İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “orta türkçe ses kılavuzu”

Dudak ünsüzleri nelerdir?

Türkçede /b, f, m, p, v/ fonemlerinin boğumlanması esnasında dudaklar kullanıldığı için bu seslere dudak ünsüzleri denir. Ayrıca /b, m, p/ sesleri çift dudak ünsüzü adını alır. Çünkü bu seslerin oluşumunda her iki dudak da kullanılmaktadır. Ayrıca /b/'den önce gelen /n/'nin /m/'ye dönüşmesi, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi (n>m değişimi) olarak tanımlanır.

Orta Türkçe Yapısal Biçimleri Ses Bilgisi Kılavuzu

Orta Türkçe, Göktürkçe ve Eski Uygur Türkçesinden sonra gelip Türkçe için genel anlamda Eski Uygurların yerlerini Müslüman Karlukların kurduğu Karahanlılara bırakmasıyla başlayan döneme işaret eder. Bu dönem Anadolu’da gelişen Eski Anadolu Türkçesiyle son bulur. Kutadgu Bilig, Divanu Lügati’t-Türk ve Kısasü’l-Enbiya gibi eserler bu döneme aittir. Orta Türkçe Dönemi’nin kapsamı tartışmalı olmak ile birlikte tarihî Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, tarihî Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi genellikle…