İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “milli edebiyat şiiri manifestosu”

Sanat Şiiri İncelemesi (Tahlili)| Millî Edebiyat Şiirinin Manifestosu

Sanat şiiri, Milli Edebiyat anlayışının manifestosu niteliğinde bir eserdir. Şiir Beş Hececilerden Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılmıştır. Sanat şiiri poetika incelemesi bağlamında yazıldığı dönemin ve şartların açık bir dışavurumudur. Şiirde hem Batılı tarzda hem de Doğulu tarzdaki (divan edebiyatı) anlayışlara açık bir meydan okuma vardır. Dönemsel olarak şiirin, hece vezni kullanmasına ve yalın bir dilin tercih edilmesine karşı duranlara bir cevap olduğu düşünülebilir. Şiirdeki “sen” Milli…