlı yıkılmaya yüz tuttukça küresel güçler Osmanlı’yı paylaşmak için çeşitli planlar yapmıştır. İşte Millî Mücadele Türk milletinin bu planlara verdiği tabii bir tepkidir.

Türk milleti binlerce yıllık tarihinde hiçbir dönem esaret altında kalmamıştır. Türk tarihinin zorlu dönemlerinde büyük kumandanlar gelmiş ve Türk milletini yeniden ayağa kaldırmıştır. İşte Millî Mücadele de böyle bir döneme denk gelir. Mustafa Kemal Atatürk yüksek öngörüsü ve askerî dehasıyla Türk milletini yeniden bir araya getirmiştir. Böylelikle kurtuluşa giden ilk adım atılmıştır.

Millî Mücadele Anadolu’dan sürülmek istenen Türklüğün yazdığı büyük bir destandır. Malazgirt ile  Anadolu’nun kapısını açan Türkler Millî Mücadele ile bu toprakların gerçek sahipleri olduklarını kanıtlamıştır. Bu mücadele büyük Türk tarihinin altın harflerle yazılmış bir sayfasıdır.

Millî Mücadele, sadece bir savaş değil aynı zamanda kültürel bir zaferdir. Nitekim bu savaş halkın iradesi ile oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yönetilmiştir. Bu yönüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi bir meclistir. Yani milletin kaderini yine halkın azim ve kararlılığı kurtarmıştır. 

Millî Mücadele’de Edebiyatın Rolü

Millî Mücadele sadece cephede değil aynı zamanda kültürel alanda da kazanılmış bir zaferdir. Nitekim savaşın kazanılması için Türk edebiyatının önemli birçok ismi savaşa doğrudan destek vermiştir. Ayrıca Millî Mücadele ile ilgili birçok tarihî roman örneği yazılmıştır. Bu hususta Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu öne çıkmıştır. Ayrıca bu isimler Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansı‘nı kurarak Ankara Hükûmeti’nin sesi olmuştur. 

Millî Mücadele’ye en büyük fikrî katkıyı veren kişilerden biri şüphesiz Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı hem cephedeki kahramanlara hem de halka öz güven ve cesaret aşılamıştır. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Anadolu’nun birçok şehrini mücadeleye destek toplamak için gezmiştir. Nitekim buralarda hutbeler okumuş, bu hutbelerle halkın Ankara Hükûmeti’nin yanında toplanmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu dönemdeki önemli isimlerden bir diğeri “Millî Hatip” olarak bilinen Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir. Hamdullah Suphi, Milli Mücadele yıllarında mecliste zafere duyduğu inanca dair coşkulu konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar savaş esnasında büyük bir moral değer oluşturmuştur.

Kurtuluş Savaşı’na destek veren sanatçılarımızdan bir başkası Yahya Kemal Beyatlı’dır. Yahya Kemal, savaş sonrasında da milletvekilliği yapan önemli bir isimdir.

Millî Mücadele’ye büyük katkı sunan kişilerden Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif ise bu yıllarda İngilizler tarafından Malta’ya sürülmüştür. Özellikle Süleyman Nazif’in İstanbul’un işgal edildiği gün gazetesinin ilk sayfasını simsiyah basmıştır. Bu sayfaya büyük puntolarla kara bir gün yazmıştır. Bu olay İtilaf Devletleri’ne büyük bir rahatsızlık vermiştir.

Milli Mücadele’nin Türk milleti açısından önemi hakkında görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu görüşler beğenildiği takdirde bu yazının sonuna eklenir.

Millî Mücadele Kahramanları

Millî Mücadele kahramanlarımız, ülkemizin kurtuluşunun anahtarlarıdır. Aslında Millî Mücadele içerisinde sayısız kahraman vardır. Biz ise burada sadece askerî başarıları ile adından söz ettiren beş büyük komutandan bahsedeceğiz.

  1. Mustafa Kemal Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’na önderlik eden büyük bir asker ve devlet adamıdır. Şüphesiz Kurtuluş Savaşı’nın da en büyük kahramanıdır. Onun yüksek öngörüsü, askeri kabiliyetleri ve zekâsı, Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasını sağlamıştır.
  2. İsmet İnönü: İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal tarafından verilen direktifleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmış bir kumandandır. Nitekim Atatürk, İkinci İnönü Savaşı’ndan sonra onun savaş alanındaki başarısını şu şekilde kutlamıştır: Bütün tarih-i âlemde, sizin İnönü Meydan Muharebeleri’nde deruhte ettiğiniz kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir. 
  3. Kâzım Karabekir: Kâzım Karabekir, Kurtuluş Savaşı’nın olumlu sonuçlanmasındaki en büyük isimlerden biridir. Nitekim İstanbul’dan gelen emirlere uymayarak elindeki kolorduyu terhis etmemiştir. Elindeki orduyla Atatürk’ün başlattığı Millî Mücadele’ye destek vermiştir. Batıdaki mücadeleler sürerken doğu vilayetlerindeki emniyeti ve huzuru sağlamıştır.
  4. Refet Bele: “Kurtuluş Savaşı’nın İlkleri” olarak bilinen ve Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Ali Fuat’tan oluşan komutanlar topluluğunun bir parçasıydı. Kurtuluş Savaşı’nda önemi çok büyüktü. Çünkü İstanbul’da Jandarma Umum Kumandanı olarak görev yaparken Anadolu’daki mücadelenin örgütlenmesi için İstanbul’daki gerekli ortamı hazırladı. Önemli kişilerin ve silahların Anadolu’ya geçmesinde kilit rol üstlendi.
  5. Fevzi Çakmak: Fevzi Paşa’nın Kurtuluş Savaşı için sağladığı moral değer çok büyüktür. Çünkü Osmanlı Ordusu’nda genelkurmay başkanlığı ve savunma bakanlığı yapan bir kişinin Ankara Hükûmeti saflarına katılması, Millî Mücadele’nin kurumsallaşması adına çok büyük bir adımdır. Bu durum İstanbul Hükûmeti’nin gücünü iyice zayıflatıp Anadolu hareketinin güçlenmesini sağlamıştır.
Özet
Millî Mücadele'nin Türk Milleti Açısından Önemi
Başlık
Millî Mücadele'nin Türk Milleti Açısından Önemi
Açıklama
Millî Mücadele'nin Türk milleti açısından önemi nedir belirtiniz. Millî Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
Yayımcı
Simit Çay
Yayımlayan
Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri
Logo

Bir yorum

  1. […] Ateşten Gömlek, i̇nsanın millî ideallerine kavuşmak için neler yapabileceğini anlatan “Millî Edebiyat” anlayışıyla yazılmış eserlerden biridir. Halide Edip tarafından yazılan romandaki olay örgüsü yaralı bir askerin günlüğünde geçer. Metinde dönemin tarihî, sosyal ve siyasi yapısıyla ilgili olaylara hâkim realist bir bakış açısı vardır. Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılması, romandaki anlatıcının gerçekçi gözlemlerle konuşmasını sağlar. Yani yazarın dünya görüşü ve edebî anlayışı Türkçülük akımı doğrultusundadır. Ayşe, Millî Mücadele’nin Türk romanındaki idealist tiplerindendir. Nitekim Ayşe’nin yaptığı açıklamalardan sonra çevredeki askerler onun etrafında diz çöküp kılıçlarını ona vakfetmiştir. Çünkü Ayşe, İngiliz yanlısı Mister Cook ve Salime Hanım’ın konuşmaları karşısında Türk bağımsızlığını cesurca savunmuştur (bk. Millî Mücadele’nin Türk Milleti Açısından Önemi). […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir