İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eski Türk Hükümdar İsimleri — En Güzel 40 Eski Türkçe İsim

Eski Türk hükümdar isimleri, Türklerin binlerce yıllık tarihi boyunca kullanılan erkek ve kız çocukları için takılan Türk hükümdar ve hükümdar eşi isimleri arasından seçilmiştir. Bu en güzel 40 eski Türk ismi listesi sayesinde bebeğinize Türk kimliğini yansıtan Eski Türkçe bir ad seçebilirsiniz.

Bebeğinize eski bir Türk ismi takmak, onun tarihine ilgi duyan, Türk büyüklerini bilen ve kimliğine sevgiyle bağlı bir birey olmasına katkı sağlayacaktır. Aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

En Popüler Eski Türk İsimleri Listesi

En çok tercih edilen 40 eski Türk ismi aşağıdadır. Ayrıca daha fazla isim için “Öz Türkçe İsimler Sözlüğü” ve “Göktürkçe İsimler” yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

 1. Bengi: Anlamı “sonsuzluk”tur. Yıkılan Göktürk Devleti’nin yeniden kurulması için gizlice ordu toplayıp Çin ile savaşan Türk bürokratıdır. Ayrıca o, bu savaş sonucunda Çin başkentindeki bir pazar yerinde idam edilmiştir.
 2. Alparslan: Aslan gibi güçlü yiğit. Ayrıca Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu sultanı.
 3. Gündüz: Güneş, havanın aydınlık olduğu zaman dilimi. Aynı zamanda Osmanlı’nın kurucularından bir bey.
 4. Ertuğrul: Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası. Aynı zamanda çakırdoğan anlamına da gelir.
 5. Türkşad: Göktürklerin Avrupa’daki ilerleyişini yöneten kumandandır. Özellikle Yakın Doğu kavimlerinin tarihlerinde önemli bir etkisi vardır.
 6. Kutlu: İlteriş Kağan’ın gerçek ismidir. Nitekim Göktürkçe olarak Kutluk şeklinde söylenir.
 7. Bilge: Göktürk Yazıtları’nı diktiren Türk kağanıdır. Nitekim Türklerin ilk edebî eserleri bu yazıtlar sayesinde günümüze ulaşmıştır.
 8. Kürşad: Çin sarayını basarak Göktürklerin yeniden bağımsızlığı için kendini feda eden Türk asilzadesidir. Ayrıca Çin kaynaklarında adı Chieh-she-shuai’dır. Bu adın Türkçeye çevrimini yapan Hüseyin Nihal Atsız’dır.
 9. Bumin: Göktürk Kağanlığı’nın kurucusudur. Ayrıca Orhun Yazıtları’nda adı geçen kağanlardandır.
 10. Mukan: Kelimenin anlamı tam olarak açık değildir. Fakat Birinci Göktürk Devleti’ni zirveye çıkaran Türk kağanıdır.
 11. Emrah: Eski Türkçede “Amrak” olarak kullanılan bir addır. Fakat zamanla “Emrah” şekline dönüşmüştür. Altıncı yüzyılda hüküm sürmüş bir Göktürk kağanıdır.
 12. Çiçek: Eski Uygur Türkçesi metinlerine kadar dayanan çok eski bir Türk kadın ismidir. Nitekim Banuçiçek gibi birleşik ad olarak da kullanımı mevcuttur.
 13. Gökhan: Eski Türklerden beri Kök Han, Kök Kagan gibi biçimlerde rastlanan Eski Türk isimleri arasındadır. Nitekim Türk mitolojisinde de özel bir yeri vardır.
 14. Tulan: Göktürkleri yeniden diriltmek için uzun mücadeleler veren bir Türk kağanıdır.
 15. Tardu: Batı Göktürk Kağanlığı’nın kurulmasını sağlayan şaddır. Özellikle savaşlardaki kahramanlıkları ile ünlüdür.
 16. Yansu: Nili Kağan’ın babasıdır. Özellikle Soğdlar ile kurduğu ilişkiler ile bilinir.
 17. Buyruk: Batı Göktürk tahtını elde etmek için çaba gösteren bir Göktürk asilzadesidir.
 18. Taman, Tuman, Teoman: Batı Göktürk Kağanıdır. Aynı zamanda bu adı taşıyan çok sayıda başka kağanın ve ilk Türk-Hun generalinin adıdır.
 19. Arslan: Batı Göktürk Kağanı olan Taman’ın ön adıdır. Ayrıca daha sonraki zamanlarda Alparslan ve İlaraslan gibi kelimelerde de arslan kelimesi kullanılmıştır.
 20. İnal: Bir Göktürk tiginidir. Aynı zamanda bazı kaynaklarda İnel olarak geçer.
 21. Tun: Tong Yabgu Kağan olarak da bilinen Batı Göktürk hükümdarıdır. Nitekim bu kelime Eski Türk isimleri içerisinde sıkça bulunan kelimelerdendir.
 22. Bahadır: Tam adı Bağatur Sepi Kağan olan Göktürk kağanıdır. Ayrıca kelime, Mete ismi ile etimolojik açıdan ilişkilidir.
 23. Teriş: Yırtıcı ve özellikle soğuk çöllerde yaşayan bir hayvan.
 24. Tunga: Tarihte Afresiyab olarak da bilinen büyük Türk-İskit hükümdarıdır. Ayrıca İşbara Teriş Tunga Kağan’ın adlarından biridir.
 25. Eriş: Ériş Kül Kağan olarak bilinen Türk kağanıdır.
 26. Börü: Göktürklerin Batı sınırlarını korumuş bir tudun. Ayrıca, tam ismi Börişad’dır.
 27. Tarkan: Çorpan Tarkan büyük bir Göktürk kumandanıdır. Nitekim kahramanlıklarıyla binlerce yıldır yiğitliğin sembolüdür.
 28. Sibir: Kimin Kağan’ın oğludur. Ayrıca Eski Türklerde sık rastlanan bir isimdir.
 29. İlkağan: İllig Kağan olarak da bilinir. Ayrıca Doğu Göktürk Devleti’nin son hükümdarıdır.
 30. Çelebi: Son Doğu Göktürk kağanlarındandır.
 31. İnci: Göktürkçedeki şekli ile Yinçü, bir Sir-Tartuş kağanıdır. Nitekim az kuvvet ile kazandığı savaşlar ile ünlüdür.
 32. İlteriş: Kutluk Kağan, Göktürk Kağanlığı’nı dirilten ve bu sebeple İlteriş unvanına layık görülen büyük bir Türk kağanıdır.
 33. Ayhan: Göktürk Yazıtları’nı taşa yazan Yollug Tigin’in hükümdarlık (Ay Kağan) adıdır.
 34. Tamgan: Altun Tamgan Tarkan’ın adıdır. Nitekim Taman biçiminde de kullanılır.
 35. Baga: Özellikle Sasanilerle yaptığı savaşlarla bilinen Göktürk kağanıdır.
 36. Töremen: Göktürk İç Savaşı’nda Buhara bölgesinde hüküm sürmüştür.
 37. İlbilge: Bilge Kağan’ın annesinin ismidir. Özellikle devlet yönetimine dâhil olmasıyla bilinen bir isimdir.
 38. Gültekin: Eski Türkçede Kül Tigin şeklindedir. Nitekim Bilge Kağan’ın kardeşidir.
 39. Altın: Türklerin tarih boyunca kullandığı bir isimdir. Ancak genellikle Altun şeklinde söylenmiştir.
 40. Selçuk: Tertemiz anlamında bir kelime olup Selçuklu Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey’in babasıdır.

2 Yorum

 1. […] Eski Türk İsimleri Listesi — En Güzel 40 Eski Türkçe İsimEski Türk İsimleri Listesi — En Güzel 40 Eski Türkçe İsimyonetici1 tarafındanEski Türk isimleri, Türklerin binlerce yıllık tarihi boyunca kullanılan Eski Türk isimleri ve Türk hükümdar isimleri arasından seçilmiştir. Bu en güzel 40 eski Türk ismi… […]

 2. […] Eski Türk İsimleri Listesi — En Güzel 40 Eski Türkçe İsimEski Türk İsimleri Listesi — En Güzel 40 Eski Türkçe İsimyonetici1 tarafındanEski Türk isimleri, Türklerin binlerce yıllık tarihi boyunca kullanılan Eski Türk isimleri ve Türk hükümdar isimleri arasından seçilmiştir. Bu en güzel 40 eski Türk ismi… […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.