İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Pandemi Sürecinde Eğitim | Dünyada ve Türkiye’de Salgının Eğitime Etkisi

Pandemi sürecinde eğitim, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Bu yazımızda pandemi sonrası öğrenci davranışları ve “Pandemi eğitimi nasıl etkiledi?” sorularına yanıt vereceğiz.

Pandemi sürecinde sadece okulların kapanması yalnızca eğitimle alakalı değil farklı birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Öğrenciler okul ortamından uzaklaştıkça eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özellikle eğitim yani davranış gelişimi boyutu ciddi anlamda eksik kalmıştır. Özellikle öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyacı artmıştır.

Sürecin ilk evrelerinde uzaktan eğitimin planlanması hususunda kafalarda oluşan soru işaretleri dijital çağın nimetleri ile birlikte bir nebze olsun aşılabilmiştir. Ancak öğrencilerin sosyal öğrenme ve okul ortamında yaparak yaşayarak öğrenme şansları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Tüm bunların yanında ekonomik ve sosyolojik bazı sorunlar da yaşanmıştır.

Yapılan ilk sınavlar geçerli mi?

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk döneminde sınav olma zorunluluğu yoktur. Daha önce ilk sınavı olan öğrenciler başka sınava girmeyecektir. Girdikleri bu sınav geçerlidir. Tüm öğrencilere öğretmenleri performans puanı verecektir.

Sınava girmeyen öğrenciler ne olacak?

Sınava girmeyen öğrenciler, şartların uygun olması hâlinde yarıyıl tatilinden sonra sınavlarını olacaktır. Bu nedenle 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemine dair değerlendirme ve not kesimleri yarıyıl tatilinden sonra yapılacaktır.

Dünyada yapılan çalışmalar canlı derslerle ilgili en büyük sorunun ağ bağlantısı problemleri, eğitim eksikliği ve bilinçsizlik olduğunu gösteriyor.

Akademik deneylere göre canlı dersleri benimsemeyen öğrencilerin en büyük problemi yaşanan ortamdaki mevcut şartlar konusunda yeterince farkındalık geliştirememeleridir. Nitekim bu öğrenciler, sanal derslerin faydası konusunda ilgi eksikliği ve şüphelerinin olduğunu belirtmektedir. Daha az katılım, öğretici ile aynı ortamı paylaşma ve bağlantı sorunları nedeniyle oluşan etkileşim eksikliği, sanal sınıfların ve canlı derslerin önemli dezavantajları olarak belirlenmiştir (Arora & Srinivasan, 2020).

Öğrenciler canlı derslere katılma konusunda öz disiplin geliştirme hususunda yeterince bilinçli değil.

Bugün Google’da canlı ders sorgusu ile bir arama yaptığınızda en başta gelen beklentiler ve sorgular şunlardır:

Canlı derste oyna
Yoklama alınıyor mu?
Kamera açmak zorunlu mu?

Oynanabilecek oyunlar
Canlı dersine katılmak istemiyorsan

Hâl böyle olunca motivasyon ve sözel ifade eksikliği yaşayan öğrencilerin ders ortamında uzaklaşmak için türlü yollar aradıkları ortadadır. Ne yazık ki yüz yüze eğitimde dahi motivasyon hususunda onca çabaya katkı sunmayan “ciddi motivasyon sorunu” yaşayan öğrencilerin bu süreçte derslere güdülenmeleri oldukça güç bir iştir. Bu durum yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz oluşunu ortaya koymaktadır.

Pandemi sürecinde öğrenci rehberliği eğitimi doğası gereği yüz yüze faaliyetlerin hiçbir zaman yerini tutamayacak.

Her ne kadar eğitim kurumlarında öğrencilere bu süreçte daha iyi rehberlik yapabilmek maksadıyla birçok uygulama yapılsa da bu rehberliğin ortamsal bağlamını hiçbir zaman yansıtamayacaktır. Çünkü rehberlik bizzat insanlar arası ilişki bağlamında tasarlanmış bir alandır.

Pandemi sürecinde veli toplantı tutanağı suretlerinde görülen temel veli beyanları da bu yöndedir. Veliler çocuklarının yeterli öz disiplini sağlayamamasından, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamamasından şikâyetçidir.

Pandemi süreci işten çıkarma ve özellikle dershane ücretleri hususlarında eğitimde ciddi sosyal sonuçlar doğurmuştur.

Herkesin malumu “Pandemi sürecinde dershane ücretleri ödenecek mi?” sorusu ülke kamuoyunu meşgul etmiştir. Olayın ticari oluşu nedeniyle bu konuda kesin bir sonuç alınamamıştır. Bu hususta her kurumda farklı uygulamalar vardır. Çünkü dershaneleri bu paraları geri ödemeye zorlamak aynı zamanda bu okullarda görev yapan öğretmenlerin işten çıkarma uygulaması ile karşı karşıya kalmasının nedeni olabilir. Ayrıca pandemi dönemi özelinde ücretsiz izne ayrılmaya zorlanmalarının zeminini hazırlayabilecek sonuçlar doğurabilir. Her ne kadar kısa çalışma ödeneği vb. destekler verilse de özellikle özel okullar, okullara öğrencilerin gelmediği zamanlar için para ödenmemesi durumunda kurumlarının yaşamasının mümkün olmadığını dillendirmiştir. Olaya tarafsız bakıldığında her iki tarafın da haklı olduğu aşikârdır.

Pandemi sürecinden sonra eğitim

Ta Eski Mezopotamya tarihinden beri binlerce yıldır birçok salgın kayda geçirilmiştir. Ancak bu denli küresel bir salgına hiç şahit olunmamıştır. Bu dramatik durum nedeniyle, pandemi sürecinde eğitim köklü bir değişim yaşadı. Pandemi sürecinden sonra eğitim hiçbir zaman eski konvansiyonel hâline dönmeyecektir. Süreç sonunda uzaktan eğitim ve canlı ders formatının devam ettiğine şahit olunacaktır. Çünkü bu hâlihazırda dünyanın gelecekteki eğitim projeksiyonunda öngörülen bir değişimdir. Bu değişimin başarılı olması için yeni eğitim tartışmalarında şüphesiz “öz disiplin” ve “değerler eğitimi” başlıkları öne çıkacak; muhtemelen meslekî eğitimdeki akademik ders yükü birçok ülkede uzaktan eğitimle hafifletilecektir. Dil derslerinde konuşma vb. bazı kazanımların eğitiminde uzaktan eğitim verimli olarak kullanılacaktır.

Olumlu bir sonuç: Koronavirüs meslekî eğitimin önemini ortaya çıkarmıştır.

Türkiye’de koronavirüs salgını sırasında mesleki eğitim ve öğretimin önemi daha belirgin hale gelmiştir. Nitekim meslekî eğitim kurumlarında bu dönemde üretimde artan kapasite ile meslekî eğitim kurumları önemli bir tedarikçi hâline gelmiştir (Özer, 2020).

Öğretmenler için pandemi sürecinde kullanılabilecek web 2.0 araçları için tıklayınız.

KAYNAKÇA

Arora, A. K., & Srinivasan, R. (2020). Impact of Pandemic COVID-19 on the Teaching–Learning Process: A Study of Higher Education TeachersPrabandhan: Indian Journal of Management13(4), 43-56.

Mahmut, Ö. Z. E. R. (2020). Vocational education and training as “A friend in need” during coronavirus pandemic in TurkeyBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9(2), 1-7.

Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of Covid-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 100012.

Bu yazı Ensar KILIÇ tarafından yazılmış olup tüm hakları simitcay.com’a aittir. Kaynak göstermeden kullanılamaz.

Özet
Pandemi Sürecinde Eğitim | Dünyada ve Türkiye'de Salgının Eğitime Etkisi
Başlık
Pandemi Sürecinde Eğitim | Dünyada ve Türkiye'de Salgının Eğitime Etkisi
Açıklama
Pandemi sürecinde eğitim: Herkesin sorusu farklı: Canlı derste yoklama alınıyor mu? Pandemi sürecinde dershane ücretleri ödenecek mi? ...
Yayımcı
Ensar KILIÇ
Yayımlayan
Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri
Logo

10 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir