İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Dil bilgisi konuları”

İnsanın toplumla, değerlerle ve yaşam biçimleriyle uyuşamaması

İnsanın yaşadığı toplumla, o toplumun değerleri ve yaşam biçimiyle uyuşamaması, modern dünyadaki en büyük açmazlardan olan yalnızlık problemini doğurmuştur. Çünkü modernite insanları kendi başlarına bir dünya hâline getirmiş, yani birey kavramını desteklemiştir.

Zamirler Konu Anlatımı PDF

Zamirler, isimlerin ve cümlelerin yerini tutan kelimelerdir. Bu yazıda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre zamirler konu anlatımı yer almaktadır. Zamirlerin bazı önemli özellikleri şunlardır.

Edat örnekleri – Edat türleri ve edatla bağlacın farkı nedir?

Tek başına anlamı olmasa da cümle içerisinde anlam kazanarak farklı kelimeler arasında anlam ilgisi kuran kelimelere edat ya da ilgeç denir. Nitekim bu yazımızda edat örnekleri veya başka bir deyişle edat türlerini inceleyeceğiz. Türkçede en çok kullanılan edat örnekleri şunlardır: Neden sonuç edatları: -den dolayı, -den ötürü vb. Onaylama ve reddetme edatları: evet, hayır, yok vb. Olumsuzluk edatı: değil. Soru edatı: mı, mi, mu, mü.…

Betimleme anlatım biçimi ve örnekleri

Bu yazımızda, önce “Betimleme anlatım biçimi nedir?” sorusunu yanıtlayacağız. Daha sonra ise sayfanın alt kısmında betimleme örnekleri vereceğiz. Haydi başlayalım! Betimleme nedir? Bir olay, nesne ya da durumu farklı sıfat ve zarflar yardımıyla görselleştirerek anlatmaya betimleme ya da tasvir denir. Betimleme anlatım biçimi, edebiyatın görsel zekâya hitap eden boyutudur. Bu sebeple, kelimelerle resim çizmek olarak da bilinir. Betimleyici anlatım beş duyu organımızla edindiğimiz izlenimlerimizi yansıtır.…

İyelik eki nedir? – Örnekleri, nasıl bulunur?

İyelik eki, isimlerin kime ait olduğunu bildiren ve sadece isimlere gelen çekim ekidir. Diğer adları sahiplik ve tamlayan ekidir. Ayrıca bu ek biri, hiçbiri gibi bazı örneklerde kalıplaşarak yapım eki durumuna gelmiştir. Aynı zamanda, bu ek durum eki sınıfında yer almaz. Peki nasıl yazılır? TDK‘ye göre noktalama açısından iyelik eki özel isimlere eklendiği durumlarda daima ayrı yazılır: İnegöl’üm, Türkiye’m, senin Üsküp’ün, Ahmet Hoca’m vb. Ancak…

Ses Olayları (Ses Bilgisi) PDF Konu Anlatımı

Türkçede ses bilgisi denildiğinde akla gelen ilk husus, ses olaylarıdır. Nitekim aşağıdaki yazıda ses olayları, TDK görüşleri ve lise müfredatına uygun olarak açıklanmıştır. “Ses Olayları PDF Konu Anlatımı” için bağlantıya tıklayınız. a. Büyük Ünlü Uyumu Ses olayları arasında yer almaz. Fakat Türkçenin temel ses özelliğidir. Türkçede kalın ünlülerden (a, ı, o, u) sonra kalın, ince ünlülerden (e, i, ö, ü) sonra ince ünlüler gelir. Nitekim…

Filoloji ve dilbilim farkı – Filoloji tarih öncesini inceler mi?

Bir kültürün izlerini taşıyan dil ürünlerini ve tarihi metinleri inceleyen bilim dalına filoloji denir. Indiana Üniversitesinden McDaniel’e göre, geleneksel olarak filoloji, yalnızca yazılı kaynaklarda kaydedilen eski dönemler ve ölü dillerin incelenmesiyle ilgilenir [1]. Bu sebeple filoloji tarih öncesini incelemez. Ancak tarih öncesi araştırmacıları filolojik verilerden yararlanır. Filolojinin tarih öncesi ile ilgilenmemesi, filolojik verinin tarih öncesi araştırmalarda kullanılmayacağı anlamına gelmez. Nitekim dilbilim ve tarih, filolojik kanıtlardan…

Her zaman bağlaç olan kelimeler

Edat ve bağlaç denince tek başına anlamı olmamasına rağmen cümle içerisinde anlam kazanan kelimeler gelir. Bu kelimeler içerisinde ise kelime ve cümleleri birbirine bağlayan kelimelere bağlaç denir. Bağlaç türleri aşağıda açıklanmış, bağlaç konusu video şeklinde anlatılmıştır. Öyleyse önce videomuzu izleyelim, daha sonra ise aşağıdaki “her zaman bağlaç olan kelimeler” listesini ezberleyelim. Zaten Türkçede hem bağlaç hem de edat olan kelime sayısı oldukça azdır. Ayrı yazılan…

Olumsuzluk eki yapım eki midir? – Türkçenin Dil Bilgisi

Olumsuzluk ekinin yapım eki mi yoksa çekim eki mi olduğu tartışmalı bir konudur. Nitekim Türk Dil Kurumu da bu soruya kesin bir cevap vermemektedir. Bununla birlikte olumsuzluk eki -ma / -me, merkezî sınavlarda yapım eki olarak kabul edilmez, basit kelime olarak kabul edilir. Türkçede çekim eklerinden sonra fiilimsi ya da yapım eki gelmez. Örneğin çoğul eki alan bir sözcüğe bir daha yapım eki getirmek mümkün…