GENEL

Bugün dünya büyük bir köydür: Küresel Köy Nedir?

Paylaş

Bugün dünya büyük bir köydür sözünden ne anlıyorsunuz? Aslında bu soru Marshall McLuhan‘ın 1960’larda ortaya attığı Küresel Köy Teorisi’ne dayanır. Bu söz, küreselleşmenin yararları ve zararları konusunu tartışmaya açan bir önermedir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar birbirleri ile bağlantı kurabilmektedir. Hatta metaverse sayesinde insanlar internet ortamında bile buluşabilmektedir. Köylerin de en önemli özelliği, köydeki herkesin birbirini tanıması, birbiri ile iletişimde olmasıdır.

Küresel Köy: Dünyadaki herkesin kitle iletişim araçları ile birbiriyle iletişim içerisinde olmasına denir.

Kanadalı düşünür olan Marshall McLuhan, küresel kitleler tarafından günlük medya, resim, edebiyat, içerik üretimi ve tüketiminin gitgide ortaklaştığını belirtmiştir. McLuhan’a göre yeni dünya düzeninde özellikle Batı toplumu yeniden kabileleşmektedir. Başka bir ifadeyle küresel köy kavramı, medya teknolojilerinin dünya çapında yayılmasının bir sonucu olarak tüm dünyanın daha birbirine bağlı hâle gelmesi olgusunu tanımlar.

Bugün dünya büyük bir köydür sözünden bugün ne anlamak gerekir?

21. yüzyılda dünyanın en ucundaki bir sanatçıyı bütün dünya tanır hâle gelmiştir. Yani bilişim ve haberleşme araçları sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırmıştır. İşte bu yüzden dünya artık herkesin birbiri ile iletişim kurabildiği kocaman bir köydür.

“Dünya büyük bir köydür.” sözünün uluslararası ilişkilerdeki karşılığı “globalleşme” ya da “küreselleşme”dir.

Dünyada küreselleşmenin yararlı olduğunu düşünenler kadar zararlı olduğunu da savunanlar vardır. Çünkü küreselleşme tüm dünya insanlarını ortak bir kültürün parçası hâline getirmektedir. Söz gelimi, bugün Arjantin’de ki bir insan ile Japonya’daki bir insan arasındaki kültürel ortaklıklar çok daha fazladır. Özellikle tüm dünyada özellikle Angle-Sakson kültürün etkisi giyimden atıştırmalık yiyecek seçimine kadar hissedilmektedir.

Yani küreselleşme bazıları tarafından yerel kültürlerin ve ulus devletlerin düşmanı olarak nitelendirilmektedir. Çünkü tüm insanlar aynılaştıkça pratikte farklı devletlere ya da geleneklere olan ihtiyaç da azalmaktadır.

Küreselleşmenin bir diğer etkisi ticaret alanındadır.

Ülkelerin ihtiyaçlarının özellikle ucuz iş gücü olan devletlere kayması ve buralardaki ucuz ürünlere rahatlıkla ulaşabilmesi, özellikle uluslararası ticaret yapamayan yerel işletmeleri zor duruma düşürmektedir. Böylelikle hem toplumlardaki işsizlik artmakta hem de orta ve küçük çaplı işletmeler zarar etmektedir.

Dünyanın büyük bir köy olmasının yani küreselleşmenin faydaları

Evet, bugün dünya büyük bir köydür. Bunun artıları da vardır. Peki, küreselleşmenin olumlu yönleri nelerdir?

Küreselleşme sayesinde dünyadaki her bir bireyin uzak bağlantılar kurması, bilgi ve ürünlere çok daha rahat ulaşması sağlanmıştır. Sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmelerin çok daha hızlı şekilde insanlığın yararına kullanılması hız kazanmıştır.

Küreselleşme sayesinde halkın ucuz ürün temin etme şansı artmıştır. Ürünlerini tüm dünyaya pazarlama imkânı bulan işletmeler büyüyerek devasa fabrikalara dönüşmüştür. Yatırımcıların daha çok ürün üretme iştahı, tüm dünya insanlarını potansiyel müşteri hâline getirmiştir. Bu da eskiden dünya siyaseti için edilgen bir unsur olan sıradan insanları önemli bir siyasi figür hâline getirmiştir. Böylelikle büyük para sahipleri, kendi satış rakamlarını koruyabilmek için sıradan insanlarla da elde ettikleri refahın en azından bir kısmını paylaşmak zorunda kalmışlardır.

Simit Çay

Simit Çay, edebiyattan teknoloji dünyasına kadar geniş bir alanda bilgiler bulabileceğiniz kültür platformudur. Siz de bizi takip ederek kültürel ve teknolojik gelişmelerden anında haberdar olun. Bizi takip etmek için buradan YouTube kanalımıza abone olmak ister misiniz?

Son gönderiler

Sümela Manastırı Giriş Ücreti 2023 | Müze Kart Durumu

Sümela Manastırı, Türkiye'nin Trabzon iline bağlı Maçka ilçesinde yer alan tarihî bir manastırdır. Uzun süren… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Klavye ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri

Kısaca: Klavye bilgisayar teknolojisinin en yararlı parçalarından biri olsa da mouse ile birlikte en çok… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Nedim: Lâle Devrinin Büyük Şairi, Şarkı Türünün Üstadı

Nedim, 18. yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı’nın, Lale Devri ve şarkı türünün en büyük şairi… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Bilgisayar Saati Sürekli Geri Kalıyor – Türkiye’nin Saat Dilimi

Bilgisayar saati yanlış ya da geri kalıyor, güncellenmiyor problemi, eski bilgisayarlarda sık rastlanan bir sorundur.… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Kablosuz Fare (Mouse) Sorunları ve Çözümleri

Her bilgisayar kullanıcısı mousenin ışığı yanıyor ama tuşlar çalışmıyor, mouse lazer ışığı yanmıyor, mouse ışığı… Daha Fazla

Haziran 4, 2023

Eylül Romanı: Konusu, Özeti ve Karakterleri

Mehmet Rauf tarafından Servetifünun Dönemi’nde yazılan Eylül, Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romandır. Aynı zamanda ilahi… Daha Fazla

Haziran 4, 2023