İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Şarkı türünü kim icat etmiştir?”

Şarkı türünü icat eden kişi

Soru: Şarkı türünü kim icat etmiştir?

Cevap: Şarkı türünü icat eden kişi Naili‘dir. Ancak yaygınlık kazanmasını sağlayan ve en güzel örneklerini veren kişi ise Nedim‘dir. Nedim’in dışında Enderunlu Vasıf da çok sayıda şarkı yazmıştır.

 

Şarkı Nazım Şekli — Şarkı nazım şeklinin en ünlü şairleri

Dört mısradan meydana gelmiş bentlerden oluşan ve nakarat adı verilen tekrar dizeleri içeren bestelenmeye uygun divan edebiyatı şiirlerine şarkı denir. Naili tarafından icat edilen şarkılarda abab, cccb (...) uyak örgüsü kullanılmaktadır. Genellikle şarkılar 2 veya 5 beyit arasında bir uzunluğa sahiptir. Divan edebiyatında şarkı nazım şeklinin en ünlü temsilcisi Nedim'dir. Enderunlu Vasıf, Naili, Seyyid Vehbi ve Osman Nevres de şarkı nazım şeklinin en ünlü şairleri arasındadır. Ayrıca Enderunlu Fazıl ve Keçecizade İzzet Molla da şarkı nazım şekli ile eserler vermiştir.