İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ”

Ç

D

E

EDİSYON KRİTİK: Karşılaştırmalı, tenkitli metin yayımına verilen ad. Birden çok el yazma veya matbu nüshası bulunan ve bu nüshalar arasında farklılıklar taşıyan bir edebî eserin söz konusu edilen nüshaların karşılaştırılıp farklılıklar tespit edilerek aslına en yakın ve en doğru şeklinin elde edilip yayımlanması işi. Buna “tenkitli basım” veya “ilmî neşir” de denir. Bu tür yayımlarda nüshalar arasındaki farklılıklar dipnotlarda gösterilir; ayrıca gerekli görülen durumlarda açıklamalara da yer verilir.

F

G

Ğ

H

I

İ

İDMAC: Bir şeyi bir şeyin içine koymak, sıkıştırmak gibi anlamlara gelen idmacın edebiyattaki karşılığı; övme içinde övme, yerme içinde yerme barındıran; sözün anlamına diğer bir anlam daha katacak şekilde ifade edilmesi olan bir çeşit edebî sanat. Zor olmasından dolayı edebiyatımızda örneğine çok az rastlanır. Muallim Naci aşağıdaki beyti idmaca örnek gösterir: Sadrında seni eyleye Hak dâim ü bâkî Hep âlemin ettikleri şimdi bu duâdır Beytin ilk dizesinde bir yandan şair sadrazama dua etmekte, diğer yandan ikinci dizesinde âlemin dahi kendisine dua ettiğini söyleyerek tekrar…

J

K

L

M

N

O

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.