İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “GENEL”

“Hoş Buldum Dünya” Kitaplık Raflarında

Seda Nur Kurt‘un son şiir kitabı “Hoş Buldum Dünya” kitaplık raflarındaki yerini aldı. Kitapta şiirle postmodernizmin buluştuğu derin bir düşüncenin izleri sorgulanıyor. Kutlu Yayınevinden çıkan bu kitaba bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Edebiyat; en tutsak özgürlüğü sesimizin çıktığı kadar ama sessizce haykırmaktır. Bunun için şiir var olanı aynen aktarmak veya uyaklı dizelerle sözcükleri dans ettirmek değildir. Şiiri değerli kılan duygunun barındırdığı dolambaçlı yollardaki anlam derinliğidir. Yani imge…

MODERN BİR OĞUZNAME: OTACI

Hayati Sarıekiz’in ilk romanı olan “Otacı”, Artikel Yayınlarından çıktı. Eserde otacı olmak için yola çıkan Otman’ın kırk günlük eğitim serüveni anlatılıyor. Abstract “Otacı”, the first novel of Hayati Sarıekiz, was published by Artikel Publications. In the work, Otman’s training adventure of forty days, who set out to become a herbalist (otacı), is told. Bir bildungsroman olarak otacı Dünya edebiyatında meşhur bir tabir vardır: Bildungsroman yani…

Tunus Türkleri (Tarihi Mirasları-Eserleri-Toplumsal Yapısı)

Tunus Türkleri, Tunus anayasasında tanımlanmış azınlıklardan biridir. Sayıları çeşitli kaynaklara göre 500 bin ila 2 milyon arasında değişmektedir. 2012’de, Tunus’taki Türk varlığı nedeniyle Türkçe eğitim programına dâhil edilmiştir.  1534’te İspanyolların Tunus’u işgal edeceği yönündeki haberler üzerine, Tunus halkının talebiyle Osmanlı ordusu 10.000 askerle Tunus’u ilhak etmiş ve bu askerler Tunus’a yerleştirilmiştir. Böylelikle Tunus’ta Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır. Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır ile birlikte en çok…

Libya Türkleri (Köroğlu Türkleri veya Kuloğulları)

Libya’da bugün için bir milyondan fazla sayıda Türk kökenli insan yaşamaktadır. Türk kökenli nüfus siyasi anlamda Kaddafi sonrası Libya’da önemli bir konumdadır. Nitekim Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanı Sarrac, Türk kökenli bir Libyalıdır. Libya Türkleri bugün için Libya’da önemli bir siyasi güç durumundadır. Libya Türkleri ülkede üçüncü büyük topluluktur. Vatandaşların etnik kökenlerini beyan etmelerine izin veren son nüfus sayımına göre (1936) Türkler, Araplar ve Berberilerden sonra…

TÜRKÇENİN AFRİKA’DAKİ YADİGÂRLARI BARBAROS’UN TORUNLARI: KULOĞULLARI

Kuzey Afrika’da yaşayan ve Barbaros’un torunları olan Türk kökenli bir halk olan Kuloğulları (Köroğlu Türkleri) özellikle Cezayir, Tunus ve Libya’da yaşamaktadır. “Türklerin tarihini öğrendikçe, hem bilinen hem de gizli kalmış yanları beni büyüledi.” Profesör David Passig Kuzey Afrika’da milyonlarca Kuloğlu yaşıyor. Osmanlının geniş hâkimiyet sahası, Türk ulusunun dünyanın dört bir yanına yayılmasını sağladı. Bugün Türkiye’de pek bilinmese de Cezayir, Tunus ve Libya‘da Türk soyundan gelme…

Abdurrauf Fıtrat kimdir? Özbek Türkleri için önemi nedir?

Abdurrauf Fıtrat (d. 1886, Buhara, Buhara Emirliği- ö. 4 Ekim 1938, Taşkent, Özbekistan SSC), Özbek tarihçi, filolog, çevirmen, yazar, dramaturg ve şair. Fıtrat, çağdaş Özbek dili ve edebiyatının kurucularından biri olarak kabul edilmekte, Orta Asya yenileşme hareketinin öncü kişiliklerinden biri olarak bilinmektedir. Fıtrat 1926’da profesör unvanı alan ilk Özbek olarak tarihe geçmiştir. Türkiye’deki “Genç Osmanlılar”dan esinlenmiş ve Türkistan’a dönüp “Yaş Buharalılar” partisini kurumsallaştırmıştır. Bu hareket…

Ötümlüleşme ve Ötümsüzleşme Nedir?

Kısaca: Türkçede ç, f, h, k, s, ş, p, t ünsüzlerinin eşlenik karşıt ünsüzlere dönüşmesine ötümlüleşme ya da sedalılaşma denir. Bu kavram akademik olmayan kaynaklarda ünsüz yumuşaması olarak adlandırılır. Teorik olarak ötümlüleşme esnasında Türkiye Türkçesi ve ağızlarında şu değişikler meydana gelir: ç>c, f>v, k>g, ḳ>ġ, s>z, ş>j, t>d (Karaca, 2016: 370). Ancak bunlardan ş>j örneğinde olduğu gibi bazıları Türkiye Türkçesinin karakteristiğinde yoktur. Bu değişim tam…

Âşık Sümmanî (Edebî Kişiliği, Hayatı)

Âşık Sümmanî, Türk halk edebiyatındaki en önemli badeli âşıklardan biridir. Ozan, 1860’ta Erzurum ilinin Narman ilçesinde doğmuştur. Gezgin bir şair olan Sümmanî: Gürcistan, İran, Kırım ve Afganistan gibi birçok farklı coğrafyayı gezmiş buralardaki ozanlarla âşık karşılaşmalarında bulunmuştur. Sümmanî’nin yaşadığı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi, Türk halk şiirinin en canlı ve verimli ürünlerinin verildiği yöre olarak dikkat çekmiştir. Sümmanî, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Âşık Şenlik ve…

Kutadgu Bilig | Eserin Ön Sözü ve Orijinal Metin

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından dönemin Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulan bir siyasetnamedir. Kutadgu Bilig Ön Sözü, sayfanın en alt kısmındadır. Eserle ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Orijinal Arap harfli metin sayfanın sonundadır. ÖRNEK METİN VE AÇIKLAMASI Kutadgu Bilig’te eserin girişinde yer alan beyitlerin ardından, 63-123. beyitler arasında toplam 61 beyitlik kısımda baharın tasviri (yaz yaruk faslı) ve hükümdar övgüsü gelir (Ağca: 2014).…

Dil Derslerinde Uygulama Sınavları

İngilizce (yabancı dil) derslerinde dört temel beceri uygulama sınavlarında ölçülmelidir. Yönetmelik gereği bir öğrenci bir dönemde 2 sınav ve 2 performans ile değerlendirilir. İngilizce derslerinde ise sınavların bazı bölümleri uygulamalı hazırlanır. Bu bölümler öğretmenin uygun gördüğü zamanda reading ve writing bölümlerinin yapıldığı ana sınavdan ayrı bir zamanda uygulama sınavı olarak geri kalan bölümler yapılabilir. Sınav bir bütün olarak yapılmayacaksa sınav esnasında bu bölümler boş bırakılır.…

Edebiyat Yapmak Ne Demektir?

Türk Dil Kurumuna göre edebiyat yapmak “bir konu üzerinde gereksiz yere süslü sözler söylemek” anlamına geliyor. Peki edebiyat yapmak, edebî bir eser oluşturmak anlamına niçin gelmez? Bu sorunun yanıtını bulmak için edebiyatın ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Edebiyat güzel zaman geçirme aracı olarak görülmemelidir. Edebiyatın temel amacı insanın kendi varoluş bilgisine ulaşmasını sağlamaktır. Öyleyse edebiyatın temel amacı bilgi vermek değildir. Onun temel amacı sanatsal bir…

Halil Soyuer Şiir Yarışması sonucu

Halil Soyuer kimdir? Halil Soyuer, 4 Ocak 1921 tarihinde Balıkesir’de doğmuş bir şairdir. Şairin çocukluğu Havran’da geçmiştir. Şiire olan merakı arttıkça Yedigün ve Çınaraltı gibi dergilerde şiirleri yayımlanmıştır. Aylak İnsanlar Kenti adlı şiir kitabıyla ülke genelinde bir üne kavuşmuştur. Türkiye’yi Dünya Şairler Şöleni’nde temsil eden şairlerden olmuştur. 2020 ÖDÜLLÜ SİMİT ÇAY ŞİİR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN. Aşağıdaki yarışma 2015 yılına ait eski bir duyurudur. Yeni…

Leyla Erbil: Hayatı ve Edebi Kişiliği

Leyla Erbil (1931-2013), 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan yetenekli yazarlardan biridir. Erbil, kendine özgü edebî çizgisiyle ve psikanalitik görüşün Türk edebiyatındaki uygulayıcılarından biri olarak tanınmıştır. Ayrıca “Nobel Ödülü”ne aday gösterilen tek Türk kadın yazardır. Leylâ Erbil’in başarısı, yaşadığı çağa ve içinde bulunduğu topluma, o toplumun insanlarına ve bu insanlar arasındaki ilişkilere eleştirel bir gözle yaklaşmasındadır (Sayğılı, Yivli: 2017). Aydın, onun sanatını şu şekilde betimler: Gelenekle…

KURTULUŞUN BAŞLANGICI – 19 MAYIS

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor  Bayramı, ülkemiz için diğer milli bayramlar gibi büyük bir değere sahiptir. Hatta en önde gelenidir diyebiliriz, çünkü diğer milli bayramların oluşmasına yol açan gündür bu gün. 19 Mayıs 1919 günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsuna çıkmış ve ülkeyi bulunduğu sıkıntıdan, o dar boğazdan kurtaracak ilk adımı atmıştır. Gazi Paşa’nın kendisinin de belirttiği gibi o dönem; Osmanlı Devleti‘nin içinde…

Endülüs’ün ilmi | Endülüs ve Endülüslü Bilginler | Araştırma-İnceleme

Endülüs’ün ilmi | Endülüs ve Endülüslü Bilginler | 700’lü yıllarda Tarık bin Ziyad komutasındaki ordunun İber yarım adasına ayak basması, tarihin en görkemli medeniyetlerinden birinin kurulmasına öncülük etmiştir. Sınırları bugünkü İspanya topraklarını kapsayan bu devlet Endülüs’tür. Kurtuba’nın önemi Başkent Kurtuba –bugünkü adı Cordoba- ilmin yuvası olmuştu. Öyle ki, tüm insanların ırksal, dinsel hiçbir ayrım gözetilmeden özgürce, kardeşçe yaşadığı, ilim ve edebi çalışmaların yapıldığı, yeni bilimsel…

Bilinç Akışı

Roman ve hikâyede başvurulan bir anlatma yöntemidir. Boynukara, bilinç akışı yöntemini “Bir roman kişisinin zihninden geçen gelişigüzel ve us dışı izlenimlerin akışını kayda geçirmeyi amaçlayan edebî bir teknik.” olarak tanımlamıştır.

BU SABAH

Şair: Gülden KIR Bulutların üzerindeyim yüreğim süzülüyor Uzakların sevdasına sevdalandım bu sabah Gözlerimi kapattım, kulaklarım dinliyor Sonsuzluğun şarkısını dinliyorum bu sabah … Kendimden soyundum başka bir kılıktayım Yabancı bir yürekle yaşıyorum bu sabah Gizem kokan diyarlarda hala dolaşmaktayım Sevdalı gönüllere dalıyorum bu sabah …. Yolculuğum bitmiyor dinmeyen rüzgâr gibi Hem uçuyor hem de esiyorum bu sabah Bir meleğin kokusu burnuma değer gibi Âşıkların çiçeğini kokluyorum…

İskender Pala’nın Yeni Kitabı: Efsane

Her bir kitap serüvendir benim için. Kiminde kendimi bulur, hiç bitmesin isterim macera; kimi seferler ise sıkıcıdır, açılmak isterim bir an evvel başka başka maceralara. Bu son yolculuğumda ise eski zamanlara gittim. Kaptan İskender PALA ile “Efsane” bir yolculuktaydık. Akdeniz’in adalarını gezdim, dolaştım, savaşlar verdim durgun denizlerde, işittim halkların hüzünlü öykülerini ve en nihayetinde paylaşmak için aldım kalemi elime. Yazar, son dönemlerde yaptığı gibi eserine,…

Fuzûlî: Yaşamı, En Güzel Şiirleri, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Özet: Türk edebiyatında âşıkâne gazelin en büyük temsilcisi olan Fuzuli, Azerbaycan Türklerindendir. Ömrü Irak Türkmen coğrafyasında geçmiş; Türkçenin yanında Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır. Fuzuli, divan edebiyatında aşkı en güzel anlatan şairlerden biri olarak kabul edilir. Ayrıca dönemine göre sade bir dil kullanması, halk tarafından da sevilmesini ve Türk dünyasının ortak bir değeri olmasını sağlamıştır. Fuzuli daha çok ilahi aşk yolunda divane olan Mecnun’un…

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.