İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “1940-1960 arasında hikaye”

1940-1960 arasında hikaye, Türk edebiyatındaki dört ana eğilim içerisinde gelişmiştir. Bunlar:

  1. Milli Edebiyat çizgisini devam ettirenler,
  2. Modernist çizgidekiler,
  3. Toplumcu gerçekçiler,
  4. Bireyin iç dünyasını anlatanlar

biçimindedir. Ahmet Hamdi, Sabahattin Âli gibi sanatçılar dönemin önemli isimleridir.

Türk Edebiyatında Hikaye ve Edebi Akımlar

Hikâye, gerçek veya gerçeğe uygun olayların anlatıldığı romandan kısa düzyazı türüne denir. Dünya edebiyatında iki temel hikaye türü olay hikayesi ve durum hikayesi olarak adlandırılır. Olay hikayesi Fransa’da Maupassant tarafından geliştirilmiş olup öykülemeye dayanır. Türk edebiyatında hikaye şu şekilde gelişmiştir: Olay hikâyesinin en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin olarak kabul edilir. Milli Edebiyat Dönemi hikayeciliğimizin en önemli kalemlerinden olan Ömer Seyfettin aynı zamanda Türk edebiyatında hikayeciliği…