İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Sümerler Türk müdür?”

Sümerler tarihi başlatan kavim olarak dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte Sümerler Türk değildir. “Sümerler Türk müdür?” sorusunun sıkça dillendirilmesinin sebebi Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda yayımlanan Türk Tarih Tezi’dir. Devletin resmi ideolojisi olan bu teze göre Sümerler Türk’tür ve Türkler tarihin yazıyı bulan kavmidir. Hatta bu sava o denli inanılmıştır ki Sümerbank gibi devlet kurumlarına bile Sümer adı verilmiştir. Ancak bu savı doğrulayacak herhangi bir bilimsel veri yoktur.

Niçin Sümerlerin Türk olduğu iddia ediliyor?

Sümerlerin Türk olduğunu savunan kişilerin en büyük dayanağı Sümercedeki Türkçe kelimelerdir. Nitekim Sümercede dünyanın yazıya geçirilen ilk dilidir. Bununla birlikte Sümerce tabletlerde bulunan Türkçe kelimeler, Sümerlerin Türk olduğu anlamına gelmez. Bu Sümerlerin Türklerle etkileştiği anlamına gelir. Sonuç olarak Sümerce Altay dil ailesine mensup bir dil de değildir. Bu dil izole diller arasındadır. Yine de Simo Kaarlo Antero Parpola gibi bazı bilim insanları Sümercenin Türkçe ile ortak kökenden gelebileceğini iddia etmiştir.

Sümerce ile Türkçe Arasındaki Ortak Kelimeler Nelerdir?

Bugüne kadar Sümerce ile Türkçe arasında birçok ortak kelime bulunduğu iddia edilmiştir. Örneğin tıbbi kelime ortaklıkları Murat Yurdakök tarafından kaleme alınmıştır. Buna göre bazı tıbbi ortak kelimeler şunlardır:

biz: göz
bun: burun
dıl: dul
diri: diri
kar: kol

KAYNAKÇA

Işankulu, C.; Yelok, V. S. (2002). Kaybolan Cennetin Peşinde Sümer ve Akad Ütopya mı Gerçek mi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi22(3).