İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Şarkı türünü kim icat etmiştir?”

Şarkı türünü icat eden kişi

Soru: Şarkı türünü kim icat etmiştir?

Cevap: Şarkı türünü icat eden kişi Naili‘dir. Ancak yaygınlık kazanmasını sağlayan ve en güzel örneklerini veren kişi ise Nedim‘dir. Nedim’in dışında Enderunlu Vasıf da çok sayıda şarkı yazmıştır.

 

Nâilî: İncelikli Hayallerin Şairi

Özet: Naili, Türk edebiyatında sebkihindi akımının etkisinde kalarak derinlikli bir hayal dünyası inşa eden önemli bir şairdir. Ayrıca şarkı türünü icat eden kişidir. Naili, edebî kişiliğini maddeler hâlinde kısa özetlemek gerekirse: Nâ’ilî veya Nâ’ilî-i Kadîm olarak bilinen 17. yüzyıl divan şairidir. Halvetiye tarikatına mensuptur. Nâ’ilî bir yüzyıl sonra Şeyh Gâlib ile zirveye ulaşacak sebkihindi akımının Neşâtî ile birlikte 17. yüzyıldaki en güzel örneklerini vermiştir. Nâ’ilî,…