İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Edirne Şehrengizi”

Edirne Şehrengizi

Şehirlerin güzelliklerini ve özelliklerini betimleyen nazım türüne divan edebiyatında şehrengiz denir. Divan edebiyatında Edirne şehrengizi denince Nef’i, Zâtî, Kerîmî ve Mesihî tarafından yazılan şehrengizler akla gelir.

Bu şehrengizlerden en önemlisi Nef’i‘ye aittir. Nitekim eser Sultan Ahmet Kasidesi olarak da bilinir. Kasidenin nesib bölümünde Edirne birçok yönüyle övülmüştür.

Mesihî’nin şehrengizi ise Türk edebiyatındaki ilk şehrengizdir. Bu açıdan büyük önem taşır.

Kaside: Bir sanatçıyı övmenin veya yermenin onun başarısına etkisi nedir?

Bir sanatçıyı övmek ya da yermek tabii ki onun başarısı üzerinde etkilidir. Övgünün edebiyattaki yerini anlamak açısından divan edebiyatında övgüyü amaç edinen kaside nazım şeklinin bulunduğunu unutmamak gerekir. Çünkü sanatçı da sonuç olarak insandır ve yazdığı şeyin takdir edilmesini bekler. Eserleri takdir edilen bir sanatçı yazdığı yazıların kalitesi ve değeri hususunda kendisini de ikna etmiş olur. Çünkü bir sanatçının değeri onu okuyan kitle ile birebir…