İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Dil bilgisi konuları”

Üretici dönüşümsel dil bilgisi ve Chomsky – Yüzey yapı ve derin yapı

Chomsky, evrensel dil bilgisi kuramı ile birlikte üretici dönüşümsel dil bilgisi kuramının da şekillenmesini sağlayan kişidir. Chomsky bu kuramı geliştirirken hocası Sam Harris‘ten etkilenmiştir. Bu iki kuram yalnız dil biliminde değil, bilgisayar ve yazılım dilleri gibi birçok alanda etki uyandıran ufuk açıcı bir çalışmadır. Üretici dönüşümsel dil bilgisi, kişinin ana dilinde konuştuğu esnada gösterdiği yeteneği kodlamak, tasarlamak ve anlamlandırmak maksadıyla kullanılır. Kuram, dilde görünen yapılar…

Filoloji ve dilbilim farkı – Filoloji tarih öncesini inceler mi?

Bir kültürün izlerini taşıyan dil ürünlerini ve tarihi metinleri inceleyen bilim dalına filoloji denir. Indiana Üniversitesinden McDaniel’e göre, geleneksel olarak filoloji, yalnızca yazılı kaynaklarda kaydedilen eski dönemler ve ölü dillerin incelenmesiyle ilgilenir [1]. Bu sebeple filoloji tarih öncesini incelemez. Ancak tarih öncesi araştırmacıları filolojik verilerden yararlanır. Filolojinin tarih öncesi ile ilgilenmemesi, filolojik verinin tarih öncesi araştırmalarda kullanılmayacağı anlamına gelmez. Nitekim dilbilim ve tarih, filolojik kanıtlardan…

Her zaman bağlaç olan kelimeler

Edat ve bağlaç denince tek başına anlamı olmamasına rağmen cümle içerisinde anlam kazanan kelimeler gelir. Bu kelimeler içerisinde ise kelime ve cümleleri birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir. Bağlaç türleri aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca “her zaman bağlaç olan kelimeler” listesi aşağıdadır: Ayrı yazılan da/de ve ki ve, veya, veyahut ya … ya, ya da çünkü, zira meğer, eğer, şayet hâlbuki, mademki, madem oysaki, oysa bile, dahi ama,…

Olumsuzluk eki yapım eki midir? – Türkçenin Dil Bilgisi

Olumsuzluk ekinin yapım eki mi yoksa çekim eki mi olduğu tartışmalı bir konudur. Nitekim Türk Dil Kurumu da bu soruya kesin bir cevap vermemektedir. Bununla birlikte olumsuzluk eki -ma / -me, merkezî sınavlarda yapım eki olarak kabul edilmez, basit kelime olarak kabul edilir. Türkçede çekim eklerinden sonra fiilimsi ya da yapım eki gelmez. Örneğin çoğul eki alan bir sözcüğe bir daha yapım eki getirmek mümkün…