İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “dil ve anlatım”

Öğretici Metinlerin Özellikleri | Öğretici Metinlerin Amacı

Bilgi vermek amacıyla yazılan gezi yazısı, röportaj, köşe yazısı (fıkra), deneme, mülakat, makale, haber yazısı, eleştiri (tenkit), anı (hatıra), biyografi, otobiyografi, nutuk (söylev), sohbet (söyleşi) ve mektup öğretici metinlerdir. Yani on dört adet öğretici metin vardır. Eğitici ve öğretici metinlerin yazılış amacı bilgi vermek, eğitmektir. Nitekim öğretici metinlerin özellikleri şunlardır.

Paragraf Çeşitleri ve Kısa Açıklamaları — Ayrıca İngilizce Essay Türleri

Ele alınan konunun anlam bütünlüğü içerisinde ele alındığı metin bölümleri olan paragraflar, birçok farklı çeşide sahiptir. Nitekim ÖSYM sorularında paragraf çeşitleri; fikir paragrafı, tahlil paragrafı, olay paragrafı ve tasvir paragrafı gibi türlere ayrılır. Öyleyse gelin "Paragraf çeşitlerinin özellikleri ve İngilizce essay türleri nelerdir?" birlikte öğrenelim.

Edat örnekleri – Edat türleri ve edatla bağlacın farkı nedir?

Tek başına anlamı olmasa da cümle içerisinde anlam kazanarak farklı kelimeler arasında anlam ilgisi kuran kelimelere edat ya da ilgeç denir. Nitekim bu yazımızda edat örnekleri veya başka bir deyişle edat türlerini inceleyeceğiz. Türkçede en çok kullanılan edat örnekleri şunlardır: Neden sonuç edatları: -den dolayı, -den ötürü vb. Onaylama ve reddetme edatları: evet, hayır, yok vb. Olumsuzluk edatı: değil. Soru edatı: mı, mi, mu, mü.…

Betimleme anlatım biçimi ve örnekleri

Bu yazımızda, önce “Betimleme anlatım biçimi nedir?” sorusunu yanıtlayacağız. Daha sonra ise sayfanın alt kısmında betimleme örnekleri vereceğiz. Haydi başlayalım! Betimleme nedir? Bir olay, nesne ya da durumu farklı sıfat ve zarflar yardımıyla görselleştirerek anlatmaya betimleme ya da tasvir denir. Betimleme anlatım biçimi, edebiyatın görsel zekâya hitap eden boyutudur. Bu sebeple, kelimelerle resim çizmek olarak da bilinir. Betimleyici anlatım beş duyu organımızla edindiğimiz izlenimlerimizi yansıtır.…

Dil ve anlatım özellikleri nelerdir? – Yazara özgü dil

Yazarlar eserlerini belirli bir tarzı esas alarak yazar. Bu noktada her yazara özgü dil ve anlatım özellikleri vardır. Bu özellikler kısaca yalınlık, açıklık, sürükleyicilik, duruluk, özgünlük, özlülük ve evrenselliktir. Bir yazara özgü dil, üslup ve anlatım özellikleri ve ölçütleri aşağıda açıklanmıştır. Yazara özgü dil ve anlatım özellikleri hangi ölçütlere göre bulunur? Bir yazarın kendine özgü dil ve anlatım özellikleri sıralanırken akıcı ve yalın bir dili…

Filoloji ve dilbilim farkı – Filoloji tarih öncesini inceler mi?

Bir kültürün izlerini taşıyan dil ürünlerini ve tarihi metinleri inceleyen bilim dalına filoloji denir. Indiana Üniversitesinden McDaniel’e göre, geleneksel olarak filoloji, yalnızca yazılı kaynaklarda kaydedilen eski dönemler ve ölü dillerin incelenmesiyle ilgilenir [1]. Bu sebeple filoloji tarih öncesini incelemez. Ancak tarih öncesi araştırmacıları filolojik verilerden yararlanır. Filolojinin tarih öncesi ile ilgilenmemesi, filolojik verinin tarih öncesi araştırmalarda kullanılmayacağı anlamına gelmez. Nitekim dilbilim ve tarih, filolojik kanıtlardan…

Dil Derslerinde Uygulama Sınavları

İngilizce (yabancı dil) derslerinde dört temel beceri uygulama sınavlarında ölçülmelidir. Yönetmelik gereği bir öğrenci bir dönemde 2 sınav ve 2 performans ile değerlendirilir. İngilizce derslerinde ise sınavların bazı bölümleri uygulamalı hazırlanır. Bu bölümler öğretmenin uygun gördüğü zamanda reading ve writing bölümlerinin yapıldığı ana sınavdan ayrı bir zamanda uygulama sınavı olarak geri kalan bölümler yapılabilir. Sınav bir bütün olarak yapılmayacaksa sınav esnasında bu bölümler boş bırakılır.…