Yazı etiketleri “Bir sanatçı veya sanat eseri ile ilgili değerlendirme”

Bir sanatçı veya sanat eseri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için hangi bilgilere sahip olmak gerekir?

Bir sanat eseri ya da sanatçıyı en iyi şekilde değerlendirmek eleştiri türünün kurallarını bilmeye bağlıdır. Buna uygun olarak bir sanat eseri incelenirken eserin yazıldığı dönem mutlak suretle bilinmelidir. Çünkü sanat eserleri yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtırlar.

Bir sanat eseri değerlendirirken bir diğer önemli faktör yazardır. Çünkü yazarın hangi edebi akıma yakın olduğu ve dünya görüşü eserinde etkiler. Aynı zamanda yazarın kendine has bir tarzı vardır. Bu da eserin incelenmesinde önemlidir. Örneğin Gustav Flaubert bir eser kaleme almak için binlerce cilt kitap okuyan bir isimdir. Bu sanatçının eserlerini en iyi şekilde değerlendirmek onun kişisel özelliklerini de bilmeye bağlıdır.

Sanat eseri değerlendirilirken aynı zamanda yapıta okur açısından da bakılmalıdır. Çünkü sanat eserinin değerinin ortaya çıkmasındaki en önemli faktör okurdur. Okur tarafından kabul edilmeyen hiçbir eser geleceğe kalamaz.

Bu hususta toplumda önemlidir. Çünkü hiçbir eser toplumdaki hadiselerden soyutlanamaz. Burada gelenek kavramı ortaya çıkar. Bir yazarın gelenekten ne şekilde ne kadar etkilendiği onun eleştirel değerlendirmesinde önemlidir. Böylelikle sanatçının geleneğin yaptığı katkılar da ortaya çıkmış olur. Sanatçının evrensel konuları işlemedeki başarısı da anlaşılmış olur.