İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kısa Nesir (Düzyazı Parçası)

Kısa nesir, kullanılan karakter sayısı sınırlı olan ve genel bağlamda sorgulayıcılık içeren düzyazılar için kullanılan genel bir addır. Kısa nesirler, edebî metin sınıfında olabilir ya da olmayabilir. Kısa nesir, kısa öykü anlamına gelmez. Bu türdeki yazılar kısa öykülerden çok daha az hacimlidir. Diğer bir deyişle bu yazılar genellikle 1.000 sözcükten daha az kelime içerir. Küçük boyutlarından dolayı, kısa nesir parçaları, yüksek düzeyde sözdizimi yoğunluğuna erişebilir. Bu nedenle de mensur şiirlere benzeyebilir ancak kısa nesirde amaç bir durumun mümkün olduğunca hızlı ve etkili sunumunu sağlamaktır. Yani mensur şiirdeki gibi ritim ve ahenk ögelerine önem verilmez.

İyi bir kısa nesir örneğinin en önemli özelliği “yanıtladığından daha fazla soruyu akla getirmesi, insanları yaşam hakkında ucu açık bir düşünmeye” sevk etmesidir. Bu yönüyle kısa nesir türü postmodern, yapısökümcü ve absürt tarzlar için önemli bir tarz olarak 20. yüzyılın sonlarından itibaren değer kazanmaya başlamıştır.

Kısa bir düzyazı parçası drama içerebilir. Ancak kısa nesirlerde tiyatroda olduğu gibi bir olay kurgusu olmadığı için kısa nesirler hiçbir zaman bir skeç hâlini alamaz. Çünkü kısa nesir, okurları olayların öncesi veya sonrası hakkında meraklandırmak gibi bir amaç taşımadığından hiçbir zaman bir taslak öykü görevi görmez. Aynı zamanda kısa nesirlerde, bir çatışma veya karakter bulunmak zorunda değildir. Bu da kısa nesrin sinopsis (taslak öykü), skeç ve kısa öyküden ayrıldığı önemli bir noktadır.

Bu türde eser veren önemli yazarlar Fyodor Sologub, Daniil Kharms, Dezső Kosztolányi, István Örkény Samuel Beckett, Francis Ponge, David Eggers ve Eduardo Berti’dir. Bu yazarların içerisinde Samuel Beckett’e özel bir parantez açmak gerekmektedir. Beckett’in “Fizzles” yani “Başarısızlıklar” adlı eseri, türün en bilinen örneğidir. Beckett bu yapıtta, kısa nesir örneği olarak yazdığı sekiz parçayı yayımlamıştır. Kitaptaki bazı kısa nesirlerin özel bir adı varken Beckett bu yazıların bazılarına herhangi ad koymamıştır. “Fizzles” sadece edebiyatta değil, aynı zamanda müzik, görsel ve gösteri sanatları üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Eser bilimsel çalışmaların ve akademik tezlerin konusu olmayı başarmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.