İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “türk edebiyatı”

Şiir ve Resim Sanatının İlişkisi Hakkında – Pitoresk şiir nedir?

Hem edebiyat hem de resim, estetik amaçlar güden güzel sanatlar arasında yer alır. Edebiyat işitmeye dayalı bir sanatken resim görsel sanatlar içerisindedir. Nitekim resim ve şiir sanatının en temel ilişkisi her ikisinin de estetik zevk oluşturmayı amaçlamasıdır. Bu sebeple kübizm ve empresyonizm gibi birçok resim akımı, bir şiir akımına dönüşmeyi başarmıştır. Ayrıca resimden etkilenerek yazılan şiirlere pitoresk şiir denir. Resim ve edebiyatı hitap ettikleri duyu…

Doğu-Batı çatışması veya medeniyet krizi nedir?

Bir edebiyat ve sosyoloji terimi olarak “Doğu-Batı çatışması” Türk kültürünün, Avrupa’nın sosyal egemenliğine karşı direnişiyle ortaya çıkan düalizme (ikiliğe) denir. Bu temel çatışma aslında sadece Türkler değil bütün Orta Doğu toplumları için geçerlidir. Bu çatışma bir “medeniyet krizi”dir. Nitekim bir topluluğun farklı bir kültürün etkisinde kalması sonucunda kendi geleneğiyle baskın geleneğin çatışmasına medeniyet krizi denir. Kısacası farklı bir kültürün yerel kültürü yok etmeye çalışması tepkiyle…

Süheyl ü Nevbahar (Hoca Mesud) – Tam Metin, Özet ve İnceleme

Süheyl ü Nevbahar, Mesut bin Ahmed yani Hoca Mesut tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilen mesnevi türündeki eserdir. Yapıt, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi‘ne ait olup 14. yüzyılda yazılmıştır. Süheyl ü Nevbahar, agaz-ı destan bölümünden başlayarak beşeri bir aşkı anlatmaktadır. Bu açıdan eser, Anadolu sahasındaki beşeri aşkı anlatan aşk mesnevilerinin ilkidir. Eserin tam metni, çevirisi ve dizini için tıklayınız. Süheyl ü Nevbahar: Konusu Süheyl ü Nevbahar, konu…

Ziya Paşa (Abdulhamid Ziyaeddin Bey)

Ziya Paşa, Zafernâme ve Harâbât gibi eserlerinin yanında terkib-i bendiyle de ünlü olan Tanzimat Dönemi düalist sanatçısıdır. Sanatçı, Sadaret Mektubî Kaleminde tanıdığı tezkireci Fatin Efendi’den öğrendiği aruz yaşamının sonuna dek şiirlerindeki ahenk unsurunu oluşturmuştur. Nitekim fikren Doğu-Batı çatışmasını yaşayan, eserlerindeyse klasik tarzlardan vazgeçmeyen bir kalemdir. A. Ziya Paşa’nın Edebi Kişiliği Biçimsel olarak, son büyük divân temsilcilerindendir. Ancak düşünce bağlamında yenilikçidir. Nazirecilik geleneğini sürdürmüş; özellikle Bağdatlı Ruhî’ye…