İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Orta Türkçe”

Çağatay Türkçesi Dönemi

1. Giriş Orta Türkçenin son dönemini temsil eden, Türkoloji literatüründeki  adı  Çağatay Türkçesi olarak bilinen yazı dili, Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci döneminin adıdır. 15. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar devam eden bu yazı dili, edebi bir dil olarak da bir yandan Hakaniye (Karahanlı), diğer yandan  Harezm Türkçesi etkisi altında Çağatay ulusundan meydana gelmiştir. Çağatay Türkçesi, Çağatay Dili, Çağatayca terimlerinin dil uzmanları tarafından çokça tartışıldığı görülmektedir. Armin…

ORTA TÜRKÇE YAPISAL BİÇİMLERİ SES BİLGİSİ KILAVUZU

Orta Türkçe, Türk dilleri için genel anlamda Eski Uygurların yerlerini Müslüman Karlukların kurduğu Karahanlılara bırakmasıyla başlayan döneme işaret eder. Bu dönem Anadolu’da gelişen Eski Anadolu Türkçesiyle son bulur. Orta Türkçe Dönemi’nin kapsamı tartışmalı olmak ile birlikte tarihî Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, tarihî Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi genellikle bu kapsamda değerlendirilir. Nitekim Çağatay Hanlığı’nın edebî dili, Orta Türkçenin daha sonraki bir biçimi olarak kabul edilir.…

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.